Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OSRAM, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2009
30.09.2010
01.10.2008
30.09.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
19 586 076€ 22 586 124€ 45 367 601€ 51 792 350€ 55 370 550€ 54 520 971€ 52 512 521€ 32 704 286€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 809 870€ 19 688 341€ 37 959 515€ 43 831 359€ 45 872 741€ 44 721 563€ 42 304 025€ 23 722 914€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 776 206 € 2 897 783 € 7 408 086 € 7 960 991 € 9 497 809 € 9 799 408 € 10 208 496 € 8 981 372 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
69 123 210 € 81 279 898 € 79 078 342 € 78 899 102 € 77 391 641 € 69 685 834 € 77 792 525 € 88 377 482 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
68 606 524€ 81 347 759€ 78 342 264€ 78 104 962€ 77 201 097€ 68 909 235€ 76 966 901€ 87 939 058€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-73 862€ -513 759€ 417 795€ -64 380€ -807 809€ 13 851€ 342 282€ -542 546€
07
II.3
Aktivácia
590 548€ 445 898€ 318 283€ 858 520€ 998 353€ 762 748€ 483 342€ 980 970€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
40 378 029 € 53 324 047 € 54 569 520 € 56 763 508 € 56 799 970 € 51 087 608 € 56 754 332 € 61 350 059 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
36 304 333€ 47 638 028€ 46 078 194€ 46 365 037€ 47 255 836€ 40 342 850€ 47 117 448€ 53 001 191€
10
B.2
Služby
4 999 079€ 4 991 476€ 8 033 874€ 9 301 837€ 9 544 134€ 10 744 758€ 9 636 884€ 8 348 868€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
31 521 387 € 30 853 634 € 31 916 908 € 30 096 585 € 30 089 480 € 28 397 634 € 31 246 689 € 36 008 795 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
23 570 643 € 22 944 865 € 25 372 338 € 24 513 370 € 23 929 617 € 22 279 714 € 24 871 122 € 26 235 063 €
13
C.1
Mzdové náklady
16 772 806€ 16 374 059€ 18 219 041€ 17 892 726€ 17 173 760€ 16 292 112€ 18 531 277€ 19 172 949€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 961 488€ 5 736 877€ 6 274 327€ 6 035 778€ 5 869 240€ 5 263 633€ 5 573 133€ 6 218 697€
16
C.4
Sociálne náklady
836 349€ 833 929€ 878 970€ 584 866€ 886 617€ 723 969€ 766 712€ 843 417€
17
D
Dane a poplatky
132 098€ 163 859€ 197 421€ 205 210€ 209 408€ 410 941€ 370 876€ 187 201€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 640 802€ 2 982 884€ 3 068 634€ 2 364 159€ 2 643 187€ 3 674 488€ 11 423 185€ 3 668 925€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 141 350€ 1 044 285€ 1 464 360€ 461 390€ 670 669€ 512 280€ 722 559€ 852 700€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 838 868€ 965 690€ 747 465€ 476 870€ 908 290€ 663 359€ 1 520 177€ 657 933€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-36 999€ 55 720€ -103 541€ 22 215€ 84 137€ 55 405€ 10 844€ 46 252€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
302 627€ 435 408€ 6 607 311€ 2 428 409€ 201 897€ 750 817€ 13 093 862€ 268 641€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
531 473€ 556 283€ 1 977 417€ 605 653€ 665 108€ 384 030€ 473 899€ 168 980€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 288 479 € 4 664 026 € 8 728 845 € 4 798 907 € 2 522 299 € 2 192 794 € 6 393 007 € 6 165 782 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
731 662€ 9 552€ 9 346€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
496 685€ 12 000€ 63 279€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 066 € 9 910 € 28 609 € 20 569 € 15 627 € 18 299 € 18 076 € 16 891 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 066€ 9 910€ 28 609€ 20 569€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
15 627€ 18 299€ 18 076€ 16 891€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
98 619€ 91 149€ 69 242€ 327 642€ 122 931€ 83 653€ 1 196 692€ 714 859€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
301 862€ 48 267€ 36 590€ 55 597€ 90 794€ 98 563€ 543 272€ 254 520€
38
X.
Výnosové úroky
4 104€ 3 229€ 3 564€ 14 580€ 26 675€ 3 759€ 4 476€ 80 233€
39
N
Nákladové úroky
27 650€ 41 182€ 37 853€ 80 532€ 49 196€ 46 385€ 81 621€ 217 711€
40
XI.
Kurzové zisky
146 457€ 735 635€ 499 851€ 339 065€ 157 911€ 253 542€ 460 452€ 187 914€
41
O
Kurzové straty
190 907€ 682 585€ 496 329€ 373 862€ 248 074€ 257 249€ 447 519€ 229 958€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 21€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 527€ 10 129€ 12 758€ 12 438€ 78 549€ 13 063€ 163 978€ 154 396€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-45 723 € 55 312 € -36 176 € 179 427 € -143 469 € -56 007 € 443 306 € 143 312 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 242 756 € 4 719 338 € 8 692 669 € 4 978 334 € 2 378 830 € 2 136 787 € 6 836 313 € 6 309 094 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
920 924 € 1 135 241 € 2 291 539 € 1 316 468 € 509 371 € 610 564 € 534 530 € 375 722 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 006 093€ 1 165 025€ 1 662 385€ 1 368 009€ 365 370€ 536 259€ 1 580 533€ 664 977€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-85 169€ -29 784€ 629 154€ -51 541€ 144 001€ 74 305€ -1 046 003€ -289 255€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 321 832 € 3 584 097 € 6 401 130 € 3 661 866 € 1 869 459 € 1 526 223 € 6 301 783 € 5 933 372 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 242 756 € 4 719 338 € 8 692 669 € 4 978 334 € 2 378 830 € 2 136 787 € 6 836 313 € 6 309 094 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 321 832 € 3 584 097 € 6 401 130 € 3 661 866 € 1 869 459 € 1 526 223 € 6 301 783 € 5 933 372 €