Nadácia DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Spoločnosť Nadácia DUŠEVNÉ ZDRAVIE bola založená 13. apríla 1993

  • IČO 00621277
  • Sídlo Nadácia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
    Psychiatrické odd. NsP Zv 96231 Sliač
  • Právna forma Nadácia
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví