Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
92 256 455€ 89 866 040€ 91 307 136€ 92 503 014€ 90 443 684€ 88 139 407€ 83 790 559€ 83 324 718€ 84 051 544€ 85 812 946€ 84 353 090€ 85 004 109€ 84 562 636€ 85 503 812€ 85 693 343€ 85 264 215€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
61 770 988€ 59 894 247€ 58 169 003€ 60 444 846€ 61 553 790€ 62 919 970€ 59 382 906€ 58 354 770€ 59 086 274€ 59 555 082€ 58 124 868€ 60 734 519€ 62 296 852€ 63 132 405€ 74 755 402€ 74 611 671€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
102 455€ 115 840€ 156 524€ 66 641€ 67 006€ 75 490€ 48 267€ 44 019€ 28 776€ 16 910€ 21 674€ 36 859€ 15 617€ 33 987€ 53 729€ 53 256€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
4 830€ 15 920€ 29 026€ 17 140€ 11 978€ 18 419€ 0€ 2 706€ 5 658€ 9 672€ 2 358€ 3 654€ 3 912€ 9 473€ 13 438€ 13 936€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
30 699€ 38 538€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
11 165€ 19 796€ 32 132€ 8 768€ 9 374€ 18 488€ 14 889€ 21 625€ 2 734€ 3 838€ 4 565€ 3 658€ 4 918€ 6 925€ 6 465€ 5 541€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
54 061€ 36 028€ 37 433€ 24 405€ 10 982€ 1 245€ 2 218€ 3 754€ 1 644€ 3 400€ 14 751€ 29 547€ 6 787€ 17 589€ 33 826€ 33 779€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
1 699€ 5 558€ 57 933€ 16 328€ 34 672€ 37 338€ 31 160€ 15 934€ 18 740€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
42 094 276€ 40 189 013€ 38 423 085€ 40 788 811€ 41 897 390€ 43 255 086€ 39 745 245€ 38 721 357€ 39 468 104€ 39 948 778€ 38 624 770€ 40 502 197€ 42 763 887€ 43 445 083€ 54 415 873€ 54 472 103€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
34 433 045€ 34 456 522€ 34 515 188€ 34 103 603€ 34 089 917€ 34 163 310€ 34 170 228€ 34 180 456€ 34 194 847€ 34 160 162€ 33 204 759€ 33 288 332€ 32 919 160€ 32 687 959€ 35 705 179€ 36 404 961€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
16 135€ 16 135€ 16 135€ 44 135€ 44 135€ 44 135€ 44 135€ 24 135€ 16 135€ 16 135€ 14 135€ 14 135€ 11 735€ 11 735€ 276 491€ 189 851€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 356 186€ 3 137 788€ 2 159 580€ 2 786 144€ 4 099 171€ 4 208 118€ 3 411 466€ 3 541 847€ 4 369 121€ 5 108 720€ 4 200 783€ 6 587 370€ 5 504 517€ 7 624 786€ 16 125 761€ 16 309 164€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
268 522€ 72 929€ 97 298€ 382 198€ 394 192€ 552 665€ 69 835€ 29 644€ 28 213€ 57 377€ 52 125€ 63 782€ 76 256€ 381 267€ 287 989€ 380 965€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
38 175€ 16 145€ 5 551€ 12 421€ 209 218€ 423 577€ 22 389€ 32 901€ 24 383€ 32 135€ 39 887€ 29 717€ 1 959€ 86 375€ 31 957€ 38 242€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
44 011€ 48 923€ 70 205€ 62 877€ 61 816€ 37 615€ 48 676€ 32 703€ 39 065€ 28 163€ 35 247€ 57 606€ 16 965€ 24 391€ 52 992€ 25 782€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
207€ 435€ 663€ 891€ 1 119€ 1 347€ 1 575€ 1 803€ 2 031€ 2 259€ 2 487€ 2 715€ 2 944€ 3 172€ 3 400€ 3 627€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 937 995€ 2 440 137€ 1 558 465€ 3 392 763€ 2 997 823€ 3 824 319€ 1 976 942€ 877 868€ 794 309€ 543 828€ 1 075 347€ 458 540€ 4 230 351€ 2 625 398€ 1 932 104€ 1 119 511€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 3 780€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
19 574 258€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 478 424€ 20 195 464€ 19 517 348€ 19 653 335€ 20 285 800€ 20 086 312€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 789 000€ 2 730 000€ 2 611 677€ 2 559 706€ 2 606 560€ 2 713 968€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 241 885€ 4 997 855€ 4 455 092€ 4 643 050€ 5 194 264€ 4 886 776€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
12 443 739€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 447 539€ 12 467 609€ 12 450 579€ 12 450 579€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 484 976€ 12 485 568€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
30 482 894€ 29 961 820€ 33 136 789€ 32 055 892€ 28 887 399€ 25 213 550€ 24 402 266€ 24 961 903€ 24 953 820€ 26 247 492€ 26 211 350€ 24 256 688€ 22 244 330€ 22 348 198€ 10 906 034€ 10 599 980€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
24 375€ 24 763€ 20 401€ 20 245€ 17 463€ 18 608€ 12 666€ 14 418€ 15 158€ 13 650€ 13 857€ 14 027€ 14 047€ 15 482€ 12 336€ 14 305€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
24 375€ 24 763€ 20 401€ 20 245€ 17 463€ 18 608€ 12 666€ 14 418€ 15 158€ 13 650€ 13 857€ 14 027€ 14 047€ 15 482€ 12 336€ 14 305€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
24 550 773€ 24 824 021€ 25 973 807€ 24 581 942€ 21 985 357€ 20 522 892€ 21 397 572€ 22 671 222€ 23 466 022€ 24 211 487€ 23 487 029€ 22 639 324€ 21 468 857€ 20 756 897€ 8 310 354€ 7 443 535€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
11 643€ 4 560€ 6 920€ 8 340€ 13 057€ 15 070€ 6 876€ 20 308€ 19 026€ 20 283€ 4 404€ 3 277€ 5 514€ 388€ 68€ 788€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
24 539 130€ 24 819 461€ 25 966 887€ 24 573 602€ 21 969 780€ 20 507 823€ 21 390 696€ 22 650 914€ 23 446 996€ 24 191 204€ 23 482 626€ 22 636 046€ 21 463 343€ 20 756 509€ 8 310 286€ 7 442 747€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 330 536€ 1 245 115€ 1 167 964€ 1 128 914€ 836 913€ 924 301€ 894 972€ 579 355€ 561 610€ 542 926€ 513 829€ 525 171€ 372 441€ 386 861€ 294 282€ 1 191 771€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
896€ 896€ 896€ 896€ 896€ 896€ 896€ 896€ 896€ 1 394€ 2 058€ 5 744€ 5 744€ 5 744€ 4 822€ 4 790€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
27 582€ 53 400€ 13 401€ 13 639€ 15 155€ 11 911€ 15 745€ 9 982€ 11 736€ 32 020€ 10 261€ 15 212€ 14 857€ 14 314€ 16 124€ 16 726€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
701 482€ 761 161€ 727 981€ 752 223€ 586 377€ 591 764€ 516 896€ 437 494€ 448 097€ 373 804€ 348 874€ 337 711€ 305 367€ 238 972€ 220 617€ 158 886€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
444 815€ 367 165€ 399 922€ 359 415€ 230 392€ 314 569€ 356 671€ 124 136€ 93 831€ 128 209€ 145 163€ 151 773€ 38 054€ 120 631€ 44 478€ 813 221€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
28 619€ 24 667€ 25 765€ 2 740€ 4 092€ 5 161€ 4 764€ 6 847€ 6 452€ 6 556€ 6 528€ 6 613€ 8 418€ 6 857€ 7 083€ 7 137€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 771€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
111 696€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 597€ 944€ 944€ 349€ 1€ 343€ 1 158€ 223€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
15 445€ 37 826€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 190 788€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 577 210€ 3 867 921€ 5 974 616€ 6 324 792€ 6 047 667€ 3 747 748€ 2 097 056€ 1 696 908€ 911 031€ 1 479 429€ 2 196 635€ 1 078 166€ 388 985€ 1 188 958€ 2 289 062€ 1 950 369€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 3 536€ 4 636€ 2 784€ 4 232€ 1 845€ 2 223€ 3 784€ 4 228€ 5 317€ 3 248€ 3 053€ 1 924€ 2 399€ 5 055€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 577 210€ 3 867 921€ 5 971 080€ 6 320 156€ 6 044 883€ 3 743 516€ 2 095 211€ 1 694 685€ 907 247€ 1 475 201€ 2 191 318€ 1 074 918€ 385 932€ 1 187 034€ 2 286 663€ 1 945 314€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 573€ 9 973€ 1 344€ 2 276€ 2 496€ 5 887€ 5 387€ 8 045€ 11 450€ 10 372€ 16 871€ 12 902€ 21 454€ 23 209€ 31 907€ 52 564€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 573€ 9 973€ 1 096€ 2 276€ 2 496€ 5 887€ 5 387€ 8 045€ 11 450€ 10 372€ 16 871€ 12 902€ 21 454€ 23 209€ 10 542€ 25 073€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 248€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 365€ 27 491€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
92 256 455€ 89 866 040€ 91 307 136€ 92 503 014€ 90 443 684€ 88 139 407€ 83 790 559€ 83 324 718€ 84 051 544€ 85 812 946€ 84 353 090€ 85 004 109€ 84 562 636€ 85 503 812€ 85 693 343€ 85 264 215€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
74 770 097€ 73 630 474€ 75 028 204€ 76 041 021€ 75 783 075€ 73 468 629€ 72 448 842€ 72 311 806€ 72 066 633€ 72 148 691€ 71 843 595€ 72 241 681€ 71 783 528€ 73 991 047€ 77 183 314€ 77 168 115€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 146 351€ 1 863 391€ 1 185 275€ 1 321 262€ 1 952 855€ 765 432€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -110 970€ 606 070€ -72 046€ 63 941€ 695 534€ 495 786€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 269 646€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
74 770 097€ 72 373 154€ 73 770 883€ 74 783 701€ 74 525 754€ 72 211 308€ 71 191 522€ 71 054 485€ 70 809 312€ 70 891 370€ 70 697 244€ 70 378 290€ 70 598 253€ 72 669 785€ 75 230 459€ 76 402 683€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
73 716 842€ 73 778 657€ 74 813 014€ 74 526 677€ 72 211 229€ 71 529 100€ 71 047 885€ 70 753 819€ 70 891 370€ 70 699 542€ 70 384 929€ 70 601 876€ 72 668 481€ 74 416 164€ 75 372 835€ 76 591 507€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 053 255€ -1 405 503€ -1 042 130€ 257 023€ 2 314 525€ 682 208€ 143 637€ 300 666€ -82 058€ 191 829€ 312 315€ -223 586€ -2 070 228€ -1 746 379€ -142 376€ -188 824€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
8 021 158€ 7 847 523€ 7 572 883€ 7 257 881€ 6 918 206€ 7 213 201€ 5 391 747€ 4 712 294€ 5 380 417€ 6 620 553€ 5 764 840€ 5 695 915€ 6 312 164€ 6 293 859€ 5 205 846€ 5 172 086€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
523 185€ 463 863€ 431 440€ 298 525€ 282 182€ 636 421€ 639 688€ 78 388€ 77 588€ 77 828€ 153 170€ 151 457€ 157 570€ 187 509€ 185 964€ 177 610€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
301 780€ 293 533€ 293 533€ 232 696€ 232 696€ 593 671€ 594 088€ 69 588€ 69 588€ 69 588€ 48 962€ 48 962€ 58 920€ 65 559€ 65 559€ 57 260€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
221 405€ 170 330€ 137 907€ 65 829€ 49 486€ 42 750€ 45 600€ 8 800€ 8 000€ 8 240€ 104 208€ 102 495€ 98 650€ 121 950€ 120 405€ 120 350€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 114 552€ 468 670€ 515 509€ 470 129€ 1 220 436€ 1 013 304€ 57 404€ 72 783€ 74 445€ 1 012 929€ 1 005 515€ 1 029€ 1 250€ 267€ 6 636€ 9 838€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
930 673€ 371 190€ 466 896€ 228 424€ 1 220 436€ 1 013 304€ 57 404€ 72 783€ 74 445€ 1 012 875€ 1 005 515€ 1 029€ 1 250€ 267€ 6 636€ 9 838€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
183 879€ 97 480€ 48 613€ 241 705€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
371 927€ 402 299€ 430 629€ 457 128€ 492 896€ 522 375€ 541 762€ 559 915€ 585 636€ 614 187€ 643 510€ 675 939€ 698 137€ 728 621€ 760 875€ 806 120€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
344 557€ 378 133€ 410 313€ 441 201€ 472 090€ 501 658€ 530 068€ 557 114€ 583 154€ 608 589€ 633 153€ 656 433€ 678 223€ 699 400€ 719 707€ 757 106€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 978€ 8 974€ 16 970€ 24 967€ 32 963€ 40 960€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
27 370€ 24 166€ 20 316€ 15 926€ 20 806€ 20 717€ 11 694€ 2 802€ 2 482€ 5 598€ 9 380€ 10 532€ 2 944€ 4 254€ 8 205€ 8 054€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
920 621€ 849 621€ 847 722€ 1 019 046€ 1 001 248€ 787 392€ 560 606€ 859 545€ 574 326€ 627 169€ 537 683€ 1 259 062€ 1 121 783€ 1 337 810€ 588 040€ 573 443€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
305 146€ 338 794€ 294 067€ 440 357€ 595 090€ 418 546€ 159 106€ 162 319€ 210 127€ 203 230€ 148 967€ 175 738€ 590 503€ 1 032 480€ 281 549€ 311 957€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 129€ 6 530€ 0€ 26€ 194 282€ 5 870€ 9 471€ 1 369€ 772 132€ 205 470€ 31 795€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
30 931€ 30 928€ 30 928€ 30 888€ 29 568€ 28 410€ 27 046€ 26 041€ 24 894€ 23 368€ 22 173€ 21 065€ 20 340€ 19 503€ 18 700€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 857€ 551€ 2 088€ 633€ 751€ 7 222€ 1€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
47 828€ 69 731€ 63 162€ 64 768€ 22 507€ 20 907€ 84 291€ 206 237€ 67 508€ 116 341€ 85 883€ 20 338€ 13 226€ 11 725€ 53 527€ 55 397€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
301 751€ 229 569€ 249 086€ 213 398€ 187 062€ 173 837€ 157 192€ 133 033€ 143 667€ 145 869€ 130 625€ 127 101€ 137 996€ 134 197€ 126 788€ 118 176€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 391€ 17€ 28€ 241€ 133€ 0€ 169€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
194 377€ 150 450€ 162 681€ 140 516€ 122 514€ 109 204€ 102 569€ 87 674€ 91 313€ 90 114€ 91 554€ 87 191€ 98 098€ 82 473€ 80 004€ 74 916€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 828€ 0€ 8 115€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
40 031€ 29 982€ 37 155€ 29 808€ 27 039€ 25 490€ 20 723€ 16 189€ 17 820€ 18 353€ 15 661€ 14 339€ 18 848€ 14 287€ 11 605€ 12 828€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
558€ 167€ 167€ 287€ 287€ 287€ 287€ 1 577€ 0€ 0€ 3 631€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 10 476€ 96 437€ 10 651€ 10 712€ 9 366€ 32 193€ 7 272€ 19 482€ 34 887€ 40 496€ 28 195€ 3 995€ 15 866€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
5 090 873€ 5 663 071€ 5 347 583€ 5 013 053€ 3 921 445€ 4 253 708€ 3 592 287€ 3 141 662€ 4 068 421€ 4 288 439€ 3 424 963€ 3 608 427€ 4 333 424€ 4 039 652€ 3 664 331€ 3 605 075€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
3 630 757€ 3 759 794€ 3 934 477€ 3 569 396€ 3 013 625€ 3 300 194€ 2 737 685€ 2 421 123€ 3 137 982€ 3 490 700€ 2 875 319€ 3 007 983€ 3 089 523€ 2 491 575€ 2 667 416€ 3 605 075€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
1 460 116€ 1 298 546€ 808 375€ 838 926€ 907 819€ 953 514€ 854 602€ 720 540€ 930 439€ 797 739€ 549 644€ 600 445€ 1 243 901€ 1 548 077€ 996 915€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 604 731€ 604 731€ 604 731€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
9 465 200€ 8 388 043€ 8 706 049€ 9 204 112€ 7 742 403€ 7 457 577€ 5 949 970€ 6 300 618€ 6 604 495€ 7 043 702€ 6 744 654€ 7 066 513€ 6 466 944€ 5 218 906€ 3 304 183€ 2 924 014€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
220€ 17€ 23€ 14€ 11€ 8€ 9€ 16€ 68€ 65€ 174€ 88€ 253€ 386€ 23 344€ 13 936€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
9 464 979€ 8 388 026€ 8 706 026€ 9 204 098€ 7 742 392€ 7 457 569€ 5 949 961€ 6 300 602€ 6 604 427€ 7 043 637€ 6 744 481€ 7 066 425€ 6 466 691€ 5 218 520€ 3 280 839€ 2 910 078€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€