Spoločnosť Nadácia ŠŤASTIE bola založená 14. apríla 1993

  • IČO 00621315
  • Sídlo Nadácia ŠŤASTIE
    Kráĺovohoĺská 19 97401 Banská Bystrica
  • Právna forma Nadácia
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví