Klub slovenských turistov Vlkanovské strojárne

Spoločnosť Klub slovenských turistov Vlkanovské strojárne bola založená 13. júla 1993

  • IČO 00622192
  • Sídlo Klub slovenských turistov Vlkanovské strojárne
    97631 Vlkanová
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví