Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
13 603 € 14 635 € 14 638 € 21 444 € 13 514 € 83 799 € 12 992 € 12 348 €
02
501
Spotreba materiálu
6 125 € 6 765 € 4 698 € 7 407 € 2 740 € 45 237 € 3 075 € 5 444 €
03
502
Spotreba energie
7 352 € 7 870 € 9 940 € 14 037 € 10 774 € 38 562 € 9 917 € 6 904 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
125 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
32 310 € 35 210 € 33 697 € 33 924 € 23 115 € 17 265 € 34 323 € 30 838 €
07
511
Opravy a udržiavanie
4 269 € 10 325 € 16 512 € 12 395 € 3 129 € 1 469 € 4 461 € 5 477 €
08
512
Cestovné
1 696 € 1 746 € 1 894 € 1 664 € 1 823 € 2 890 € 1 571 € 1 859 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 213 € 2 472 € 698 € 641 € 337 € 341 € 139 € 465 €
10
518
Ostatné služby
23 132 € 20 666 € 14 593 € 19 224 € 17 826 € 12 565 € 28 152 € 23 037 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
33 126 € 30 734 € 32 251 € 38 656 € 34 479 € 294 769 € 24 645 € 24 297 €
12
521
Mzdové náklady
23 301 € 21 412 € 22 519 € 27 271 € 24 742 € 221 905 € 18 009 € 18 157 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
7 152 € 6 958 € 7 743 € 9 304 € 8 053 € 70 184 € 5 565 € 5 676 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 673 € 2 364 € 1 989 € 2 081 € 1 684 € 2 680 € 475 € 398 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 596 € 66 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
3 790 € 4 447 € 4 760 € 403 € 271 € 0 € 0 € 33 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 790 € 4 447 € 4 760 € 403 € 271 € 0 € 0 € 33 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
668 € 1 140 € 554 € 773 € 841 € 1 197 € 424 € 299 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 221 € 0 € 131 € 0 € 0 € 0 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 € 54 € 0 € 2 € 0 € 0 € 25 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 90 € 0 € 0 € 191 € 66 € 199 € 266 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
665 € 775 € 554 € 640 € 650 € 1 131 € 200 € 33 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
21 299 € 14 941 € 14 211 € 15 923 € 136 921 € 22 863 € 16 222 € 0 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 299 € 14 941 € 14 211 € 15 923 € 136 921 € 14 380 € 16 222 € 0 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 483 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 483 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 628 € 1 059 € 802 € 819 € 761 € 757 € 220 € 199 €
42
562
Úroky
42 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
1 586 € 1 059 € 802 € 819 € 761 € 757 € 220 € 199 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
4 383 € 3 194 € 3 296 € 7 109 € 0 € 6 525 € 2 663 € 2 954 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 660 € 1 859 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 000 € 0 € 0 € 503 € 0 € 0 € 1 000 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 383 € 3 194 € 3 296 € 6 606 € 0 € 0 € 3 € 1 095 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 525 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
110 806 € 105 360 € 104 209 € 119 051 € 209 902 € 427 175 € 91 489 € 70 968 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
602 € 392 € 346 € 650 € 348 € 27 591 € 0 € 0 €
67
602
Tržby z predaja služieb
602 € 392 € 346 € 650 € 348 € 27 591 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
26 642 € 25 164 € 24 473 € 24 847 € 23 717 € 0 € 26 926 € 16 730 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
17 868 € 17 463 € 16 895 € 17 152 € 20 342 € 0 € 21 442 € 10 423 €
82
633
Výnosy z poplatkov
8 774 € 7 701 € 7 578 € 7 695 € 3 375 € 0 € 5 484 € 6 307 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 101 € 2 529 € 1 139 € 5 626 € 1 690 € 933 € 1 324 € 122 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 221 € 0 € 131 € 0 € 0 € 0 € 0 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30 € 148 € 236 € 175 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 071 € 2 160 € 903 € 5 320 € 1 690 € 933 € 1 324 € 89 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
400 € 400 € 2 281 € 547 € 0 € 10 183 € 1 354 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
400 € 400 € 2 281 € 547 € 0 € 10 183 € 1 354 € 0 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
400 € 400 € 1 162 € 490 € 0 € 0 € 1 354 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 1 120 € 58 € 0 € 10 183 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 042 € 1 001 € 1 201 € 1 204 € 807 € 14 € 15 € 0 €
102
662
Úroky
2 € 1 € 1 € 4 € 7 € 14 € 15 € 0 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
1 040 € 1 000 € 1 200 € 1 200 € 800 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
96 058 € 73 242 € 60 979 € 63 250 € 66 103 € 389 004 € 59 783 € 57 459 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 105 667 € 0 € 0 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14 380 € 0 € 0 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
83 312 € 72 204 € 60 328 € 63 026 € 66 103 € 268 957 € 57 388 € 57 127 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
11 449 € 908 € 375 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 297 € 130 € 276 € 224 € 0 € 0 € 2 395 € 332 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
125 845 € 102 728 € 90 419 € 96 124 € 92 665 € 427 725 € 89 402 € 74 311 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
15 039 € -2 633 € -13 789 € -22 927 € -117 237 € 550 € -2 087 € 3 343 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 180 € 0 € 1 € 0 € 0 € 1 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
15 039 € -2 813 € -13 789 € -22 928 € -117 237 € 550 € -2 088 € 3 343 €