Telovýchovná jednota Družstevník Mičiná-FOD

Spoločnosť Telovýchovná jednota Družstevník Mičiná-FOD bola založená 17. marca 1993

  • IČO 00630292
  • DIČ 2021125931
  • Sídlo Telovýchovná jednota Družstevník Mičiná-FOD
    97401 Horná Mičiná
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví