Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2009
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
069
A.I.1
Základné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke