Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
90 443 684€ 88 139 407€ 83 790 559€ 83 324 718€ 84 051 544€ 85 812 946€ 84 353 090€ 85 004 109€ 84 562 636€ 85 503 812€ 85 693 343€ 85 264 215€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
61 553 790€ 62 919 970€ 59 382 906€ 58 354 770€ 59 086 274€ 59 555 082€ 58 124 868€ 60 734 519€ 62 296 852€ 63 132 405€ 74 755 402€ 74 611 671€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
67 006€ 75 490€ 48 267€ 44 019€ 28 776€ 16 910€ 21 674€ 36 859€ 15 617€ 33 987€ 53 729€ 53 256€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
11 978€ 18 419€ 0€ 2 706€ 5 658€ 9 672€ 2 358€ 3 654€ 3 912€ 9 473€ 13 438€ 13 936€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
9 374€ 18 488€ 14 889€ 21 625€ 2 734€ 3 838€ 4 565€ 3 658€ 4 918€ 6 925€ 6 465€ 5 541€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
10 982€ 1 245€ 2 218€ 3 754€ 1 644€ 3 400€ 14 751€ 29 547€ 6 787€ 17 589€ 33 826€ 33 779€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
34 672€ 37 338€ 31 160€ 15 934€ 18 740€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
41 897 390€ 43 255 086€ 39 745 245€ 38 721 357€ 39 468 104€ 39 948 778€ 38 624 770€ 40 502 197€ 42 763 887€ 43 445 083€ 54 415 873€ 54 472 103€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
34 089 917€ 34 163 310€ 34 170 228€ 34 180 456€ 34 194 847€ 34 160 162€ 33 204 759€ 33 288 332€ 32 919 160€ 32 687 959€ 35 705 179€ 36 404 961€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
44 135€ 44 135€ 44 135€ 24 135€ 16 135€ 16 135€ 14 135€ 14 135€ 11 735€ 11 735€ 276 491€ 189 851€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
4 099 171€ 4 208 118€ 3 411 466€ 3 541 847€ 4 369 121€ 5 108 720€ 4 200 783€ 6 587 370€ 5 504 517€ 7 624 786€ 16 125 761€ 16 309 164€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
394 192€ 552 665€ 69 835€ 29 644€ 28 213€ 57 377€ 52 125€ 63 782€ 76 256€ 381 267€ 287 989€ 380 965€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
209 218€ 423 577€ 22 389€ 32 901€ 24 383€ 32 135€ 39 887€ 29 717€ 1 959€ 86 375€ 31 957€ 38 242€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
61 816€ 37 615€ 48 676€ 32 703€ 39 065€ 28 163€ 35 247€ 57 606€ 16 965€ 24 391€ 52 992€ 25 782€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
1 119€ 1 347€ 1 575€ 1 803€ 2 031€ 2 259€ 2 487€ 2 715€ 2 944€ 3 172€ 3 400€ 3 627€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
2 997 823€ 3 824 319€ 1 976 942€ 877 868€ 794 309€ 543 828€ 1 075 347€ 458 540€ 4 230 351€ 2 625 398€ 1 932 104€ 1 119 511€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 589 394€ 19 478 424€ 20 195 464€ 19 517 348€ 19 653 335€ 20 285 800€ 20 086 312€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 243 743€ 2 789 000€ 2 730 000€ 2 611 677€ 2 559 706€ 2 606 560€ 2 713 968€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 886 776€ 4 241 885€ 4 997 855€ 4 455 092€ 4 643 050€ 5 194 264€ 4 886 776€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 458 876€ 12 447 539€ 12 467 609€ 12 450 579€ 12 450 579€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 484 976€ 12 485 568€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
28 887 399€ 25 213 550€ 24 402 266€ 24 961 903€ 24 953 820€ 26 247 492€ 26 211 350€ 24 256 688€ 22 244 330€ 22 348 198€ 10 906 034€ 10 599 980€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
17 463€ 18 608€ 12 666€ 14 418€ 15 158€ 13 650€ 13 857€ 14 027€ 14 047€ 15 482€ 12 336€ 14 305€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
17 463€ 18 608€ 12 666€ 14 418€ 15 158€ 13 650€ 13 857€ 14 027€ 14 047€ 15 482€ 12 336€ 14 305€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
21 985 357€ 20 522 892€ 21 397 572€ 22 671 222€ 23 466 022€ 24 211 487€ 23 487 029€ 22 639 324€ 21 468 857€ 20 756 897€ 8 310 354€ 7 443 535€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
13 057€ 15 070€ 6 876€ 20 308€ 19 026€ 20 283€ 4 404€ 3 277€ 5 514€ 388€ 68€ 788€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
21 969 780€ 20 507 823€ 21 390 696€ 22 650 914€ 23 446 996€ 24 191 204€ 23 482 626€ 22 636 046€ 21 463 343€ 20 756 509€ 8 310 286€ 7 442 747€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
2 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
836 913€ 924 301€ 894 972€ 579 355€ 561 610€ 542 926€ 513 829€ 525 171€ 372 441€ 386 861€ 294 282€ 1 191 771€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
896€ 896€ 896€ 896€ 896€ 1 394€ 2 058€ 5 744€ 5 744€ 5 744€ 4 822€ 4 790€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
15 155€ 11 911€ 15 745€ 9 982€ 11 736€ 32 020€ 10 261€ 15 212€ 14 857€ 14 314€ 16 124€ 16 726€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
586 377€ 591 764€ 516 896€ 437 494€ 448 097€ 373 804€ 348 874€ 337 711€ 305 367€ 238 972€ 220 617€ 158 886€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
230 392€ 314 569€ 356 671€ 124 136€ 93 831€ 128 209€ 145 163€ 151 773€ 38 054€ 120 631€ 44 478€ 813 221€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
4 092€ 5 161€ 4 764€ 6 847€ 6 452€ 6 556€ 6 528€ 6 613€ 8 418€ 6 857€ 7 083€ 7 137€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 771€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 597€ 944€ 944€ 349€ 1€ 343€ 1 158€ 223€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 190 788€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
6 047 667€ 3 747 748€ 2 097 056€ 1 696 908€ 911 031€ 1 479 429€ 2 196 635€ 1 078 166€ 388 985€ 1 188 958€ 2 289 062€ 1 950 369€
087
2.
Ceniny
(213))
2 784€ 4 232€ 1 845€ 2 223€ 3 784€ 4 228€ 5 317€ 3 248€ 3 053€ 1 924€ 2 399€ 5 055€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
6 044 883€ 3 743 516€ 2 095 211€ 1 694 685€ 907 247€ 1 475 201€ 2 191 318€ 1 074 918€ 385 932€ 1 187 034€ 2 286 663€ 1 945 314€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
2 496€ 5 887€ 5 387€ 8 045€ 11 450€ 10 372€ 16 871€ 12 902€ 21 454€ 23 209€ 31 907€ 52 564€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
2 496€ 5 887€ 5 387€ 8 045€ 11 450€ 10 372€ 16 871€ 12 902€ 21 454€ 23 209€ 10 542€ 25 073€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 365€ 27 491€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
90 443 684€ 88 139 407€ 83 790 559€ 83 324 718€ 84 051 544€ 85 812 946€ 84 353 090€ 85 004 109€ 84 562 636€ 85 503 812€ 85 693 343€ 85 264 215€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
75 783 075€ 73 468 629€ 72 448 842€ 72 311 806€ 72 066 633€ 72 148 691€ 71 843 595€ 72 241 681€ 71 783 528€ 73 991 047€ 77 183 314€ 77 168 115€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 146 351€ 1 863 391€ 1 185 275€ 1 321 262€ 1 952 855€ 765 432€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -110 970€ 606 070€ -72 046€ 63 941€ 695 534€ 495 786€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 1 257 321€ 269 646€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
74 525 754€ 72 211 308€ 71 191 522€ 71 054 485€ 70 809 312€ 70 891 370€ 70 697 244€ 70 378 290€ 70 598 253€ 72 669 785€ 75 230 459€ 76 402 683€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
72 211 229€ 71 529 100€ 71 047 885€ 70 753 819€ 70 891 370€ 70 699 542€ 70 384 929€ 70 601 876€ 72 668 481€ 74 416 164€ 75 372 835€ 76 591 507€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
2 314 525€ 682 208€ 143 637€ 300 666€ -82 058€ 191 829€ 312 315€ -223 586€ -2 070 228€ -1 746 379€ -142 376€ -188 824€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
6 918 206€ 7 213 201€ 5 391 747€ 4 712 294€ 5 380 417€ 6 620 553€ 5 764 840€ 5 695 915€ 6 312 164€ 6 293 859€ 5 205 846€ 5 172 086€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
282 182€ 636 421€ 639 688€ 78 388€ 77 588€ 77 828€ 153 170€ 151 457€ 157 570€ 187 509€ 185 964€ 177 610€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
232 696€ 593 671€ 594 088€ 69 588€ 69 588€ 69 588€ 48 962€ 48 962€ 58 920€ 65 559€ 65 559€ 57 260€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
49 486€ 42 750€ 45 600€ 8 800€ 8 000€ 8 240€ 104 208€ 102 495€ 98 650€ 121 950€ 120 405€ 120 350€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 220 436€ 1 013 304€ 57 404€ 72 783€ 74 445€ 1 012 929€ 1 005 515€ 1 029€ 1 250€ 267€ 6 636€ 9 838€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 220 436€ 1 013 304€ 57 404€ 72 783€ 74 445€ 1 012 875€ 1 005 515€ 1 029€ 1 250€ 267€ 6 636€ 9 838€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
492 896€ 522 375€ 541 762€ 559 915€ 585 636€ 614 187€ 643 510€ 675 939€ 698 137€ 728 621€ 760 875€ 806 120€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
472 090€ 501 658€ 530 068€ 557 114€ 583 154€ 608 589€ 633 153€ 656 433€ 678 223€ 699 400€ 719 707€ 757 106€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 978€ 8 974€ 16 970€ 24 967€ 32 963€ 40 960€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
20 806€ 20 717€ 11 694€ 2 802€ 2 482€ 5 598€ 9 380€ 10 532€ 2 944€ 4 254€ 8 205€ 8 054€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 001 248€ 787 392€ 560 606€ 859 545€ 574 326€ 627 169€ 537 683€ 1 259 062€ 1 121 783€ 1 337 810€ 588 040€ 573 443€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
595 090€ 418 546€ 159 106€ 162 319€ 210 127€ 203 230€ 148 967€ 175 738€ 590 503€ 1 032 480€ 281 549€ 311 957€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
6 530€ 0€ 26€ 194 282€ 5 870€ 9 471€ 1 369€ 772 132€ 205 470€ 31 795€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
29 568€ 28 410€ 27 046€ 26 041€ 24 894€ 23 368€ 22 173€ 21 065€ 20 340€ 19 503€ 18 700€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 5 857€ 551€ 2 088€ 633€ 751€ 7 222€ 1€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
22 507€ 20 907€ 84 291€ 206 237€ 67 508€ 116 341€ 85 883€ 20 338€ 13 226€ 11 725€ 53 527€ 55 397€
163
12.
Zamestnanci
(331))
187 062€ 173 837€ 157 192€ 133 033€ 143 667€ 145 869€ 130 625€ 127 101€ 137 996€ 134 197€ 126 788€ 118 176€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 391€ 17€ 28€ 241€ 133€ 0€ 169€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
122 514€ 109 204€ 102 569€ 87 674€ 91 313€ 90 114€ 91 554€ 87 191€ 98 098€ 82 473€ 80 004€ 74 916€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 828€ 0€ 8 115€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
27 039€ 25 490€ 20 723€ 16 189€ 17 820€ 18 353€ 15 661€ 14 339€ 18 848€ 14 287€ 11 605€ 12 828€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
287€ 287€ 287€ 1 577€ 0€ 0€ 3 631€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
10 651€ 10 712€ 9 366€ 32 193€ 7 272€ 19 482€ 34 887€ 40 496€ 28 195€ 3 995€ 15 866€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
3 921 445€ 4 253 708€ 3 592 287€ 3 141 662€ 4 068 421€ 4 288 439€ 3 424 963€ 3 608 427€ 4 333 424€ 4 039 652€ 3 664 331€ 3 605 075€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
3 013 625€ 3 300 194€ 2 737 685€ 2 421 123€ 3 137 982€ 3 490 700€ 2 875 319€ 3 007 983€ 3 089 523€ 2 491 575€ 2 667 416€ 3 605 075€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
907 819€ 953 514€ 854 602€ 720 540€ 930 439€ 797 739€ 549 644€ 600 445€ 1 243 901€ 1 548 077€ 996 915€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
7 742 403€ 7 457 577€ 5 949 970€ 6 300 618€ 6 604 495€ 7 043 702€ 6 744 654€ 7 066 513€ 6 466 944€ 5 218 906€ 3 304 183€ 2 924 014€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
11€ 8€ 9€ 16€ 68€ 65€ 174€ 88€ 253€ 386€ 23 344€ 13 936€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
7 742 392€ 7 457 569€ 5 949 961€ 6 300 602€ 6 604 427€ 7 043 637€ 6 744 481€ 7 066 425€ 6 466 691€ 5 218 520€ 3 280 839€ 2 910 078€