Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Psychiatrická nemocnica Hronovce

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
945 053€ 1 040 681€ 903 601€ 845 287€ 800 142€ 839 736€ 860 307€ 965 024€ 978 509€ 1 132 974€ 1 261 331€ 1 306 059€
02
501
Spotreba materiálu
697 321€ 828 078€ 699 286€ 647 691€ 568 183€ 609 297€ 598 107€ 720 902€ 708 444€ 831 466€ 951 401€ 996 566€
03
502
Spotreba energie
243 182€ 208 069€ 199 907€ 193 064€ 227 659€ 226 131€ 258 700€ 243 186€ 217 598€ 248 732€ 257 013€ 251 782€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
4 550€ 4 534€ 4 408€ 4 532€ 4 300€ 4 308€ 3 501€ 936€ 52 467€ 52 777€ 52 917€ 57 710€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
226 184€ 368 112€ 209 699€ 213 554€ 345 704€ 225 968€ 229 749€ 203 329€ 323 651€ 291 961€ 358 782€ 191 462€
07
511
Opravy a udržiavanie
79 963€ 242 604€ 95 270€ 100 505€ 248 949€ 102 844€ 99 193€ 47 849€ 39 232€ 22 023€ 23 597€ 27 414€
08
512
Cestovné
1 949€ 891€ 1 369€ 1 599€ 1 739€ 1 713€ 2 164€ 2 424€ 3 261€ 5 087€ 4 570€ 3 731€
09
513
Náklady na reprezentáciu
376€ 476€ 331€ 0€ 0€ 0€ 26€ 152€
10
518
Ostatné služby
143 896€ 124 141€ 112 729€ 111 451€ 95 016€ 121 411€ 128 392€ 153 056€ 281 158€ 264 851€ 330 589€ 160 165€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
5 018 643€ 4 464 261€ 3 967 533€ 3 582 720€ 3 276 329€ 3 179 678€ 3 082 950€ 2 864 507€ 2 525 377€ 2 639 077€ 2 792 825€ 2 508 803€
12
521
Mzdové náklady
3 636 283€ 3 280 482€ 2 914 494€ 2 623 539€ 2 419 391€ 2 319 524€ 2 248 545€ 2 125 391€ 1 876 702€ 1 954 123€ 2 082 723€ 1 862 776€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 237 255€ 1 109 906€ 984 297€ 894 007€ 809 725€ 803 719€ 782 565€ 702 219€ 620 174€ 634 835€ 679 410€ 610 775€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
20 075€ 19 131€ 17 499€ 15 381€ 14 772€ 14 206€ 13 808€ 13 029€ 11 253€ 12 169€ 14 487€ 14 059€
15
527
Zákonné sociálne náklady
125 030€ 54 742€ 51 243€ 49 794€ 32 442€ 42 228€ 38 032€ 23 867€ 17 247€ 37 950€ 16 205€ 21 193€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
7 681€ 6 820€ 6 173€ 5 670€ 5 944€ 5 428€ 4 208€ 6 501€ 6 413€ 1 652€ 2 750€ 2 904€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
361€ 361€ 349€ 349€ 349€ 324€ 324€ 323€ 638€ 638€ 639€ 834€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 321€ 6 460€ 5 824€ 5 321€ 5 595€ 5 103€ 3 884€ 6 178€ 5 774€ 1 013€ 2 111€ 2 070€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
7 174€ 4 296€ 4 253€ 26 851€ 4 817€ 8 981€ 4 394€ 26 419€ 7 766€ 42 919€ 18 233€ 21 038€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65€ 0€ 0€ 0€ 3 294€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 112€ 9 039€ 9 132€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 63€ 6 050€ 4€ 59€ 454€ 174€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
394€ 200€ 1 251€ 24 165€ 354€ 31 322€ 1 034€ 531€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 174€ 4 030€ 3 878€ 26 457€ 3 557€ 2 731€ 2 209€ 1 686€ 7 353€ 8 479€ 7 986€ 8 081€
28
549
Manká a škody
166€ 375€ 1 197€ 934€ 498€ 0€ 2 553€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
249 048€ 211 868€ 189 879€ 334 507€ 383 553€ 427 747€ 276 697€ 378 924€ 224 754€ 261 230€ 180 915€ 187 235€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
249 048€ 211 868€ 189 879€ 163 863€ 158 909€ 166 843€ 173 566€ 190 814€ 200 936€ 189 474€ 170 474€ 187 235€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
170 644€ 224 644€ 260 904€ 103 131€ 188 111€ 23 818€ 71 756€ 10 441€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
43 131€ 28 111€ 23 818€ 46 756€ 3 314€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 6 127€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
170 644€ 224 644€ 250 000€ 60 000€ 160 000€ 0€ 25 000€ 1 000€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
6 283€ 659€ 586€ 66€ 69€ 83€ 76€ 76€ 3 816€ 616€ 350€ 612€
42
562
Úroky
0€ 3€ 0€ 2 365€ 533€ 232€ 486€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 31€ 34€ 45€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 283€ 659€ 586€ 66€ 69€ 79€ 76€ 76€ 1 451€ 52€ 84€ 80€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
6 460 066€ 6 096 698€ 5 281 725€ 5 008 655€ 4 816 559€ 4 687 619€ 4 458 382€ 4 444 780€ 4 070 286€ 4 370 429€ 4 615 185€ 4 218 112€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
6 693 022€ 6 178 080€ 5 549 285€ 5 291 308€ 4 709 219€ 4 398 883€ 4 162 976€ 4 065 282€ 3 857 722€ 3 904 433€ 3 927 003€ 3 819 284€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
2 641€ 3 263€ 2 453€ 3 876€ 2 082€
67
602
Tržby z predaja služieb
6 688 473€ 6 173 494€ 5 544 876€ 5 286 777€ 4 704 919€ 4 394 575€ 4 159 475€ 4 061 705€ 3 791 361€ 3 837 509€ 3 858 483€ 3 750 666€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
4 550€ 4 586€ 4 408€ 4 532€ 4 300€ 4 308€ 3 501€ 936€ 63 098€ 64 471€ 64 645€ 66 536€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
-6 907€ -4 534€ -4 408€ -4 532€ -4 300€ -3 040€ 406€ 669€ -663€ -1 992€ -1 712€ 1 268€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ -1 062€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
-4 550€ -4 534€ -4 408€ -4 532€ -4 300€ -3 040€ 406€ 669€ 462€ 0€ -1 712€ 1 885€
73
614
Zmena stavu zvierat
-2 357€ 0€ -63€ -1 992€ 0€ -617€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
17 289€ 14 941€ 14 731€ 15 040€ 14 967€ 14 962€ 9 794€ 7 053€ 2 019€ 4 229€ 5 548€ 4 342€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
17 289€ 14 941€ 14 731€ 15 040€ 14 967€ 14 962€ 9 794€ 5 661€ 1 697€ 4 229€ 5 548€ 4 342€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 392€ 322€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
20 288€ 33 377€ 53 465€ 115 901€ 43 542€ 52 527€ 54 265€ 139 793€ 261 910€ 263 329€ 274 486€ 420 122€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
300€ 1 550€ 988€ 3 070€ 0€ 112 859€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 669€ 112€ 9 773€ 10 547€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
20 288€ 33 377€ 53 465€ 115 901€ 43 242€ 52 527€ 54 265€ 138 243€ 260 253€ 260 148€ 264 713€ 296 715€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
10 904€ 43 131€ 28 111€ 23 818€ 46 756€ 9 441€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
10 904€ 43 131€ 28 111€ 23 818€ 46 756€ 9 441€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
43 131€ 28 111€ 23 818€ 46 756€ 3 314€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 6 127€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
3€ 8€ 20€ 20€ 21€ 27€ 26€ 21€ 11€ 5€ 10€ 24€
102
662
Úroky
3€ 8€ 20€ 20€ 21€ 27€ 26€ 21€ 11€ 5€ 10€ 18€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 6€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
519€ 3 287€ 934€ 1 870€ 0€ 421€ 912€ 1 842€
110
672
Náhrady škôd
519€ 3 287€ 934€ 1 870€ 0€ 421€ 912€ 1 842€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
221 943€ 218 032€ 274 349€ 220 161€ 195 608€ 197 989€ 232 181€ 240 227€ 691 851€ 224 906€ 416 999€ 110 447€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
89 386€ 51 341€ 58 982€ 49 940€ 39 130€ 60 619€ 56 385€ 36 991€ 489 559€ 45 008€ 148 336€ 1 073€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
121 021€ 122 332€ 126 640€ 105 780€ 93 777€ 95 905€ 97 766€ 110 513€ 108 635€ 111 997€ 128 544€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
7 856€ 39 382€ 45 260€ 27 887€ 26 059€ 12 759€ 30 367€ 38 216€ 38 254€ 67 901€ 140 119€ 109 374€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 681€ 4 978€ 43 468€ 36 555€ 36 642€ 28 706€ 47 664€ 54 507€ 55 404€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
6 945 639€ 6 439 904€ 5 887 441€ 5 638 417€ 4 973 247€ 4 704 478€ 4 488 693€ 4 478 734€ 4 859 606€ 4 404 773€ 4 623 246€ 4 357 328€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
485 574€ 343 206€ 605 716€ 629 762€ 156 688€ 16 858€ 30 311€ 33 954€ 789 320€ 34 344€ 8 061€ 139 216€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 573€ 1 397€ 2 340€ 6 128€ 1 135€ 1 393€ 3 935€ 6 931€ 1 059€ 137€ 59€ 18 274€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
348€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
483 001€ 341 809€ 603 376€ 623 634€ 155 552€ 15 465€ 26 029€ 27 024€ 788 261€ 34 208€ 8 002€ 120 941€