Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
293 045€ 267 654€ 238 868€ 263 527€ 207 873€ 212 695€ 200 282€ 208 918€ 208 090€ 220 067€ 207 920€ 225 894€ 205 517€
02
501
Spotreba materiálu
245 916€ 231 488€ 200 529€ 228 392€ 174 766€ 181 004€ 169 628€ 179 374€ 178 273€ 192 456€ 181 786€ 188 208€ 169 415€
03
502
Spotreba energie
47 129€ 36 166€ 38 338€ 35 135€ 33 106€ 31 691€ 30 655€ 29 543€ 29 816€ 27 612€ 26 134€ 37 686€ 36 102€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
38 455€ 90 874€ 44 019€ 39 014€ 35 287€ 27 439€ 40 210€ 42 827€ 29 017€ 41 585€ 33 118€ 21 573€ 38 148€
07
511
Opravy a udržiavanie
18 542€ 69 221€ 24 282€ 19 721€ 16 654€ 11 183€ 21 553€ 22 678€ 12 071€ 21 505€ 17 219€ 5 087€ 21 036€
08
512
Cestovné
205€ 951€ 955€ 700€ 557€ 939€ 1 261€ 1 141€ 918€ 766€ 880€ 895€ 779€
09
513
Náklady na reprezentáciu
888€ 67€ 0€ 0€ 0€ 18€
10
518
Ostatné služby
19 708€ 20 702€ 18 782€ 18 593€ 18 076€ 15 317€ 17 396€ 18 120€ 15 961€ 19 314€ 15 018€ 15 590€ 16 315€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 487 773€ 1 220 587€ 1 018 515€ 870 479€ 778 694€ 676 583€ 636 889€ 597 950€ 531 885€ 498 900€ 514 444€ 525 490€ 456 911€
12
521
Mzdové náklady
1 044 781€ 877 316€ 728 511€ 623 411€ 558 424€ 485 602€ 453 608€ 424 431€ 377 299€ 354 597€ 366 066€ 371 880€ 323 813€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
356 362€ 302 140€ 250 856€ 215 546€ 190 744€ 163 901€ 158 832€ 149 316€ 132 935€ 125 640€ 127 978€ 129 984€ 113 404€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
19 310€ 15 439€ 13 099€ 10 775€ 9 065€ 8 486€ 8 241€ 8 244€ 7 157€ 6 874€ 7 108€ 10 178€ 9 129€
15
527
Zákonné sociálne náklady
67 319€ 25 692€ 26 049€ 20 748€ 20 462€ 18 595€ 15 385€ 15 959€ 14 494€ 11 790€ 13 292€ 13 038€ 10 565€
16
528
Ostatné sociálne náklady
824€ 0€ 0€ 0€ 411€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 111€ 2 858€ 2 959€ 2 881€ 2 997€ 2 685€ 2 815€ 2 781€ 2 776€ 3 530€ 4 069€ 3 867€ 3 485€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 351€ 351€ 314€ 351€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 761€ 2 509€ 2 610€ 2 532€ 2 648€ 2 336€ 2 465€ 2 432€ 2 426€ 3 179€ 3 718€ 3 553€ 3 134€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4€ 3€ 413€ 360€ 0€ 180€ 9€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 350€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
403€ 0€ 0€ 180€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4€ 3€ 10€ 10€ 0€ 0€ 9€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
50 770€ 50 450€ 47 293€ 51 700€ 48 265€ 47 331€ 46 498€ 49 377€ 26 766€ 23 896€ 23 301€ 22 894€ 23 501€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50 770€ 50 450€ 47 293€ 51 700€ 48 265€ 47 331€ 46 498€ 40 376€ 21 169€ 20 639€ 19 727€ 18 932€ 18 695€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 001€ 5 598€ 3 257€ 3 574€ 3 962€ 4 805€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 4 805€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 001€ 5 598€ 3 257€ 3 071€ 3 962€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 503€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 782€ 1 796€ 1 754€ 1 801€ 1 647€ 1 674€ 2 020€ 2 243€ 1 613€ 1 285€ 1 044€ 1 026€ 2 144€
43
563
Kurzové straty
0€ 2€ 8€ 89€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 782€ 1 796€ 1 754€ 1 801€ 1 647€ 1 674€ 2 020€ 2 243€ 1 613€ 1 283€ 1 036€ 937€ 2 144€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
459 833€ 405 133€ 327 822€ 313 032€ 321 647€ 321 883€ 311 724€ 282 627€ 310 199€ 301 009€ 231 675€ 212 255€ 206 205€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
459 833€ 394 082€ 320 722€ 311 516€ 320 767€ 320 966€ 311 585€ 281 868€ 309 472€ 299 015€ 227 024€ 211 771€ 205 190€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
11 051€ 7 100€ 1 517€ 880€ 917€ 139€ 759€ 728€ 1 994€ 4 652€ 484€ 1 015€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 336 769€ 2 039 353€ 1 681 230€ 1 542 434€ 1 396 414€ 1 290 294€ 1 240 438€ 1 186 723€ 1 110 760€ 1 090 631€ 1 015 571€ 1 013 179€ 935 920€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
445 966€ 404 661€ 322 805€ 311 363€ 318 635€ 321 151€ 312 432€ 282 506€ 309 930€ 298 799€ 230 486€ 211 972€ 205 358€
67
602
Tržby z predaja služieb
445 966€ 404 661€ 322 805€ 311 363€ 318 635€ 321 151€ 312 432€ 282 506€ 309 930€ 298 799€ 230 486€ 211 972€ 205 358€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13 804€ 225€ 3 462€ 5 334€ 3 202€ 439€ 440€ 618€ 13 368€ 1 503€ 70€ 24€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 27€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 804€ 225€ 3 462€ 5 334€ 3 202€ 439€ 440€ 618€ 13 368€ 1 503€ 43€ 24€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 823€ 5 598€ 3 696€ 3 136€ 3 962€ 4 805€ 2 800€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 823€ 5 598€ 3 696€ 3 136€ 3 962€ 4 805€ 2 800€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 823€ 1 873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 800€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 725€ 3 257€ 3 071€ 3 962€ 4 805€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
439€ 65€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
24€ 121€ 117€ 66€ 60€ 503€ 841€
102
662
Úroky
24€ 121€ 117€ 66€ 60€ 393€ 698€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 110€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 143€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 898 243€ 1 629 657€ 1 359 908€ 1 212 164€ 1 080 783€ 963 113€ 929 720€ 897 128€ 806 330€ 776 664€ 770 398€ 788 993€ 714 435€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 739 037€ 1 545 249€ 1 293 891€ 1 140 122€ 970 321€ 898 978€ 870 077€ 844 630€ 780 844€ 750 082€ 743 701€ 769 492€ 695 458€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
49 795€ 49 475€ 46 318€ 46 600€ 42 881€ 42 396€ 41 755€ 35 668€ 20 531€ 19 907€ 18 599€ 16 464€ 15 882€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
108 436€ 33 658€ 18 424€ 20 043€ 61 787€ 16 503€ 11 779€ 8 672€ 908€ 2 243€ 4 300€ 128€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
420€ 420€ 420€ 4 086€ 4 420€ 4 420€ 4 243€ 4 208€ 541€ 207€ 513€ 830€ 1 174€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
300€ 300€ 300€ 410€ 300€ 1 366€ 3 450€ 3 410€ 3 700€ 2 670€ 420€ 282€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
555€ 555€ 555€ 1 013€ 964€ 515€ 500€ 500€ 97€ 525€ 614€ 1 658€ 1 639€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 358 013€ 2 034 543€ 1 686 176€ 1 528 861€ 1 402 621€ 1 284 702€ 1 248 440€ 1 185 352€ 1 120 690€ 1 092 032€ 1 006 409€ 1 006 344€ 923 457€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
21 244€ -4 810€ 4 946€ -13 573€ 6 207€ -5 592€ 8 001€ -1 371€ 9 930€ 1 401€ -9 162€ -6 836€ -12 462€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
21 244€ -4 810€ 4 946€ -13 573€ 6 207€ -5 592€ 8 001€ -1 371€ 9 930€ 1 401€ -9 162€ -6 836€ -12 462€