Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
348 412 € 203 537 € 202 209 € 211 383 € 239 255 € 3 836 343 € 403 744 € 402 976 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
318 755 € 187 143 € 192 866 € 200 908 € 214 039 € 3 656 780 € 370 517 € 386 739 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 487 € 9 862 € 9 925 €
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 862 € 9 925 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 487 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
232 783 € 101 171 € 106 894 € 114 935 € 128 067 € 3 354 021 € 261 439 € 277 598 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
22 285 € 22 285 € 22 285 € 22 285 € 22 285 € 494 689 € 0 € 0 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
2 029 € 2 029 € 2 029 € 2 029 € 2 029 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
56 726 € 70 813 € 78 870 € 88 894 € 97 546 € 2 309 871 € 232 736 € 245 958 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
145 978 € 2 077 € 3 710 € 1 499 € 1 481 € 0 € 10 259 € 13 132 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 982 € 0 € 0 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
965 € 67 € 0 € 228 € 0 € 11 584 € 18 444 € 18 508 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
4 800 € 3 900 € 0 € 0 € 4 726 € 531 895 € 0 € 0 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
85 972 € 85 972 € 85 972 € 85 972 € 85 972 € 292 272 € 99 216 € 99 216 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
85 972 € 85 972 € 85 972 € 85 972 € 85 972 € 292 272 € 85 972 € 85 972 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 244 € 13 244 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
28 344 € 15 857 € 8 718 € 10 118 € 24 202 € 175 770 € 33 146 € 16 237 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
125 € 167 € 83 € 122 € 0 € 0 € 0 € 0 €
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
125 € 167 € 83 € 122 € 0 € 0 € 0 € 0 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 89 904 € 0 € 485 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 89 904 € 0 € 0 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 485 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 630 € 0 €
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 577 € 0 €
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 53 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
5 173 € 6 333 € 7 339 € 4 816 € 3 827 € 6 227 € 3 304 € 1 660 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 2 € 0 € 185 € 413 € 0 € 0 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 2 822 € 0 € 0 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 916 € 3 172 € 4 371 € 1 993 € 0 € 0 € 1 210 € 1 210 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 108 € 951 € 957 € 930 € 346 € 1 234 € 876 € 115 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
624 € 502 € 518 € 738 € 474 € 4 580 € 1 090 € 0 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 72 €
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 128 € 0 €
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0 € 110 € 110 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
172 € 254 € 217 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
1 353 € 1 344 € 1 164 € 1 120 € 0 € 0 € 0 € 0 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 35 € 0 € 0 € 0 € 263 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
23 046 € 9 357 € 1 296 € 5 181 € 20 375 € 79 639 € 29 212 € 14 092 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
783 € 456 € 310 € 184 € 416 € 3 564 € 0 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
125 € 150 € 6 € 21 € 174 € 0 € 109 € 18 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
22 138 € 8 751 € 980 € 4 976 € 19 785 € 76 075 € 29 103 € 14 074 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 313 € 536 € 625 € 357 € 1 014 € 3 793 € 81 € 0 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 313 € 536 € 625 € 357 € 1 014 € 3 793 € 81 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
348 412 € 203 537 € 202 209 € 211 383 € 239 255 € 3 836 343 € 403 744 € 402 976 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
200 384 € 189 690 € 191 096 € 204 885 € 233 291 € 1 247 936 € 395 162 € 395 671 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
200 384 € 189 690 € 191 096 € 204 885 € 233 291 € 1 247 936 € 395 162 € 395 671 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
185 345 € 192 503 € 204 885 € 227 813 € 350 528 € 1 247 386 € 397 250 € 392 328 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
15 039 € -2 813 € -13 789 € -22 928 € -117 237 € 550 € -2 088 € 3 343 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
28 532 € 12 112 € 8 391 € 6 498 € 5 964 € 1 711 480 € 7 785 € 6 525 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
400 € 400 € 1 747 € 2 281 € 0 € 6 273 € 0 € 849 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
400 € 400 € 1 747 € 2 281 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 273 € 0 € 849 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0 € 8 000 € 0 € 0 € 0 € 2 879 € 0 € 266 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 8 000 € 0 € 0 € 0 € 2 879 € 0 € 0 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 266 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
218 € 142 € 55 € 417 € 266 € 1 163 275 € 44 € 0 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 163 067 € 0 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
218 € 142 € 55 € 417 € 266 € 208 € 44 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
3 674 € 3 570 € 6 590 € 3 799 € 5 698 € 95 043 € 7 741 € 5 410 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 267 € 1 421 € 4 063 € 1 602 € 2 883 € 24 299 € 5 981 € 3 718 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 55 166 € 0 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 687 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 25 € 2 209 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 432 € 1 261 € 1 417 € 1 232 € 1 502 € 5 872 € 1 214 € 1 062 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0 € 0 € 0 € 25 € 0 € 0 € 0 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
826 € 736 € 917 € 787 € 1 047 € 3 819 € 546 € 564 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
149 € 152 € 192 € 152 € 241 € 991 € 0 € 66 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
24 240 € 0 € 0 € 0 € 0 € 444 010 € 0 € 0 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
24 240 € 0 € 0 € 0 € 0 € 444 010 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
119 496 € 1 734 € 2 722 € 0 € 0 € 876 927 € 797 € 780 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
119 496 € 1 734 € 2 722 € 0 € 0 € 876 927 € 797 € 780 €