Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 460 815€ 4 484 395€ 4 501 327€ 4 541 265€ 4 583 552€ 4 516 376€ 4 319 475€ 4 342 204€ 4 293 594€ 4 288 804€ 4 315 787€ 4 313 860€ 4 270 811€ 4 213 284€ 4 202 240€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 267 420€ 4 322 047€ 4 384 591€ 4 447 134€ 4 509 677€ 4 445 274€ 4 242 998€ 4 271 435€ 4 225 207€ 4 224 627€ 4 247 869€ 4 254 075€ 4 203 658€ 4 142 752€ 4 187 547€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 358€ 1 154€ 1 551€ 1 948€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 358€ 1 154€ 1 551€ 1 948€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 267 420€ 4 322 047€ 4 384 591€ 4 447 134€ 4 509 677€ 4 445 274€ 4 242 998€ 4 271 435€ 4 225 207€ 4 224 627€ 4 247 869€ 4 253 717€ 4 202 504€ 4 141 201€ 4 185 599€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€ 694 508€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 445 418€ 3 494 165€ 3 550 229€ 3 606 292€ 3 662 356€ 3 711 245€ 3 501 826€ 3 547 480€ 3 517 290€ 3 526 209€ 3 547 726€ 3 551 849€ 3 499 259€ 3 440 869€ 3 485 381€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
7 845€ 6 970€ 13 450€ 19 930€ 26 410€ 33 055€ 40 198€ 27 447€ 2 042€ 3 511€ 5 236€ 6 961€ 8 737€ 5 825€ 5 711€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
399€ 399€ 399€ 399€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
119 650€ 126 404€ 126 404€ 126 404€ 126 404€ 6 466€ 6 466€ 2 000€ 10 968€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
192 375€ 162 348€ 116 657€ 94 055€ 73 679€ 71 004€ 76 379€ 70 137€ 67 821€ 63 979€ 67 826€ 59 676€ 66 948€ 70 122€ 14 444€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 830€ 3 334€ 5 045€ 5 220€ 5 117€ 3 284€ 3 974€ 4 227€ 9 061€ 10 100€ 11 759€ 7 321€ 5 147€ 2 829€ 4 084€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 830€ 3 334€ 5 045€ 5 220€ 5 117€ 3 284€ 3 974€ 4 227€ 9 061€ 10 100€ 11 759€ 7 321€ 5 147€ 2 829€ 4 084€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 625€ 3 566€ 79€ 2€ 6€ 540€ 515€ 515€ 464€ 238€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
1 286€ 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
3 273€ 3 129€ 6€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
66€ 74€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
2€ 515€ 515€ 515€ 464€ 238€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
183 920€ 155 448€ 111 534€ 88 835€ 68 562€ 67 718€ 72 404€ 65 910€ 58 755€ 53 339€ 55 551€ 51 840€ 61 337€ 67 055€ 10 360€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
41€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
19€ 25€ 22€ 5€ 15€ 26€ 32€ 13€ 25€ 35€ 30€ 31€ 35€ 40€ 23€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
183 901€ 155 382€ 111 512€ 88 829€ 68 547€ 67 692€ 72 372€ 65 897€ 58 730€ 53 274€ 55 522€ 51 809€ 61 302€ 67 015€ 10 337€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 020€ 80€ 77€ 196€ 98€ 98€ 633€ 566€ 198€ 92€ 110€ 206€ 410€ 249€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 020€ 80€ 77€ 196€ 98€ 98€ 633€ 566€ 198€ 92€ 110€ 206€ 410€ 249€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 460 815€ 4 484 395€ 4 501 327€ 4 541 265€ 4 583 552€ 4 516 376€ 4 319 475€ 4 342 204€ 4 293 594€ 4 288 804€ 4 315 787€ 4 313 860€ 4 270 811€ 4 213 284€ 4 202 240€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
542€ -1 175€ -20 282€ -19 276€ -20 223€ -18 088€ -21 532€ -6 892€ 4 727€ -27 788€ -19 665€ -19 011€ -29 798€ -27 377€ -27 325€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
542€ -1 175€ -20 282€ -19 276€ -20 223€ -18 088€ -21 532€ -6 892€ 4 727€ -27 788€ -19 665€ -19 011€ -29 798€ -27 377€ -27 325€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-1 175€ -20 282€ -19 276€ -20 223€ -18 088€ -21 532€ -12 392€ 5 060€ -28 303€ -19 665€ -19 011€ -19 153€ -27 377€ -27 325€ -24 310€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 717€ 19 107€ -1 007€ 948€ -2 135€ 3 445€ -9 141€ -11 952€ 33 030€ -8 124€ -654€ 142€ -2 421€ -52€ -3 015€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 459 947€ 4 485 016€ 4 518 055€ 4 553 985€ 4 594 218€ 4 521 906€ 4 325 449€ 4 349 096€ 4 288 867€ 4 316 530€ 4 335 452€ 4 332 871€ 4 295 749€ 4 235 801€ 4 224 704€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
70€ 18 022€ 20 383€ 19 989€ 21 214€ 24 536€ 23 986€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
70€ 18 022€ 20 383€ 19 989€ 21 214€ 24 536€ 23 986€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
4 310 157€ 4 343 384€ 4 369 712€ 4 429 254€ 4 488 797€ 4 421 393€ 4 216 116€ 4 266 551€ 4 214 932€ 4 225 321€ 4 248 563€ 4 254 808€ 4 210 124€ 4 143 208€ 4 187 765€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
4 268 718€ 4 317 143€ 4 369 712€ 4 429 254€ 4 488 797€ 4 421 393€ 4 216 116€ 4 266 551€ 4 214 932€ 4 225 321€ 4 248 563€ 4 254 808€ 4 204 340€ 4 143 208€ 4 187 765€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
41 439€ 26 241€ 0€ 0€ 5 784€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
5 780€ 2 012€ 1 742€ 27€ 432€ 168€ 908€ 78€ 42€ 997€ 0€ 66€ 190€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 780€ 2 012€ 1 742€ 27€ 432€ 168€ 908€ 78€ 42€ 997€ 0€ 66€ 190€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
144 010€ 139 619€ 146 601€ 124 704€ 104 989€ 100 345€ 108 425€ 82 545€ 73 865€ 73 109€ 66 464€ 57 078€ 64 411€ 67 990€ 12 763€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
5 206€ 2 941€ 987€ 5 907€ 8 267€ 9 421€ 13 534€ 22 818€ 18 855€ 14 474€ 2 746€ 2 212€ 4 340€ 2 821€ 3 191€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 237€ 1 367€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 000€ 300€ 1 222€ 2 071€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
26 453€ 27 087€ 37 503€ 35 203€ 29 651€ 24 747€ 26 088€ 1 002€ 309€ 4 848€ 9 915€ 7 025€ 4 309€ 3 693€ 9 572€
163
12.
Zamestnanci (331)
55 269€ 59 969€ 56 023€ 46 713€ 37 146€ 36 327€ 32 748€ 32 358€ 28 012€ 27 049€ 12 161€ 25 076€ 30 514€ 22 467€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
35 434€ 39 016€ 42 661€ 29 906€ 24 978€ 24 586€ 24 183€ 22 044€ 22 396€ 21 321€ 32 849€ 18 352€ 19 341€ 31 690€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
7 511€ 9 140€ 9 427€ 6 974€ 4 947€ 5 264€ 5 421€ 4 323€ 4 293€ 4 016€ 8 492€ 3 191€ 3 836€ 7 318€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
10 900€ 6 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
326€ 554€ 3 555€ 6 556€ 9 557€ 12 558€ 15 559€ 63€ 0€ 0€ 4 860€ 4 860€ 4 860€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
326€ 554€ 3 555€ 6 556€ 9 557€ 12 558€ 15 559€ 0€ 0€ 4 860€ 4 860€ 4 860€