Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CONTAL OK, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 629 152€ 2 212 729€ 0€ 0€ 1 147 958€ 1 404 591€ 1 384 788€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 672 073 € 2 288 833 € 1 987 920 € 1 409 339 € 1 378 360 € 1 216 537 € 1 440 153 € 1 404 930 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 156€ 21 743€ 47 787€ 80 073€ 23 726€ 51 252€ 18 404€ 7 208€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
926 796€ 1 365 046€ 1 070 291€ 643 259€ 679 906€ 545 619€ 809 188€ 817 833€
05
III.
Tržby z predaja služieb
696 200€ 825 940€ 722 585€ 617 213€ 571 374€ 551 087€ 576 999€ 559 747€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-112 185€ 8 768€ 45 515€ -3 021€ 66 025€ -1 672€ 7 738€ 4 005€
07
V.
Aktivácia
46 661€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
52 750€ 67 218€ 98 654€ 71 814€ 36 997€ 65 386€ 27 001€ 16 074€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
55 695€ 118€ 3 088€ 1€ 332€ 4 865€ 823€ 63€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 555 848 € 2 109 007 € 1 787 264 € 1 358 760 € 1 313 472 € 1 291 781 € 1 427 636 € 1 307 015 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 864€ 18 693€ 42 299€ 68 629€ 32 113€ 52 807€ 20 609€ 10 220€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
407 762€ 786 270€ 622 235€ 372 017€ 433 767€ 394 932€ 545 351€ 376 484€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
358 553€ 407 704€ 243 937€ 181 477€ 173 599€ 127 513€ 142 239€ 180 152€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
730 606 € 808 481 € 787 789 € 672 853 € 638 072 € 645 926 € 692 538 € 703 715 €
16
E.1.
Mzdové náklady
529 112€ 584 659€ 572 340€ 487 497€ 462 964€ 469 095€ 503 794€ 517 113€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
183 757€ 206 904€ 197 756€ 168 936€ 160 516€ 162 627€ 174 327€ 172 203€
19
E.4.
Sociálne náklady
17 737€ 16 918€ 17 693€ 16 420€ 14 592€ 14 204€ 14 417€ 14 399€
20
F.
Dane a poplatky
708€ 800€ 750€ 682€ 677€ 1 239€ 3 032€ 569€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 501€ 18 575€ 12 759€ 12 562€ 9 669€ 11 239€ 7 914€ 24 846€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 501€ 18 575€ 12 759€ 12 562€ 9 669€ 11 239€ 7 914€ 24 846€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 590€ 43 053€ 73 350€ 46 112€ 21 615€ 50 336€ 15 344€ 8 431€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-156€ 17 396€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 199€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 420€ 8 035€ 4 145€ 4 428€ 3 960€ 7 789€ 609€ 399€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
116 225 € 179 826 € 200 656 € 50 579 € 64 888 € -75 244 € 12 517 € 97 915 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
792 449 € 1 008 830 € 977 707 € 715 401 € 701 552 € 571 034 € 704 130 € 821 937 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
71 € 74 € 50 € 147 € 63 € 299 € 3 109 € 5 574 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 11 € 11 € 50 € 320 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7€ 11€ 11€ 50€ 320€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
71€ 74€ 50€ 140€ 52€ 288€ 3 046€ 4 264€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 13€ 990€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 693 € 2 606 € 7 466 € 1 400 € 3 765 € 4 785 € 6 059 € 3 758 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 € 9 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 9€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
1 527€ 1 022€ 2 173€ -1 151€ 319€ 279€ 80€ 1 368€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 166€ 1 584€ 5 293€ 2 551€ 3 446€ 4 506€ 5 970€ 2 390€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 622 € -2 532 € -7 416 € -1 253 € -3 702 € -4 486 € -2 950 € 1 816 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
113 603 € 177 294 € 193 240 € 49 326 € 61 186 € -79 730 € 9 567 € 99 731 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
30 304 € 45 644 € 37 604 € 9 050 € 10 521 € 2 880 € 2 880 € 24 445 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
30 304€ 45 644€ 37 604€ 9 050€ 10 521€ 2 880€ 2 880€ 24 445€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
83 299 € 131 650 € 155 636 € 40 276 € 50 665 € -82 610 € 6 687 € 75 286 €