Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
11 414 148€ 10 935 785€ 10 967 504€ 8 291 450€ 7 945 895€ 7 501 073€ 7 155 462€ 6 905 273€ 6 350 748€ 6 090 321€ 5 781 814€ 5 019 645€ 4 031 583€ 3 475 249€ 3 404 846€ 3 327 270€
02
501
Spotreba materiálu
7 297 891€ 7 176 774€ 7 691 136€ 5 346 698€ 4 546 781€ 4 512 804€ 4 064 483€ 3 956 064€ 3 456 800€ 3 283 850€ 3 031 951€ 2 457 585€ 2 538 105€ 2 618 733€ 2 512 485€ 2 415 539€
03
502
Spotreba energie
1 238 428€ 1 243 822€ 811 917€ 763 415€ 833 906€ 612 987€ 682 892€ 594 270€ 656 531€ 716 265€ 897 514€ 909 002€ 843 974€ 856 516€ 892 362€ 911 731€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 877 828€ 2 515 189€ 2 464 451€ 2 181 337€ 2 565 208€ 2 375 282€ 2 408 087€ 2 354 939€ 2 237 417€ 2 090 207€ 1 852 349€ 1 653 057€ 649 505€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 756 940€ 1 506 923€ 1 287 876€ 1 046 421€ 1 121 470€ 1 113 704€ 936 168€ 1 014 846€ 932 245€ 821 524€ 801 586€ 766 220€ 617 002€ 519 102€ 498 667€ 407 122€
07
511
Opravy a udržiavanie
370 330€ 379 897€ 271 617€ 189 149€ 259 199€ 252 207€ 156 900€ 279 298€ 262 797€ 200 229€ 221 287€ 211 668€ 114 356€ 131 499€ 167 901€ 116 649€
08
512
Cestovné
7 344€ 5 883€ 4 983€ 3 887€ 12 083€ 6 351€ 10 665€ 7 775€ 5 135€ 4 910€ 4 531€ 3 178€ 3 375€ 4 109€ 2 586€ 3 462€
09
513
Náklady na reprezentáciu
741€ 613€ 1 144€ 453€ 289€ 628€ 1 251€ 625€ 775€ 162€ 577€ 116€ 237€ 311€ 238€ 237€
10
518
Ostatné služby
1 378 525€ 1 120 531€ 1 010 132€ 852 932€ 849 898€ 854 517€ 767 352€ 727 148€ 663 538€ 616 222€ 575 191€ 551 259€ 499 033€ 383 183€ 327 941€ 286 773€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
31 704 815€ 25 749 200€ 25 911 910€ 20 963 281€ 18 587 324€ 16 356 866€ 15 147 396€ 14 583 230€ 12 709 836€ 11 363 188€ 10 560 844€ 9 561 726€ 8 494 008€ 8 302 258€ 7 905 855€ 7 460 610€
12
521
Mzdové náklady
23 057 632€ 18 722 754€ 18 926 704€ 15 328 169€ 13 604 599€ 12 006 211€ 11 164 812€ 10 751 568€ 9 329 880€ 8 313 750€ 7 722 889€ 7 058 946€ 6 212 957€ 6 138 171€ 5 842 532€ 5 522 681€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
7 960 136€ 6 460 881€ 6 509 603€ 5 258 167€ 4 671 069€ 4 121 786€ 3 790 358€ 3 625 298€ 3 184 328€ 2 858 190€ 2 668 686€ 2 361 948€ 2 130 635€ 2 079 028€ 1 974 592€ 1 866 863€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
66 406€ 51 397€ 52 159€ 42 752€ 29 053€ 19 309€ 7 716€ 20 888€ 31 299€ 28 891€ 26 451€ 24 094€ 25 421€ 28 618€ 24 960€ 19 269€
15
527
Zákonné sociálne náklady
620 640€ 514 168€ 423 444€ 334 192€ 282 603€ 209 560€ 184 511€ 185 477€ 164 329€ 162 357€ 142 818€ 116 738€ 124 996€ 56 440€ 63 770€ 51 797€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
68 131€ 65 586€ 50 451€ 58 540€ 48 913€ 40 602€ 53 495€ 41 324€ 23 452€ 13 073€ 67 486€ 101 791€ 26 142€ 7 397€ 7 017€ 5 729€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
32 289€ 32 314€ 31 099€ 31 106€ 31 092€ 24 868€ 24 868€ 8 593€ 8 593€ 8 593€ 8 593€ 8 765€ 5 544€ 5 544€ 5 581€ 4 553€
20
538
Ostatné dane a poplatky
35 841€ 33 272€ 19 353€ 27 434€ 17 822€ 15 734€ 28 627€ 32 731€ 14 859€ 4 480€ 58 893€ 93 026€ 20 597€ 1 852€ 1 436€ 1 176€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
529 930€ 6 594 530€ 392 057€ 415 119€ 2 243 061€ 10 254 274€ 598 190€ 379 479€ 229 469€ 256 421€ 265 843€ 635 385€ 1 326 153€ 754 554€ 707 170€ 741 175€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
11 287€ 14 801€ 23 245€ 9 715€ 410€ 272€ 967€ 2 371€ 612€ 2 042€ 3 907€ 1 657€ 4 418€ 8 169€ 7 825€ 9 512€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
45 099€ 126 243€ 152 432€ 1 961 678€ 10 050 134€ 390 814€ 186 520€ 4 423€ 9 995€ 7 793€ 396 684€ 1 096 224€ 325 179€ 188 766€ 98 533€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 176€ 3 263 427€ 1 515€ 6 837€ 6 142€ 1 345€ 238€ 7 109€ 5 400€ 34 966€ 1 603€ 200€ 0€ 2 983€ 7 355€ 213€
26
546
Odpis pohľadávky
850€ 258€ 30€ 1 726€ 2 449€ 5 263€ 457€ 9 560€ 6 546€ 301€ 11 946€ 22€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
514 467€ 3 270 353€ 240 696€ 246 135€ 274 746€ 200 798€ 203 558€ 183 480€ 213 772€ 208 961€ 236 870€ 230 297€ 225 210€ 406 169€ 502 031€ 632 889€
28
549
Manká a škody
100€ 55€ 165€ 6 112€ 0€ 0€ 108€ 1 171€ 26€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 017 581€ 1 915 927€ 1 640 379€ 1 354 193€ 2 087 435€ 864 798€ 822 001€ 760 502€ 733 189€ 743 694€ 1 098 866€ 1 088 012€ 831 148€ 887 197€ 704 179€ 1 475 944€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 734 577€ 1 575 691€ 1 351 116€ 1 080 467€ 799 050€ 747 669€ 693 817€ 629 824€ 607 436€ 625 999€ 627 136€ 581 055€ 501 677€ 460 559€ 398 424€ 489 401€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
283 004€ 340 236€ 289 263€ 273 727€ 1 288 385€ 117 129€ 128 184€ 130 678€ 125 753€ 117 695€ 471 730€ 506 957€ 329 471€ 426 639€ 305 754€ 986 542€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
168 570€ 143 841€ 180 291€ 144 250€ 123 692€ 109 990€ 127 368€ 130 678€ 124 059€ 117 695€ 84 302€ 91 404€ 38 943€ 29 487€ 0€ 69 781€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
100 000€ 195 000€ 106 500€ 128 148€ 704 250€ 385 872€ 415 553€ 290 527€ 391 749€ 305 754€ 305 966€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
470€ 1 395€ 2 472€ 1 329€ 591€ 7 139€ 817€ 1 694€ 1 556€ 0€ 0€ 5 403€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
13 964€ 459 851€ 0€ 0€ 0€ 0€ 610 796€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
12 428€ 8 139€ 6 883€ 5 512€ 5 186€ 6 008€ 5 460€ 3 930€ 3 552€ 3 664€ 3 901€ 3 623€ 197 313€ 83 019€ 18€ 31€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 194 487€ 83 009€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
28€ 133€ 9€ 18€ 31€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
12 428€ 8 139€ 6 883€ 5 512€ 5 186€ 6 008€ 5 460€ 3 930€ 3 552€ 3 664€ 3 901€ 3 595€ 2 692€ 0€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
71€ 60€ 465€ 3 405€ 200€ 822€ 731€ 3 815€ 563 995€ 0€
50
572
Škody
200€ 0€ 397€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
71€ 60€ 465€ 3 405€ 822€ 333€ 3 815€ 563 995€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
47 503 972€ 46 776 160€ 40 257 060€ 32 134 517€ 32 039 344€ 36 137 788€ 24 721 578€ 23 688 584€ 20 982 691€ 19 291 885€ 18 580 340€ 17 177 223€ 15 524 079€ 14 032 590€ 13 791 747€ 13 417 881€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
41 223 571€ 33 103 954€ 30 136 358€ 26 499 204€ 24 058 306€ 22 242 193€ 20 248 089€ 19 366 327€ 16 717 778€ 15 749 281€ 14 670 535€ 13 089 861€ 10 749 239€ 10 189 440€ 10 241 091€ 9 810 534€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
37 909 944€ 30 205 685€ 27 297 094€ 23 979 431€ 21 057 460€ 19 415 845€ 17 450 284€ 16 613 436€ 14 093 137€ 13 316 576€ 12 489 978€ 11 139 363€ 9 981 286€ 10 189 440€ 10 241 091€ 9 810 534€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
3 313 627€ 2 898 269€ 2 839 264€ 2 519 773€ 3 000 846€ 2 826 347€ 2 797 805€ 2 752 891€ 2 624 642€ 2 432 705€ 2 180 557€ 1 950 497€ 767 953€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
621 495€ 607 717€ 543 444€ 495 710€ 477 516€ 429 282€ 394 388€ 374 951€ 301 980€ 286 630€ 253 175€ 222 504€ 176 336€ 192 204€ 174 035€ 176 351€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
474 860€ 476 497€ 436 127€ 424 257€ 397 413€ 362 497€ 334 603€ 315 200€ 249 173€ 238 014€ 185 982€ 188 277€ 176 336€ 192 204€ 174 035€ 176 351€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
146 635€ 131 220€ 107 317€ 71 453€ 80 103€ 66 785€ 59 785€ 59 751€ 52 807€ 48 617€ 67 193€ 34 227€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
10 394 157€ 1 045 152€ 968 405€ 7 278 451€ 16 780 754€ 13 509 790€ 803 939€ 798 193€ 733 126€ 745 753€ 714 500€ 699 460€ 666 199€ 791 013€ 859 498€ 773 039€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85€ 40€ 83€ 0€ 0€ 429€ 0€ 7 127€
85
642
Tržby z predaja materiálu
11 287€ 14 801€ 23 245€ 9 729€ 421€ 272€ 967€ 2 371€ 612€ 2 135€ 2 965€ 9 300€ 4 758€ 8 447€ 7 715€ 9 936€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 234€ 63 000€ 1 173€ 4 111€ 433€ 1 370€ 2 147€ 493€ 4€ 220€ 485€ 0€ 266€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 380 636€ 967 351€ 943 987€ 7 264 611€ 16 779 900€ 13 508 148€ 800 825€ 795 245€ 732 474€ 743 260€ 711 452€ 690 157€ 661 221€ 781 652€ 851 782€ 755 710€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
338 841€ 286 791€ 272 442€ 827 942€ 110 184€ 127 367€ 130 678€ 124 076€ 117 695€ 470 174€ 506 957€ 329 471€ 423 082€ 307 131€ 320 950€ 351 070€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
338 841€ 286 791€ 272 442€ 827 942€ 110 184€ 127 367€ 130 678€ 124 076€ 117 695€ 470 174€ 506 957€ 329 471€ 423 082€ 307 131€ 320 950€ 351 070€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
143 841€ 180 291€ 144 250€ 123 692€ 109 990€ 127 367€ 130 678€ 124 059€ 117 695€ 84 302€ 91 404€ 38 943€ 29 487€ 0€ 0€ 69 781€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
195 000€ 106 500€ 128 148€ 704 250€ 385 872€ 415 553€ 290 527€ 391 749€ 305 754€ 320 950€ 281 290€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
45€ 194€ 17€ 0€ 74€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 1 773€ 1 377€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
319€ 13€ 8€ 4 038 687€ 16€ 281€ 438€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
311€ 13€ 8€ 5€ 12€ 277€ 375€
103
663
Kurzové zisky
8€ 0€ 17€ 4€ 4€ 63€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 4 038 665€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
256€ 1€ 70€ 0€ 273€ 15 090€ 0€ 563 995€ 0€
110
672
Náhrady škôd
273€ 397€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
256€ 1€ 70€ 0€ 0€ 14 693€ 0€ 563 995€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 421 397€ 5 962 861€ 5 781 691€ 1 819 246€ 728 277€ 681 545€ 612 078€ 524 379€ 489 557€ 538 966€ 592 434€ 656 170€ 551 079€ 524 287€ 422 192€ 520 446€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
111 013€ 20 035€ 125 490€ 36 294€ 56 805€ 40 195€ 41 840€ 4 348€ 3 098€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 600 701€ 1 475 147€ 1 232 687€ 977 568€ 654 116€ 575 401€ 527 004€ 461 486€ 464 176€ 513 514€ 560 590€ 544 018€ 459 337€ 406 758€ 311 950€ 401 348€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
503 544€ 4 369 188€ 4 238 485€ 676 452€ 5 844€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
48 992€ 16 331€ 30 866€ 24 965€ 25 272€ 25 409€ 25 409€ 25 409€ 6 472€ 0€ 320€ 7 871€ 36 253€ 46 686€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
101 757€ 27 390€ 102 917€ 84 773€ 27 777€ 65 524€ 49 026€ 26 790€ 8 089€ 12 090€ 17 884€ 41 835€ 34 295€ 50 022€ 40 762€ 50 519€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
55 391€ 54 770€ 51 248€ 19 194€ 15 267€ 15 211€ 10 639€ 10 694€ 10 820€ 13 362€ 13 960€ 13 512€ 16 931€ 17 795€ 28 880€ 18 796€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
54 999 460€ 41 006 475€ 37 702 341€ 36 920 552€ 42 155 037€ 36 990 433€ 22 189 172€ 21 187 928€ 18 360 207€ 17 791 124€ 16 737 614€ 14 997 747€ 16 619 714€ 12 004 091€ 12 582 041€ 11 631 877€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
7 495 488€ -5 769 686€ -2 554 720€ 4 786 036€ 10 115 693€ 852 645€ -2 532 405€ -2 500 656€ -2 622 485€ -1 500 761€ -1 842 727€ -2 179 476€ 1 095 635€ -2 028 499€ -1 209 706€ -1 786 004€
136
591
Splatná daň z príjmov
25 752€ 15 341€ 22 485€ 24 185€ 50 385€ 70 042€ 60 733€ 55 741€ 49 838€ 30 670€ 26 034€ 13 542€ 19 880€ 29 058€ 47 038€ 52 614€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
53€ 232€ 3 110€ 232€ 1 981€ 2 694€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
7 469 736€ -5 785 079€ -2 577 437€ 4 758 741€ 10 065 308€ 782 603€ -2 593 370€ -2 558 378€ -2 672 323€ -1 531 431€ -1 871 455€ -2 193 018€ 1 075 755€ -2 057 556€ -1 256 744€ -1 838 617€