Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
904 479€ 698 600€ 644 026€ 619 580€ 628 222€ 663 325€ 677 065€ 583 133€ 653 392€ 570 056€ 623 348€ 587 688€ 517 940€ 648 374€ 728 318€
02
501
Spotreba materiálu
331 349€ 365 811€ 307 341€ 273 665€ 259 514€ 258 826€ 253 094€ 232 525€ 287 152€ 238 313€ 245 791€ 246 501€ 214 925€ 299 272€ 356 495€
03
502
Spotreba energie
573 130€ 332 789€ 336 685€ 345 914€ 368 708€ 404 499€ 423 971€ 350 607€ 366 240€ 331 743€ 377 557€ 341 187€ 303 015€ 349 102€ 371 823€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 009 439€ 2 628 894€ 2 159 131€ 2 123 658€ 2 215 151€ 2 255 679€ 2 063 182€ 2 119 909€ 2 348 445€ 2 198 008€ 1 921 213€ 2 004 695€ 1 903 153€ 1 950 934€ 1 830 675€
07
511
Opravy a udržiavanie
457 783€ 200 816€ 145 912€ 195 886€ 213 357€ 348 848€ 104 315€ 96 251€ 151 416€ 192 458€ 63 730€ 89 443€ 61 797€ 151 492€ 90 352€
08
512
Cestovné
2 665€ 57 896€ 11 895€ 4 161€ 7 187€ 8 868€ 5 006€ 6 233€ 10 179€ 10 180€ 11 417€ 10 748€ 11 095€ 15 773€ 20 517€
09
513
Náklady na reprezentáciu
30 001€ 12 790€ 14 297€ 26 999€ 30 257€ 23 742€ 25 340€ 23 299€ 32 139€ 46 372€ 34 006€ 31 983€ 31 070€ 32 205€ 54 031€
10
518
Ostatné služby
2 518 990€ 2 357 393€ 1 987 027€ 1 896 613€ 1 964 350€ 1 874 221€ 1 928 520€ 1 994 126€ 2 154 711€ 1 948 997€ 1 812 061€ 1 872 521€ 1 799 191€ 1 751 464€ 1 665 775€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 522 199€ 5 322 748€ 5 046 047€ 4 740 026€ 3 985 588€ 3 542 584€ 3 265 922€ 3 218 347€ 3 263 156€ 3 012 020€ 2 921 435€ 3 218 505€ 3 127 682€ 3 022 314€ 2 863 875€
12
521
Mzdové náklady
3 864 457€ 3 768 866€ 3 563 144€ 3 306 203€ 2 773 508€ 2 469 631€ 2 244 010€ 2 236 609€ 2 283 912€ 2 091 694€ 2 039 381€ 2 253 972€ 2 207 468€ 2 142 468€ 2 043 700€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 324 459€ 1 286 749€ 1 163 192€ 1 141 150€ 955 874€ 861 121€ 788 889€ 776 495€ 791 773€ 740 260€ 704 095€ 768 626€ 720 841€ 700 351€ 665 936€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
33 384€ 31 508€ 29 569€ 29 230€ 21 377€ 19 173€ 18 243€ 20 321€ 21 256€ 21 123€ 20 508€ 20 367€ 19 954€ 19 633€ 19 272€
15
527
Zákonné sociálne náklady
299 899€ 235 625€ 290 143€ 263 444€ 234 830€ 192 660€ 214 781€ 184 922€ 166 215€ 158 942€ 157 452€ 175 540€ 179 419€ 159 862€ 134 967€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
17 359€ 59 829€ 81 659€ 31 204€ 28 397€ 19 566€ 22 382€ 18 022€ 21 918€ 15 159€ 15 310€ 37 543€ 11 799€ 10 884€ 2 615€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
17 359€ 59 829€ 81 659€ 31 204€ 28 397€ 19 566€ 22 382€ 18 022€ 21 918€ 15 159€ 15 310€ 37 543€ 11 799€ 10 884€ 2 615€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
249 483€ 241 735€ 197 726€ 458 744€ 304 807€ 376 792€ 351 360€ 283 567€ 828 215€ 847 123€ 286 608€ 241 810€ 170 878€ 613 361€ 295 797€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
78 640€ 3 066€ 2 437€ 203 542€ 32 429€ 57 579€ 36 956€ 43 568€ 196 140€ 521 018€ 136 230€ 102 901€ 52 943€ 495 612€ 243 747€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 22€ 0€ 0€ 13€ 1€ 8€ 0€ 1 137€ 4 598€ 4€ 2€ 17€ 1 322€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 472€ 5€ 504€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
5 333€ 69 888€ 0€ 602€ 2 123€ 1 552€ 10 000€ 6€ 31 328€ 7 756€ 38 567€ 31 286€ 0€ 24 606€ 33 082€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
165 511€ 168 782€ 195 267€ 244 072€ 270 250€ 317 144€ 304 067€ 239 980€ 600 748€ 317 213€ 107 213€ 103 173€ 117 933€ 79 806€ 8 557€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 10 056€ 0€ 0€ 337€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 446€ 0€ 13 320€ 9 089€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
903 824€ 987 182€ 807 892€ 883 284€ 902 819€ 1 536 316€ 766 758€ 896 045€ 936 381€ 1 044 599€ 1 058 370€ 1 540 208€ 1 268 111€ 2 509 705€ 1 604 399€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
490 683€ 523 940€ 659 518€ 797 942€ 675 290€ 620 784€ 633 152€ 635 058€ 656 359€ 617 104€ 645 183€ 700 627€ 1 088 440€ 1 520 185€ 1 476 670€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
413 141€ 463 243€ 148 374€ 85 342€ 227 529€ 915 532€ 133 605€ 260 988€ 280 022€ 427 496€ 413 187€ 839 581€ 179 671€ 989 520€ 127 729€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
109 448€ 263 931€ 54 948€ 24 025€ 43 234€ 570 100€ 8 800€ 8 000€ 31 116€ 94 542€ 89 977€ 91 681€ 121 950€ 126 686€ 127 729€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
303 693€ 199 311€ 93 426€ 61 317€ 184 296€ 345 432€ 124 805€ 252 988€ 248 906€ 332 953€ 323 210€ 747 900€ 57 721€ 862 834€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
174 814€ 100 016€ 101 978€ 100 544€ 100 976€ 101 606€ 109 244€ 134 584€ 143 951€ 149 371€ 221 731€ 181 467€ 127 245€ 175 146€ 223 527€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
108 403€ 35 207€ 40 988€ 46 780€ 54 921€ 60 787€ 83 209€ 107 684€ 113 951€ 124 010€ 190 165€ 155 379€ 100 949€ 151 309€ 192 040€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 17€ 1€ 15€ 56€ 123€ 899€ 2 243€ 5 924€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
66 410€ 64 802€ 60 990€ 53 764€ 46 056€ 40 819€ 26 034€ 26 883€ 29 998€ 25 346€ 31 511€ 25 965€ 25 397€ 21 594€ 25 563€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
12 717 705€ 11 723 446€ 10 528 521€ 9 799 905€ 9 140 463€ 8 790 841€ 8 796 637€ 8 387 822€ 8 133 882€ 7 526 755€ 7 451 531€ 7 679 852€ 7 235 880€ 6 576 321€ 6 843 423€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
11 260 172€ 10 303 411€ 9 438 962€ 9 101 935€ 8 445 355€ 8 149 959€ 8 072 717€ 7 819 942€ 7 583 322€ 6 888 032€ 6 929 532€ 7 089 175€ 6 655 197€ 6 074 366€ 6 424 433€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 090€ 2 559€ 920€ 2 218€ 1 886€ 3 364€ 4 710€ 2 290€ 1 165€ 1 489€ 1 744€ 1 250€ 500€ 3 270€ 2 423€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 455 443€ 1 417 476€ 1 088 599€ 695 290€ 693 223€ 637 387€ 719 156€ 563 338€ 546 926€ 496 421€ 520 180€ 589 187€ 579 815€ 498 451€ 416 081€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 40€ 462€ 0€ 131€ 55€ 2 252€ 2 469€ 140 813€ 75€ 240€ 368€ 234€ 486€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
23 499 302€ 21 762 450€ 19 566 982€ 18 756 945€ 17 306 425€ 17 286 709€ 16 052 551€ 15 641 429€ 16 329 341€ 15 363 091€ 14 499 547€ 15 491 768€ 14 362 688€ 15 507 039€ 14 392 629€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
593 065€ 536 963€ 524 610€ 512 105€ 502 238€ 462 145€ 475 832€ 486 844€ 463 334€ 458 470€ 427 834€ 337 057€ 287 865€ 260 041€ 246 181€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
593 065€ 536 963€ 524 610€ 512 105€ 502 238€ 462 145€ 475 832€ 486 844€ 463 334€ 458 470€ 427 834€ 337 057€ 287 865€ 260 041€ 246 181€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
18 321 739€ 17 162 269€ 16 527 753€ 16 416 798€ 15 156 785€ 14 340 109€ 13 367 110€ 12 521 417€ 11 549 373€ 11 342 353€ 11 243 743€ 10 969 150€ 9 440 988€ 11 233 397€ 11 313 597€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
16 085 243€ 14 976 322€ 14 570 088€ 14 517 253€ 13 320 835€ 12 405 962€ 11 457 803€ 10 505 617€ 9 658 068€ 9 575 661€ 9 422 510€ 9 144 911€ 7 787 085€ 9 445 585€ 9 664 439€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 236 496€ 2 185 947€ 1 957 665€ 1 899 545€ 1 835 950€ 1 934 147€ 1 909 307€ 2 015 800€ 1 891 306€ 1 766 692€ 1 821 233€ 1 824 239€ 1 653 903€ 1 787 812€ 1 649 158€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
593 236€ 464 200€ 500 032€ 1 107 070€ 545 923€ 897 234€ 638 184€ 662 886€ 2 260 432€ 2 035 689€ 1 161 799€ 679 981€ 763 246€ 1 255 409€ 1 327 094€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 397€ 16 297€ 57 866€ 639 764€ 57 151€ 370 349€ 90 558€ 44 470€ 270 885€ 873 728€ 285 572€ 85 945€ 123 522€ 475 698€ 501 717€
85
642
Tržby z predaja materiálu
123€ 0€ 0€ 1 753€ 4 964€ 3 851€ 2 981€ 1 780€ 2 240€ 2 965€ 3 085€ 4 030€ 3 518€ 3 301€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 227€ 269€ 3 742€ 91€ 73€ 1 328€ 232€ 181€ 226€ 7 918€ 1 705€ 3 231€ 2 629€ 79€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
171 096€ 94 699€ 53 624€ 36 333€ 30 242€ 28 731€ 25 999€ 25 161€ 26 969€ 34 101€ 29 868€ 106 686€ 30 138€ 44 790€ 46 938€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
386 619€ 352 978€ 388 272€ 425 478€ 453 475€ 494 230€ 517 318€ 591 243€ 1 960 158€ 1 124 669€ 835 356€ 481 615€ 602 837€ 728 991€ 778 360€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
276 663€ 159 113€ 40 234€ 974 170€ 129 382€ 119 128€ 152 376€ 206 583€ 522 434€ 222 859€ 226 900€ 243 028€ 635 433€ 180 637€ 311 537€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
276 663€ 159 113€ 40 234€ 974 170€ 129 382€ 119 128€ 152 376€ 206 583€ 522 434€ 222 859€ 226 900€ 243 028€ 635 433€ 180 637€ 311 537€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
77 025€ 131 017€ 38 605€ 378 264€ 46 501€ 8 800€ 8 000€ 8 240€ 104 160€ 92 830€ 96 090€ 121 621€ 120 405€ 118 333€ 184 417€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
199 639€ 28 096€ 1 629€ 595 906€ 82 881€ 110 328€ 144 376€ 198 343€ 418 274€ 130 029€ 130 811€ 121 407€ 515 028€ 62 304€ 127 120€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 2 380€ 32 998€ 270 906€ 128 253€ 108 282€ 164 820€ 142 990€ 125 520€ 111 194€ 60 091€ 116 096€ 129 745€ 105 703€ 87 882€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 398€ 4 438€ 3 628€ 2 985€ 1 470€ 4 661€ 5 440€ 3 639€ 2 091€ 4 785€ 4 935€ 6 137€ 55 021€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 5 871€ 489€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 2 380€ 32 600€ 266 468€ 124 625€ 105 297€ 163 350€ 138 330€ 120 080€ 107 555€ 58 000€ 111 311€ 124 798€ 93 695€ 32 372€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 309 096€ 2 395 258€ 2 198 911€ 1 791 257€ 1 526 747€ 1 504 017€ 1 555 173€ 1 539 549€ 1 601 108€ 1 506 361€ 1 155 990€ 1 085 246€ 1 359 989€ 2 330 669€ 929 145€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
967 874€ 1 170 796€ 1 033 738€ 577 955€ 466 987€ 427 990€ 441 895€ 457 007€ 578 610€ 541 520€ 441 038€ 377 496€ 767 731€ 910 700€ 366 883€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
631 955€ 407 427€ 372 461€ 338 181€ 359 002€ 391 541€ 433 809€ 430 359€ 415 358€ 392 626€ 270 436€ 235 424€ 124 342€ 1 014 258€ 129 826€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 799€ 18 000€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
1 116€ 263 260€ 250 280€ 223 460€ 55 367€ 10 099€ 5 748€ 4 943€ 4 943€ 4 943€ 4 943€ 4 943€ 7 742€ 4 943€ 4 942€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 089€ 630€ 509€ 185€ 489€ 23 139€ 9 836€ 3 486€ 8 707€ 9 259€ 13 565€ 11 474€ 15 224€ 32 777€ 27 662€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
155 204€ 137 120€ 127 076€ 133 623€ 110 604€ 109 812€ 118 217€ 109 085€ 106 909€ 116 247€ 103 656€ 102 220€ 95 979€ 71 038€ 37 072€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
550 858€ 416 025€ 414 847€ 517 854€ 534 298€ 541 436€ 545 668€ 534 669€ 486 580€ 441 764€ 300 552€ 335 689€ 348 971€ 296 953€ 362 760€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
22 093 799€ 20 720 319€ 19 824 538€ 21 072 307€ 17 989 328€ 17 430 913€ 16 353 495€ 15 560 268€ 16 522 201€ 15 676 925€ 14 276 357€ 13 430 558€ 12 617 266€ 15 365 856€ 14 215 436€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 405 503€ -1 042 130€ 257 557€ 2 315 362€ 682 903€ 144 204€ 300 944€ -81 160€ 192 860€ 313 834€ -223 190€ -2 061 210€ -1 745 422€ -141 183€ -177 193€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 533€ 837€ 695€ 568€ 278€ 898€ 1 031€ 1 519€ 395€ 9 018€ 957€ 1 193€ 11 631€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 405 503€ -1 042 130€ 257 023€ 2 314 525€ 682 208€ 143 637€ 300 666€ -82 058€ 191 829€ 312 315€ -223 586€ -2 070 228€ -1 746 379€ -142 376€ -188 824€