Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
628 222 € 663 325 € 677 065 € 583 133 € 653 392 € 570 056 € 623 348 € 587 688 € 517 940 € 648 374 € 728 318 €
02
501
Spotreba materiálu
259 514 € 258 826 € 253 094 € 232 525 € 287 152 € 238 313 € 245 791 € 246 501 € 214 925 € 299 272 € 356 495 €
03
502
Spotreba energie
368 708 € 404 499 € 423 971 € 350 607 € 366 240 € 331 743 € 377 557 € 341 187 € 303 015 € 349 102 € 371 823 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 215 151 € 2 255 679 € 2 063 182 € 2 119 909 € 2 348 445 € 2 198 008 € 1 921 213 € 2 004 695 € 1 903 153 € 1 950 934 € 1 830 675 €
07
511
Opravy a udržiavanie
213 357 € 348 848 € 104 315 € 96 251 € 151 416 € 192 458 € 63 730 € 89 443 € 61 797 € 151 492 € 90 352 €
08
512
Cestovné
7 187 € 8 868 € 5 006 € 6 233 € 10 179 € 10 180 € 11 417 € 10 748 € 11 095 € 15 773 € 20 517 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
30 257 € 23 742 € 25 340 € 23 299 € 32 139 € 46 372 € 34 006 € 31 983 € 31 070 € 32 205 € 54 031 €
10
518
Ostatné služby
1 964 350 € 1 874 221 € 1 928 520 € 1 994 126 € 2 154 711 € 1 948 997 € 1 812 061 € 1 872 521 € 1 799 191 € 1 751 464 € 1 665 775 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
3 985 588 € 3 542 584 € 3 265 922 € 3 218 347 € 3 263 156 € 3 012 020 € 2 921 435 € 3 218 505 € 3 127 682 € 3 022 314 € 2 863 875 €
12
521
Mzdové náklady
2 773 508 € 2 469 631 € 2 244 010 € 2 236 609 € 2 283 912 € 2 091 694 € 2 039 381 € 2 253 972 € 2 207 468 € 2 142 468 € 2 043 700 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
955 874 € 861 121 € 788 889 € 776 495 € 791 773 € 740 260 € 704 095 € 768 626 € 720 841 € 700 351 € 665 936 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
21 377 € 19 173 € 18 243 € 20 321 € 21 256 € 21 123 € 20 508 € 20 367 € 19 954 € 19 633 € 19 272 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
234 830 € 192 660 € 214 781 € 184 922 € 166 215 € 158 942 € 157 452 € 175 540 € 179 419 € 159 862 € 134 967 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
28 397 € 19 566 € 22 382 € 18 022 € 21 918 € 15 159 € 15 310 € 37 543 € 11 799 € 10 884 € 2 615 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
28 397 € 19 566 € 22 382 € 18 022 € 21 918 € 15 159 € 15 310 € 37 543 € 11 799 € 10 884 € 2 615 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
304 807 € 376 792 € 351 360 € 283 567 € 828 215 € 847 123 € 286 608 € 241 810 € 170 878 € 613 361 € 295 797 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 429 € 57 579 € 36 956 € 43 568 € 196 140 € 521 018 € 136 230 € 102 901 € 52 943 € 495 612 € 243 747 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 13 € 1 € 8 € 0 € 1 137 € 4 598 € 4 € 2 € 17 € 1 322 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 € 504 € 0 € 4 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
2 123 € 1 552 € 10 000 € 6 € 31 328 € 7 756 € 38 567 € 31 286 € 0 € 24 606 € 33 082 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
270 250 € 317 144 € 304 067 € 239 980 € 600 748 € 317 213 € 107 213 € 103 173 € 117 933 € 79 806 € 8 557 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 337 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 446 € 0 € 13 320 € 9 089 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
902 819 € 1 536 316 € 766 758 € 896 045 € 936 381 € 1 044 599 € 1 058 370 € 1 540 208 € 1 268 111 € 2 509 705 € 1 604 399 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
675 290 € 620 784 € 633 152 € 635 058 € 656 359 € 617 104 € 645 183 € 700 627 € 1 088 440 € 1 520 185 € 1 476 670 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
227 529 € 915 532 € 133 605 € 260 988 € 280 022 € 427 496 € 413 187 € 839 581 € 179 671 € 989 520 € 127 729 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
43 234 € 570 100 € 8 800 € 8 000 € 31 116 € 94 542 € 89 977 € 91 681 € 121 950 € 126 686 € 127 729 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
184 296 € 345 432 € 124 805 € 252 988 € 248 906 € 332 953 € 323 210 € 747 900 € 57 721 € 862 834 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
100 976 € 101 606 € 109 244 € 134 584 € 143 951 € 149 371 € 221 731 € 181 467 € 127 245 € 175 146 € 223 527 €
42
562
Úroky
54 921 € 60 787 € 83 209 € 107 684 € 113 951 € 124 010 € 190 165 € 155 379 € 100 949 € 151 309 € 192 040 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 1 € 17 € 1 € 15 € 56 € 123 € 899 € 2 243 € 5 924 €
47
568
Ostatné finančné náklady
46 056 € 40 819 € 26 034 € 26 883 € 29 998 € 25 346 € 31 511 € 25 965 € 25 397 € 21 594 € 25 563 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
9 140 463 € 8 790 841 € 8 796 637 € 8 387 822 € 8 133 882 € 7 526 755 € 7 451 531 € 7 679 852 € 7 235 880 € 6 576 321 € 6 843 423 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
8 445 355 € 8 149 959 € 8 072 717 € 7 819 942 € 7 583 322 € 6 888 032 € 6 929 532 € 7 089 175 € 6 655 197 € 6 074 366 € 6 424 433 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 886 € 3 364 € 4 710 € 2 290 € 1 165 € 1 489 € 1 744 € 1 250 € 500 € 3 270 € 2 423 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
693 223 € 637 387 € 719 156 € 563 338 € 546 926 € 496 421 € 520 180 € 589 187 € 579 815 € 498 451 € 416 081 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
0 € 131 € 55 € 2 252 € 2 469 € 140 813 € 75 € 240 € 368 € 234 € 486 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
17 306 425 € 17 286 709 € 16 052 551 € 15 641 429 € 16 329 341 € 15 363 091 € 14 499 547 € 15 491 768 € 14 362 688 € 15 507 039 € 14 392 629 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
502 238 € 462 145 € 475 832 € 486 844 € 463 334 € 458 470 € 427 834 € 337 057 € 287 865 € 260 041 € 246 181 €
67
602
Tržby z predaja služieb
502 238 € 462 145 € 475 832 € 486 844 € 463 334 € 458 470 € 427 834 € 337 057 € 287 865 € 260 041 € 246 181 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
15 156 785 € 14 340 109 € 13 367 110 € 12 521 417 € 11 549 373 € 11 342 353 € 11 243 743 € 10 969 150 € 9 440 988 € 11 233 397 € 11 313 597 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
13 320 835 € 12 405 962 € 11 457 803 € 10 505 617 € 9 658 068 € 9 575 661 € 9 422 510 € 9 144 911 € 7 787 085 € 9 445 585 € 9 664 439 €
82
633
Výnosy z poplatkov
1 835 950 € 1 934 147 € 1 909 307 € 2 015 800 € 1 891 306 € 1 766 692 € 1 821 233 € 1 824 239 € 1 653 903 € 1 787 812 € 1 649 158 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
545 923 € 897 234 € 638 184 € 662 886 € 2 260 432 € 2 035 689 € 1 161 799 € 679 981 € 763 246 € 1 255 409 € 1 327 094 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 151 € 370 349 € 90 558 € 44 470 € 270 885 € 873 728 € 285 572 € 85 945 € 123 522 € 475 698 € 501 717 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
4 964 € 3 851 € 2 981 € 1 780 € 2 240 € 2 965 € 3 085 € 4 030 € 3 518 € 3 301 € 0 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
91 € 73 € 1 328 € 232 € 181 € 226 € 7 918 € 1 705 € 3 231 € 2 629 € 79 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30 242 € 28 731 € 25 999 € 25 161 € 26 969 € 34 101 € 29 868 € 106 686 € 30 138 € 44 790 € 46 938 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
453 475 € 494 230 € 517 318 € 591 243 € 1 960 158 € 1 124 669 € 835 356 € 481 615 € 602 837 € 728 991 € 778 360 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
129 382 € 119 128 € 152 376 € 206 583 € 522 434 € 222 859 € 226 900 € 243 028 € 635 433 € 180 637 € 311 537 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
129 382 € 119 128 € 152 376 € 206 583 € 522 434 € 222 859 € 226 900 € 243 028 € 635 433 € 180 637 € 311 537 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
46 501 € 8 800 € 8 000 € 8 240 € 104 160 € 92 830 € 96 090 € 121 621 € 120 405 € 118 333 € 184 417 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
82 881 € 110 328 € 144 376 € 198 343 € 418 274 € 130 029 € 130 811 € 121 407 € 515 028 € 62 304 € 127 120 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
128 253 € 108 282 € 164 820 € 142 990 € 125 520 € 111 194 € 60 091 € 116 096 € 129 745 € 105 703 € 87 882 €
102
662
Úroky
3 628 € 2 985 € 1 470 € 4 661 € 5 440 € 3 639 € 2 091 € 4 785 € 4 935 € 6 137 € 55 021 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 € 5 871 € 489 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
124 625 € 105 297 € 163 350 € 138 330 € 120 080 € 107 555 € 58 000 € 111 311 € 124 798 € 93 695 € 32 372 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 526 747 € 1 504 017 € 1 555 173 € 1 539 549 € 1 601 108 € 1 506 361 € 1 155 990 € 1 085 246 € 1 359 989 € 2 330 669 € 929 145 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
466 987 € 427 990 € 441 895 € 457 007 € 578 610 € 541 520 € 441 038 € 377 496 € 767 731 € 910 700 € 366 883 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
359 002 € 391 541 € 433 809 € 430 359 € 415 358 € 392 626 € 270 436 € 235 424 € 124 342 € 1 014 258 € 129 826 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 21 799 € 18 000 € 0 € 0 € 0 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
55 367 € 10 099 € 5 748 € 4 943 € 4 943 € 4 943 € 4 943 € 4 943 € 7 742 € 4 943 € 4 942 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
489 € 23 139 € 9 836 € 3 486 € 8 707 € 9 259 € 13 565 € 11 474 € 15 224 € 32 777 € 27 662 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
110 604 € 109 812 € 118 217 € 109 085 € 106 909 € 116 247 € 103 656 € 102 220 € 95 979 € 71 038 € 37 072 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
534 298 € 541 436 € 545 668 € 534 669 € 486 580 € 441 764 € 300 552 € 335 689 € 348 971 € 296 953 € 362 760 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
17 989 328 € 17 430 913 € 16 353 495 € 15 560 268 € 16 522 201 € 15 676 925 € 14 276 357 € 13 430 558 € 12 617 266 € 15 365 856 € 14 215 436 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
682 903 € 144 204 € 300 944 € -81 160 € 192 860 € 313 834 € -223 190 € -2 061 210 € -1 745 422 € -141 183 € -177 193 €
136
591
Splatná daň z príjmov
695 € 568 € 278 € 898 € 1 031 € 1 519 € 395 € 9 018 € 957 € 1 193 € 11 631 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
682 208 € 143 637 € 300 666 € -82 058 € 191 829 € 312 315 € -223 586 € -2 070 228 € -1 746 379 € -142 376 € -188 824 €