Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
293 045€ 267 654€ 238 868€ 263 527€ 207 873€ 212 695€ 200 282€ 208 918€ 208 090€ 220 067€ 207 920€ 225 894€ 205 517€
02
501
Spotreba materiálu
245 916€ 231 488€ 200 529€ 228 392€ 174 766€ 181 004€ 169 628€ 179 374€ 178 273€ 192 456€ 181 786€ 188 208€ 169 415€
03
502
Spotreba energie
47 129€ 36 166€ 38 338€ 35 135€ 33 106€ 31 691€ 30 655€ 29 543€ 29 816€ 27 612€ 26 134€ 37 686€ 36 102€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
38 455€ 90 874€ 44 019€ 39 014€ 35 287€ 27 439€ 40 210€ 42 827€ 29 017€ 41 585€ 33 118€ 21 573€ 38 148€
07
511
Opravy a udržiavanie
18 542€ 69 221€ 24 282€ 19 721€ 16 654€ 11 183€ 21 553€ 22 678€ 12 071€ 21 505€ 17 219€ 5 087€ 21 036€
08
512
Cestovné
205€ 951€ 955€ 700€ 557€ 939€ 1 261€ 1 141€ 918€ 766€ 880€ 895€ 779€
09
513
Náklady na reprezentáciu
888€ 67€ 0€ 0€ 0€ 18€
10
518
Ostatné služby
19 708€ 20 702€ 18 782€ 18 593€ 18 076€ 15 317€ 17 396€ 18 120€ 15 961€ 19 314€ 15 018€ 15 590€ 16 315€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 487 773€ 1 220 587€ 1 018 515€ 870 479€ 778 694€ 676 583€ 636 889€ 597 950€ 531 885€ 498 900€ 514 444€ 525 490€ 456 911€
12
521
Mzdové náklady
1 044 781€ 877 316€ 728 511€ 623 411€ 558 424€ 485 602€ 453 608€ 424 431€ 377 299€ 354 597€ 366 066€ 371 880€ 323 813€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
356 362€ 302 140€ 250 856€ 215 546€ 190 744€ 163 901€ 158 832€ 149 316€ 132 935€ 125 640€ 127 978€ 129 984€ 113 404€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
19 310€ 15 439€ 13 099€ 10 775€ 9 065€ 8 486€ 8 241€ 8 244€ 7 157€ 6 874€ 7 108€ 10 178€ 9 129€
15
527
Zákonné sociálne náklady
67 319€ 25 692€ 26 049€ 20 748€ 20 462€ 18 595€ 15 385€ 15 959€ 14 494€ 11 790€ 13 292€ 13 038€ 10 565€
16
528
Ostatné sociálne náklady
824€ 0€ 0€ 0€ 411€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 111€ 2 858€ 2 959€ 2 881€ 2 997€ 2 685€ 2 815€ 2 781€ 2 776€ 3 530€ 4 069€ 3 867€ 3 485€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 351€ 351€ 314€ 351€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 761€ 2 509€ 2 610€ 2 532€ 2 648€ 2 336€ 2 465€ 2 432€ 2 426€ 3 179€ 3 718€ 3 553€ 3 134€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4€ 3€ 413€ 360€ 0€ 180€ 9€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 350€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
403€ 0€ 0€ 180€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4€ 3€ 10€ 10€ 0€ 0€ 9€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
50 770€ 50 450€ 47 293€ 51 700€ 48 265€ 47 331€ 46 498€ 49 377€ 26 766€ 23 896€ 23 301€ 22 894€ 23 501€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50 770€ 50 450€ 47 293€ 51 700€ 48 265€ 47 331€ 46 498€ 40 376€ 21 169€ 20 639€ 19 727€ 18 932€ 18 695€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 001€ 5 598€ 3 257€ 3 574€ 3 962€ 4 805€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 4 805€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 001€ 5 598€ 3 257€ 3 071€ 3 962€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 503€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 782€ 1 796€ 1 754€ 1 801€ 1 647€ 1 674€ 2 020€ 2 243€ 1 613€ 1 285€ 1 044€ 1 026€ 2 144€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 2€ 8€ 89€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 782€ 1 796€ 1 754€ 1 801€ 1 647€ 1 674€ 2 020€ 2 243€ 1 613€ 1 283€ 1 036€ 937€ 2 144€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
459 833€ 405 133€ 327 822€ 313 032€ 321 647€ 321 883€ 311 724€ 282 627€ 310 199€ 301 009€ 231 675€ 212 255€ 206 205€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
459 833€ 394 082€ 320 722€ 311 516€ 320 767€ 320 966€ 311 585€ 281 868€ 309 472€ 299 015€ 227 024€ 211 771€ 205 190€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
11 051€ 7 100€ 1 517€ 880€ 917€ 139€ 759€ 728€ 1 994€ 4 652€ 484€ 1 015€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 336 769€ 2 039 353€ 1 681 230€ 1 542 434€ 1 396 414€ 1 290 294€ 1 240 438€ 1 186 723€ 1 110 760€ 1 090 631€ 1 015 571€ 1 013 179€ 935 920€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
445 966€ 404 661€ 322 805€ 311 363€ 318 635€ 321 151€ 312 432€ 282 506€ 309 930€ 298 799€ 230 486€ 211 972€ 205 358€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
445 966€ 404 661€ 322 805€ 311 363€ 318 635€ 321 151€ 312 432€ 282 506€ 309 930€ 298 799€ 230 486€ 211 972€ 205 358€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13 804€ 225€ 3 462€ 5 334€ 3 202€ 439€ 440€ 618€ 13 368€ 1 503€ 70€ 24€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 27€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 804€ 225€ 3 462€ 5 334€ 3 202€ 439€ 440€ 618€ 13 368€ 1 503€ 43€ 24€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 823€ 5 598€ 3 696€ 3 136€ 3 962€ 4 805€ 2 800€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 823€ 5 598€ 3 696€ 3 136€ 3 962€ 4 805€ 2 800€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 823€ 1 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 800€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 725€ 3 257€ 3 071€ 3 962€ 4 805€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
439€ 65€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
24€ 121€ 117€ 66€ 60€ 503€ 841€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
24€ 121€ 117€ 66€ 60€ 393€ 698€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 110€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 143€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 898 243€ 1 629 657€ 1 359 908€ 1 212 164€ 1 080 783€ 963 113€ 929 720€ 897 128€ 806 330€ 776 664€ 770 398€ 788 993€ 714 435€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 739 037€ 1 545 249€ 1 293 891€ 1 140 122€ 970 321€ 898 978€ 870 077€ 844 630€ 780 844€ 750 082€ 743 701€ 769 492€ 695 458€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
49 795€ 49 475€ 46 318€ 46 600€ 42 881€ 42 396€ 41 755€ 35 668€ 20 531€ 19 907€ 18 599€ 16 464€ 15 882€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
108 436€ 33 658€ 18 424€ 20 043€ 61 787€ 16 503€ 11 779€ 8 672€ 908€ 2 243€ 4 300€ 128€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
420€ 420€ 420€ 4 086€ 4 420€ 4 420€ 4 243€ 4 208€ 541€ 207€ 513€ 830€ 1 174€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
300€ 300€ 300€ 410€ 300€ 1 366€ 3 450€ 3 410€ 3 700€ 2 670€ 420€ 282€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
555€ 555€ 555€ 1 013€ 964€ 515€ 500€ 500€ 97€ 525€ 614€ 1 658€ 1 639€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 358 013€ 2 034 543€ 1 686 176€ 1 528 861€ 1 402 621€ 1 284 702€ 1 248 440€ 1 185 352€ 1 120 690€ 1 092 032€ 1 006 409€ 1 006 344€ 923 457€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
21 244€ -4 810€ 4 946€ -13 573€ 6 207€ -5 592€ 8 001€ -1 371€ 9 930€ 1 401€ -9 162€ -6 836€ -12 462€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
21 244€ -4 810€ 4 946€ -13 573€ 6 207€ -5 592€ 8 001€ -1 371€ 9 930€ 1 401€ -9 162€ -6 836€ -12 462€