Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 268 270€ 1 257 182€ 1 056 410€ 1 024 100€ 1 037 754€ 1 046 473€ 1 051 326€ 1 077 405€ 1 042 639€ 1 014 650€ 908 001€ 878 713€ 869 532€ 820 606€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 102 932€ 971 577€ 981 807€ 992 044€ 1 004 807€ 993 550€ 1 012 749€ 1 032 027€ 1 033 712€ 954 055€ 901 088€ 870 158€ 867 599€ 818 070€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 102 932€ 971 577€ 981 807€ 992 044€ 1 004 807€ 993 550€ 1 012 749€ 1 032 027€ 1 033 712€ 954 055€ 901 088€ 870 158€ 867 599€ 818 070€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
287 532€ 261 130€ 249 130€ 237 137€ 227 123€ 217 123€ 207 128€ 195 295€ 186 315€ 186 315€ 186 315€ 178 159€ 178 159€ 168 202€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
235 900€ 247 772€ 259 646€ 271 520€ 283 642€ 281 326€ 293 271€ 477 351€ 480 382€ 209 564€ 228 631€ 247 699€ 266 767€ 285 834€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 236€ 3 239€ 5 368€ 7 497€ 9 925€ 749€ 1 200€ 1 651€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
32 853€ 2 008€ 10 580€ 19 152€ 28 437€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
112 631€ 120 857€ 129 084€ 137 311€ 145 538€ 153 765€ 161 992€ 0€ 0€ 0€ 12 728€ 25 456€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
94 202€ 219 598€ 147 564€ 105 722€ 71 367€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
161 217€ 282 259€ 72 160€ 30 594€ 29 060€ 49 615€ 33 246€ 40 719€ 8 927€ 60 595€ 6 913€ 8 555€ 1 933€ 2 536€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 502€ 2 445€ 4 975€ 1 202€ 1 300€ 1 667€ 1 841€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 502€ 2 445€ 4 975€ 1 202€ 1 300€ 1 667€ 1 841€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 446€ 1 988€ 1 927€ 250€ 587€ 892€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
147€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
18€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
892€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
252€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
441€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
1 988€ 1 988€ 1 657€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
156 268€ 277 826€ 65 257€ 29 392€ 27 509€ 47 948€ 31 405€ 39 332€ 8 927€ 59 703€ 6 913€ 8 555€ 1 933€ 2 536€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
357€ 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
260€ 752€ 2 624€ 1 008€ 476€ 544€ 1 280€ 58€ 0€ 0€ 1 701€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
156 008€ 277 074€ 62 633€ 28 384€ 26 676€ 46 914€ 30 125€ 39 274€ 8 927€ 59 703€ 6 913€ 6 854€ 1 933€ 2 536€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 121€ 3 346€ 2 443€ 1 462€ 3 888€ 3 308€ 5 331€ 4 659€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 121€ 3 346€ 2 443€ 1 462€ 3 888€ 3 308€ 5 331€ 4 659€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 268 270€ 1 257 182€ 1 056 410€ 1 024 100€ 1 037 754€ 1 046 473€ 1 051 326€ 1 077 405€ 1 042 639€ 1 014 650€ 908 001€ 878 713€ 869 532€ 820 606€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
243 415€ 71 920€ 71 643€ 26 193€ 17 145€ 9 617€ 15 245€ 9 652€ 8 590€ -7 411€ -8 147€ -6 416€ -3 976€ -3 976€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
8 218€ 8 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
8 218€ 8 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
235 197€ 63 702€ 71 643€ 26 193€ 17 145€ 9 617€ 15 245€ 9 652€ 8 590€ -7 411€ -8 147€ -6 416€ -3 976€ -3 976€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
63 702€ 63 425€ 26 193€ 17 145€ 9 617€ 15 245€ -884€ 8 590€ -10 499€ -5 706€ -2 440€ -3 976€ -3 976€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
171 495€ 278€ 45 450€ 9 049€ 7 528€ -5 628€ 16 129€ 1 063€ 19 089€ -1 704€ -5 706€ -2 440€ 0€ -3 976€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 011 896€ 1 169 525€ 966 251€ 976 612€ 996 237€ 1 009 254€ 1 005 249€ 1 033 690€ 1 034 049€ 1 022 061€ 916 148€ 885 129€ 873 507€ 824 582€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
7 430€ 6 931€ 8 061€ 3 977€ 3 977€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
7 430€ 6 931€ 8 061€ 3 977€ 3 977€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
994 204€ 1 153 007€ 949 654€ 961 422€ 980 875€ 996 642€ 991 698€ 1 009 908€ 1 033 712€ 954 055€ 901 088€ 870 158€ 867 599€ 818 070€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
994 204€ 1 153 007€ 949 654€ 961 422€ 980 875€ 996 642€ 991 698€ 1 009 908€ 1 033 712€ 954 055€ 901 088€ 870 158€ 867 599€ 818 070€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
591€ 707€ 828€ 333€ 311€ 517€ 2 555€ 4 927€ 337€ 139€ 804€ 182€ 729€ 1 251€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
591€ 647€ 808€ 323€ 301€ 507€ 345€ 242€ 337€ 139€ 804€ 182€ 729€ 1 251€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
60€ 20€ 10€ 10€ 10€ 2 210€ 4 685€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
17 101€ 15 811€ 15 769€ 14 857€ 15 051€ 12 095€ 10 996€ 18 855€ 60 437€ 7 326€ 6 729€ 1 203€ 1 285€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 580€ 1 153€ 5 362€ 1 809€ 2 906€ 1 478€ 1 896€ 2 724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 285€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
34€ 38€ 609€ 53 891€ 1 444€ 1 323€ 648€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
7 956€ 7 597€ 7 112€ 6 656€ 5 485€ 3 702€ 3 511€ 4 529€ 1 712€ 775€ 0€ 555€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 494€ 1 493€ 1 200€ 2 792€ 2 491€ 3 050€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
4 905€ 4 625€ 2 178€ 3 816€ 3 141€ 3 079€ 3 097€ 5 668€ 2 042€ 1 767€ 1 982€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 067€ 1 364€ 926€ 1 408€ 854€ 882€ 496€ 510€ 0€ 848€ 374€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
593€ 821€ 463€ 1 093€ 1 016€ 34€ 721€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
251€ 190€ 173€ 308€ 373€ 305€ 283€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
533€ 33€ 33€ 163€ 2 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 959€ 15 737€ 18 516€ 21 295€ 24 372€ 27 602€ 30 832€ 34 062€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 959€ 15 737€ 18 516€ 21 295€ 24 372€ 27 602€ 30 832€ 34 062€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€