Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
505 305€ 527 959€ 476 664€ 503 395€ 542 984€ 510 332€ 522 424€ 473 200€ 361 895€ 361 039€ 373 533€ 322 693€ 352 401€
02
501
Spotreba materiálu
281 981€ 302 797€ 262 998€ 279 141€ 318 238€ 286 659€ 275 957€ 232 553€ 172 537€ 187 942€ 200 203€ 117 055€ 175 804€
03
502
Spotreba energie
223 324€ 225 161€ 213 666€ 224 254€ 224 746€ 223 673€ 246 466€ 240 647€ 188 789€ 172 604€ 172 907€ 205 331€ 175 990€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 569€ 493€ 423€ 307€ 607€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
78 636€ 80 251€ 86 346€ 81 179€ 81 121€ 92 394€ 95 769€ 87 262€ 39 468€ 50 105€ 43 710€ 71 368€ 114 877€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 020€ 27 178€ 38 545€ 29 116€ 30 736€ 24 686€ 28 204€ 35 859€ 10 465€ 21 770€ 14 524€ 53 359€ 93 516€
08
512
Cestovné
88€ 461€ 436€ 486€ 827€ 442€ 575€ 1 144€ 204€ 131€ 369€ 81€ 366€
09
513
Náklady na reprezentáciu
200€ 200€ 199€ 200€ 200€ 99€ 125€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 199€
10
518
Ostatné služby
54 327€ 52 412€ 47 167€ 51 377€ 49 358€ 67 168€ 66 864€ 50 060€ 28 599€ 28 004€ 28 617€ 17 728€ 20 796€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 182 712€ 1 905 642€ 1 684 950€ 1 560 991€ 1 459 384€ 1 337 472€ 1 223 123€ 1 013 182€ 718 846€ 686 281€ 635 654€ 621 191€ 560 498€
12
521
Mzdové náklady
1 571 435€ 1 379 385€ 1 219 485€ 1 132 286€ 1 057 820€ 975 548€ 891 165€ 728 756€ 525 451€ 499 278€ 463 622€ 452 707€ 405 656€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
547 454€ 466 861€ 420 039€ 389 211€ 365 372€ 346 743€ 307 207€ 253 082€ 178 171€ 172 471€ 159 450€ 155 116€ 141 554€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 200€ 12 436€ 11 093€ 10 881€ 9 857€ 0€ 10 825€ 9 058€ 7 680€ 7 597€ 7 482€ 7 228€ 6 418€
15
527
Zákonné sociálne náklady
61 622€ 46 959€ 34 333€ 28 613€ 26 335€ 15 180€ 13 925€ 21 901€ 7 544€ 6 935€ 5 100€ 6 140€ 6 870€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
11 888€ 9 796€ 9 796€ 9 404€ 8 982€ 8 188€ 7 511€ 7 382€ 5 726€ 0€ 0€ 0€ 87€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 888€ 9 796€ 9 796€ 9 404€ 8 982€ 8 188€ 7 511€ 7 382€ 5 726€ 0€ 0€ 0€ 87€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17€ 17€ 0€ 1 821€ 224€ 0€ 630€ 46€ 67€ 0€ 0€ 0€ 2 150€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 46€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 1 721€ 224€ 0€ 573€ 0€ 67€ 0€ 0€ 0€ 1 700€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
17€ 17€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 450€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
134 918€ 131 154€ 139 745€ 140 431€ 146 878€ 152 571€ 144 252€ 187 504€ 130 551€ 76 521€ 64 569€ 53 417€ 60 373€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
134 918€ 131 154€ 139 745€ 140 431€ 146 878€ 152 571€ 144 252€ 153 343€ 102 907€ 56 841€ 50 219€ 37 777€ 30 774€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 161€ 27 644€ 19 680€ 14 350€ 15 640€ 29 599€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 161€ 27 611€ 19 646€ 14 350€ 15 640€ 29 599€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34€ 34€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 250€ 3 083€ 3 082€ 2 722€ 2 778€ 2 787€ 2 621€ 5 961€ 4 164€ 1 160€ 2 270€ 717€ 668€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 250€ 3 083€ 3 082€ 2 722€ 2 778€ 2 787€ 2 621€ 5 961€ 4 164€ 1 160€ 2 270€ 717€ 668€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 325 252€ 1 264 201€ 1 240 348€ 1 152 406€ 1 124 928€ 1 065 891€ 946 342€ 747 095€ 559 043€ 449 582€ 408 172€ 406 158€ 388 677€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 317 776€ 1 259 855€ 1 233 779€ 1 150 958€ 1 088 867€ 1 060 063€ 942 821€ 744 256€ 558 056€ 449 616€ 408 102€ 406 079€ 388 478€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
7 476€ 4 346€ 6 569€ 1 448€ 36 061€ 5 828€ 3 521€ 2 839€ 988€ -34€ 70€ 79€ 199€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 241 978€ 3 922 102€ 3 640 930€ 3 452 349€ 3 367 278€ 3 169 635€ 2 942 670€ 2 521 631€ 1 819 761€ 1 624 688€ 1 527 908€ 1 475 544€ 1 479 731€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 316 943€ 1 248 267€ 1 222 529€ 1 132 012€ 1 104 803€ 1 052 268€ 930 275€ 741 679€ 535 697€ 431 054€ 405 016€ 402 977€ 378 639€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 316 943€ 1 248 267€ 1 222 529€ 1 132 012€ 1 104 803€ 1 052 268€ 930 275€ 741 679€ 535 697€ 431 054€ 405 016€ 402 977€ 378 639€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 737€ 9 177€ 12 270€ 17 325€ 16 159€ 7 934€ 10 418€ 272€ 22 573€ 4 216€ 0€ 0€ 5 219€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 216€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 737€ 9 177€ 12 270€ 17 325€ 16 159€ 7 934€ 10 418€ 82€ 22 573€ 0€ 0€ 0€ 5 219€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
228€ 304€ 380€ 228€ 380€ 304€ 34 416€ 28 141€ 20 012€ 14 710€ 15 918€ 300€ 18 223€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
228€ 304€ 380€ 228€ 380€ 304€ 34 416€ 28 141€ 20 012€ 14 710€ 15 918€ 300€ 18 223€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 161€ 27 611€ 19 646€ 14 350€ 15 640€ 0€ 16 380€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
228€ 304€ 380€ 228€ 380€ 304€ 256€ 530€ 366€ 360€ 278€ 300€ 1 843€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 33€ 40€ 16€ 204€ 275€ 275€ 307€ 290€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 33€ 40€ 16€ 204€ 275€ 275€ 305€ 290€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 927 808€ 2 652 349€ 2 457 666€ 2 266 116€ 2 222 172€ 2 133 648€ 1 951 117€ 1 756 880€ 1 249 063€ 1 157 680€ 1 121 767€ 1 116 157€ 1 075 294€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 402 823€ 1 326 457€ 1 284 370€ 1 150 935€ 1 099 641€ 1 026 251€ 928 421€ 793 741€ 375 646€ 317 537€ 335 776€ 355 045€ 348 230€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
131 876€ 128 112€ 136 495€ 136 368€ 142 924€ 148 479€ 140 645€ 150 220€ 94 611€ 46 223€ 39 838€ 28 616€ 26 850€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 389 643€ 1 194 461€ 1 032 786€ 969 672€ 973 236€ 953 757€ 875 204€ 806 959€ 768 510€ 781 283€ 734 160€ 721 961€ 693 189€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 792€ 2 792€ 2 792€ 2 434€ 2 453€ 2 591€ 2 314€ 2 873€ 8 045€ 10 597€ 10 381€ 9 160€ 3 833€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
424€ 277€ 766€ 5 077€ 2 417€ 1 070€ 3 239€ 2 836€ 2 000€ 2 019€ 1 612€ 1 375€ 3 101€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
250€ 250€ 459€ 1 630€ 1 502€ 1 502€ 1 293€ 250€ 250€ 21€ 0€ 0€ 91€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 246 716€ 3 910 097€ 3 692 846€ 3 415 681€ 3 343 533€ 3 194 187€ 2 926 266€ 2 526 988€ 1 827 549€ 1 607 935€ 1 542 976€ 1 519 741€ 1 477 665€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
4 738€ -12 005€ 51 916€ -36 668€ -23 745€ 24 552€ -16 405€ 5 357€ 7 788€ -16 753€ 15 068€ 44 197€ -2 066€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 6€ 4€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
4 738€ -12 005€ 51 916€ -36 668€ -23 748€ 24 546€ -16 409€ 5 347€ 7 788€ -16 753€ 15 068€ 44 197€ -2 066€