Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
80 579€ 110 298€ 98 267€ 64 178€ 48 678€ 63 977€ 48 063€ 44 619€ 46 473€ 49 493€ 66 172€ 76 788€ 71 934€ 70 165€ 72 292€
02
501
Spotreba materiálu
45 352€ 77 354€ 67 594€ 29 214€ 11 873€ 26 123€ 10 459€ 6 127€ 8 812€ 8 396€ 16 953€ 23 090€ 12 837€ 11 619€ 14 563€
03
502
Spotreba energie
35 227€ 32 944€ 30 672€ 34 964€ 36 806€ 37 854€ 37 604€ 38 492€ 37 660€ 41 097€ 49 220€ 53 699€ 59 097€ 58 546€ 57 729€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
96 973€ 68 066€ 88 087€ 28 927€ 17 793€ 13 101€ 18 887€ 12 404€ 10 127€ 11 536€ 12 342€ 14 379€ 15 194€ 16 656€ 12 617€
07
511
Opravy a udržiavanie
53 211€ 34 359€ 38 329€ 2 926€ 2 274€ 1 495€ 6 263€ 25€ 161€ 521€ 572€ 256€ 373€
08
512
Cestovné
3 182€ 313€ 349€ 3 101€ 2 641€ 1 807€ 2 243€ 2 964€ 1 289€ 1 985€ 1 945€ 2 443€ 1 231€ 1 535€ 1 701€
09
513
Náklady na reprezentáciu
70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
40 580€ 33 395€ 49 409€ 22 899€ 12 879€ 9 800€ 10 382€ 9 439€ 8 813€ 9 480€ 10 236€ 11 415€ 13 391€ 14 865€ 10 543€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
948 708€ 945 124€ 855 398€ 760 428€ 695 327€ 621 274€ 572 376€ 559 590€ 534 949€ 511 386€ 482 401€ 446 006€ 407 856€ 411 382€ 398 509€
12
521
Mzdové náklady
667 367€ 679 268€ 622 048€ 541 901€ 482 127€ 435 097€ 406 074€ 397 697€ 378 605€ 365 584€ 339 955€ 315 696€ 293 449€ 293 640€ 279 555€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
229 464€ 233 885€ 200 957€ 185 819€ 166 635€ 149 659€ 139 922€ 137 057€ 131 159€ 126 450€ 116 570€ 107 015€ 96 977€ 99 001€ 96 344€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 850€ 4 860€ 2 710€ 2 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
43 027€ 27 111€ 29 682€ 30 488€ 46 566€ 36 518€ 26 380€ 24 837€ 25 186€ 19 352€ 25 876€ 22 521€ 17 430€ 18 740€ 22 609€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 774€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
321€ 701€ 602€ 601€ 570€ 570€ 572€ 559€ 559€ 1 023€ 547€ 764€ 611€ 1 583€ 347€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
494€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
321€ 701€ 602€ 601€ 570€ 570€ 572€ 559€ 559€ 529€ 547€ 764€ 611€ 1 583€ 347€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
16 860€ 3 425€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 440€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 11€
26
546
Odpis pohľadávky
10€ 0€ 0€ 0€ 149€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 860€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 280€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
17 859€ 18 658€ 18 275€ 18 083€ 18 083€ 17 043€ 16 245€ 24 575€ 16 245€ 36 155€ 44 762€ 40 622€ 31 349€ 27 948€ 28 974€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 859€ 18 658€ 18 275€ 18 083€ 18 083€ 17 043€ 16 245€ 16 245€ 16 245€ 18 209€ 19 684€ 19 821€ 19 892€ 19 904€ 20 015€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 330€ 17 946€ 25 078€ 20 801€ 11 457€ 8 044€ 8 959€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 8 959€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
17 946€ 25 078€ 20 801€ 11 457€ 8 044€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 472€ 1 434€ 1 436€ 1 105€ 787€ 802€ 786€ 747€ 865€ 1 170€ 458€ 258€ 1 491€ 1 467€ 216€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 472€ 1 434€ 1 436€ 1 105€ 787€ 802€ 786€ 747€ 865€ 1 170€ 458€ 258€ 1 491€ 1 465€ 216€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
13 613€ 665€ 2 293€ 3 937€ 6 328€ 7 369€ 3 756€ 3 041€ 4 329€ 12 221€ 15 168€ 13 021€ 12 230€ 11 689€
61
587
Náklady na ostatné transfery
13 613€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
665€ 2 293€ 3 784€ 6 328€ 7 369€ 3 756€ 2 974€ 3 896€ 12 221€ 14 833€ 12 626€ 11 988€ 11 550€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
152€ 67€ 434€ 0€ 335€ 395€ 242€ 139€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 176 384€ 1 147 705€ 1 062 729€ 875 613€ 785 176€ 723 094€ 664 297€ 646 250€ 612 259€ 615 091€ 618 915€ 593 984€ 541 455€ 541 431€ 525 084€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
5 405€ 4 155€ 5 664€ 9 243€ 4 221€ 4 617€ 7 350€ 6 216€ 5 019€ 5 943€ 15 203€ 25 690€ 27 362€ 25 370€ 12 189€
67
602
Tržby z predaja služieb
5 405€ 4 155€ 5 664€ 9 243€ 4 221€ 4 617€ 7 350€ 6 216€ 5 019€ 5 943€ 15 203€ 25 690€ 27 362€ 25 370€ 12 189€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
14 189€ 12 488€ 6 301€ 6 882€ 5 324€ 6 808€ 7 709€ 4 221€ 3 469€ 3 896€ 5 124€ 3 592€ 2 594€ 3 406€ 3 119€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 189€ 12 488€ 6 301€ 6 882€ 5 324€ 6 808€ 7 709€ 4 221€ 3 469€ 3 896€ 5 124€ 3 592€ 2 594€ 3 406€ 3 119€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 330€ 14 406€ 25 078€ 20 801€ 11 457€ 11 364€ 5 639€ 15 011€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 330€ 14 406€ 25 078€ 20 801€ 11 457€ 11 364€ 5 639€ 15 011€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 15 011€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 406€ 25 078€ 20 801€ 11 457€ 11 364€ 5 639€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 8€ 8€ 10€ 54€ 433€
102
662
Úroky
0€ 8€ 8€ 10€ 52€ 433€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 145 241€ 1 137 597€ 1 054 248€ 857 390€ 780 237€ 704 132€ 647 521€ 637 211€ 596 066€ 572 029€ 590 498€ 548 871€ 497 628€ 508 896€ 497 101€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
20 831€ 23 150€ 26 590€ 32 933€ 20 318€ 20 485€ 17 204€ 8 629€ 5 610€ 5 090€ 67 449€ 75 479€ 65 824€ 78 537€ 82 751€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
25 614€ 18 083€ 18 083€ 18 083€ 18 083€ 17 043€ 16 245€ 24 575€ 16 245€ 18 209€ 19 191€ 19 191€ 19 191€ 19 191€ 19 201€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 098 795€ 1 093 789€ 1 009 575€ 806 374€ 741 836€ 666 604€ 614 072€ 604 007€ 573 803€ 548 730€ 503 859€ 454 065€ 412 407€ 410 949€ 394 625€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 136€ 207€ 220€ 523€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 575€ 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 173 165€ 1 154 240€ 1 066 213€ 873 515€ 789 782€ 715 557€ 662 580€ 647 648€ 618 960€ 606 946€ 631 635€ 589 617€ 538 958€ 543 365€ 527 854€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 220€ 6 535€ 3 483€ -2 098€ 4 607€ -7 537€ -1 717€ 1 398€ 6 701€ -8 145€ 12 720€ -4 367€ -2 497€ 1 934€ 2 770€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 7€ 21€ 153€ 52€ 33€ 15€ 74€ 52€ 52€ 78€ 153€ 202€ 301€ 54€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 222€ 6 528€ 3 462€ -2 251€ 4 554€ -7 570€ -1 732€ 1 324€ 6 649€ -8 196€ 12 643€ -4 520€ -2 699€ 1 633€ 2 716€