Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
31 261€ 51 688€ 64 338€ 65 814€ 43 472€ 30 064€ 39 671€ 34 689€ 42 670€ 44 167€ 39 463€ 38 365€
02
501
Spotreba materiálu
7 291€ 11 131€ 9 715€ 10 689€ 9 216€ 9 995€ 18 739€ 12 691€ 18 775€ 31 722€ 24 418€ 28 913€
03
502
Spotreba energie
23 970€ 40 557€ 54 624€ 55 124€ 34 256€ 20 070€ 20 933€ 21 997€ 23 895€ 12 445€ 15 045€ 9 452€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
32 761€ 18 096€ 56 180€ 25 372€ 129 653€ 25 100€ 26 246€ 15 055€ 49 663€ 73 594€ 31 722€ 49 306€
07
511
Opravy a udržiavanie
585€ 736€ 3 010€ 5 788€ 2 680€ 299€ 2 663€ 1 654€ 20 338€ 4 546€ 1 397€ 2 100€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 482€ 486€ 550€ 9€ 390€ 156€ 205€ 1 755€ 957€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
30 693€ 16 874€ 52 619€ 19 575€ 126 583€ 24 645€ 23 378€ 11 647€ 28 368€ 69 048€ 30 325€ 47 206€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
91 740€ 70 712€ 66 678€ 74 756€ 83 217€ 77 004€ 82 234€ 75 496€ 113 427€ 76 977€ 72 143€ 67 768€
12
521
Mzdové náklady
68 583€ 53 233€ 49 998€ 55 786€ 61 967€ 57 595€ 60 753€ 57 176€ 83 808€ 58 234€ 55 238€ 50 933€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
22 837€ 17 260€ 16 422€ 18 700€ 21 036€ 19 267€ 20 458€ 18 042€ 29 235€ 18 447€ 15 745€ 15 773€
15
527
Zákonné sociálne náklady
320€ 218€ 258€ 269€ 214€ 141€ 1 023€ 277€ 384€ 296€ 1 160€ 1 062€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
66€ 2 086€ 3 432€ 30€ 30€ 237€ 1€ 538€ 116€ 0€ 533€ 4€
20
538
Ostatné dane a poplatky
66€ 2 086€ 3 432€ 30€ 30€ 237€ 1€ 538€ 116€ 0€ 533€ 4€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
83 369€ 95 204€ 8 359€ 7 736€ 7 807€ 4 929€ 10 869€ 10 745€ 3 465€ 2 214€ 302€ 163€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 028€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
50€ 100€ 25€ 216€ 0€ 0€ 24€ 279€ 237€ 186€ 302€ 163€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
83 319€ 95 104€ 8 334€ 7 520€ 7 807€ 4 929€ 10 845€ 10 466€ 3 228€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
489 607€ 487 340€ 487 586€ 487 979€ 460 243€ 274 049€ 245 527€ 244 088€ 243 961€ 138 726€ 124 598€ 86 915€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
489 607€ 487 340€ 487 586€ 487 979€ 460 243€ 274 049€ 245 527€ 244 088€ 243 961€ 138 726€ 124 598€ 83 246€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 669€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 669€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
33 973€ 1 226€ 27 684€ 32 044€ 49 982€ 11 246€ 31 334€ 31 937€ 32 033€ 47 813€ 37 234€ 22 614€
42
562
Úroky
26 699€ 27 137€ 47 766€ 9 872€ 29 787€ 30 428€ 30 965€ 31 089€ 26 137€ 13 481€
47
568
Ostatné finančné náklady
33 973€ 1 226€ 986€ 4 907€ 2 216€ 1 374€ 1 547€ 1 508€ 1 068€ 16 724€ 11 097€ 9 133€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
453€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70 136€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
453€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70 136€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
762 777€ 726 352€ 714 711€ 693 730€ 774 404€ 422 629€ 435 881€ 412 547€ 485 335€ 453 627€ 305 995€ 265 135€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 649€ 2 327€ 3 203€ 3 570€ 3 776€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 649€ 2 327€ 3 203€ 3 570€ 3 776€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
136 801€ 147 531€ 123 945€ 130 295€ 124 549€ 151 417€ 89 075€ 120 164€ 98 981€ 124 463€ 116 287€ 115 927€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
133 109€ 146 500€ 114 056€ 127 085€ 124 103€ 149 638€ 85 857€ 116 869€ 95 761€ 122 839€ 110 971€ 113 304€
82
633
Výnosy z poplatkov
3 692€ 1 031€ 9 888€ 3 211€ 447€ 1 779€ 3 219€ 3 295€ 3 220€ 1 624€ 5 316€ 2 623€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
148 379€ 134 389€ 174 812€ 146 907€ 179 334€ 143 056€ 165 170€ 179 144€ 133 408€ 167 819€ 136 787€ 85 961€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 2 700€ 0€ 0€ 0€ 3 652€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
50€ 125€ 49€ 216€ 0€ 0€ 24€ 264€ 237€ 186€ 186€ 163€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
148 329€ 134 264€ 174 763€ 146 691€ 179 334€ 143 056€ 162 446€ 178 880€ 133 171€ 167 633€ 132 949€ 85 798€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 669€ 1 857€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 669€ 1 857€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 669€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 857€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 1€ 1€ 4€ 2€ 232€ 4€ 12€ 17€
102
662
Úroky
0€ 1€ 1€ 4€ 2€ 232€ 4€ 12€ 17€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
301 996€ 310 881€ 311 846€ 297 771€ 279 297€ 80 350€ 77 810€ 89 171€ 98 418€ 186 672€ 95 675€ 51 075€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 598€ 14 750€ 15 924€ 1 848€ 9 092€ 4 978€ 4 124€ 15 391€ 24 638€ 141 729€ 55 527€ 20 399€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
298 397€ 296 130€ 295 922€ 295 922€ 270 205€ 75 372€ 73 686€ 73 780€ 73 780€ 44 943€ 40 148€ 30 676€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
587 176€ 592 801€ 610 603€ 574 973€ 583 181€ 374 824€ 332 060€ 389 129€ 333 366€ 482 161€ 356 000€ 258 613€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-175 601€ -133 551€ -104 108€ -118 757€ -191 223€ -47 805€ -103 821€ -23 418€ -151 969€ 28 534€ 50 005€ -6 522€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-175 601€ -133 551€ -104 108€ -118 757€ -191 223€ -47 805€ -103 821€ -23 418€ -151 969€ 28 534€ 50 005€ -6 522€