Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
144 199€ 104 467€ 93 110€ 102 703€ 67 179€ 78 256€ 90 367€ 117 441€ 128 648€ 132 027€ 76 530€ 69 838€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
109 564€ 93 016€ 84 404€ 89 838€ 60 940€ 73 506€ 79 126€ 94 245€ 127 335€ 124 795€ 6 640€ 4 246€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
1 860€ 23€ 63€ 103€ 143€ 183€ 223€ 346€ 346€ 465€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
1 860€ 23€ 63€ 103€ 143€ 183€ 223€ 346€ 346€ 465€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
89 084€ 74 397€ 65 785€ 71 195€ 60 876€ 73 403€ 78 982€ 94 061€ 127 112€ 124 449€ 6 294€ 3 781€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
30 608€ 30 608€ 30 608€ 30 608€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
55 097€ 39 089€ 30 774€ 36 878€ 57 226€ 68 348€ 73 644€ 88 486€ 123 145€ 87 720€ 2 973€ 2 984€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
2 201€ 2 800€ 3 483€ 3 708€ 3 650€ 5 055€ 5 339€ 5 576€ 3 967€ 1 297€ 3 321€ 797€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 177€ 1 900€ 920€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 432€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
18 620€ 18 620€ 18 620€ 18 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
18 620€ 18 620€ 18 620€ 18 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
34 635€ 11 374€ 8 638€ 12 768€ 6 216€ 4 727€ 11 241€ 23 197€ 1 313€ 7 232€ 69 890€ 65 326€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 12 503€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 12 503€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
769€ 2 070€ 98€ 0€ 0€ 1 961€ 1 855€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
769€ 2 070€ 98€ 0€ 0€ 1 855€ 1 855€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 106€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
33 867€ 11 374€ 6 567€ 12 670€ 6 216€ 4 727€ 9 280€ 8 839€ 1 313€ 7 232€ 69 890€ 65 326€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 848€ 5 088€ 194€ 241€ 156€ 2 730€ 172€ 36€ 65€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
44€ 1€ 53€ 98€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
30 975€ 6 286€ 6 321€ 12 331€ 6 060€ 1 997€ 9 108€ 8 802€ 1 248€ 7 232€ 69 890€ 65 326€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
76€ 68€ 98€ 24€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
76€ 68€ 98€ 24€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
144 199€ 104 467€ 93 110€ 102 703€ 67 179€ 78 256€ 90 367€ 117 441€ 128 648€ 132 027€ 76 530€ 69 838€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
77 624€ 73 825€ 65 613€ 79 765€ 37 339€ 43 818€ 52 396€ 70 574€ 92 330€ 95 584€ 76 530€ 69 838€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
77 624€ 73 825€ 65 613€ 79 765€ 37 339€ 43 818€ 52 396€ 70 574€ 92 330€ 95 584€ 76 530€ 69 838€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
77 825€ 77 413€ 79 502€ 85 192€ 43 818€ 65 906€ 70 574€ 77 909€ 95 582€ 84 363€ 62 009€ 62 006€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-202€ -3 588€ -13 890€ -5 426€ -6 479€ -22 088€ -18 178€ -7 336€ -3 252€ 11 221€ 14 521€ 7 832€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
47 473€ 10 235€ 5 596€ 635€ 0€ 2 893€ 5 443€ 12 953€ 35 432€ 36 443€ 0€ 0€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
500€ 450€ 450€ 450€ 0€ 430€ 550€ 450€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
500€ 450€ 450€ 450€ 0€ 430€ 550€ 450€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
10 723€ 5 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 011€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
10 723€ 5 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 011€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
2 950€ 4 385€ 5 146€ 185€ 0€ 2 463€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 996€ 3 588€ 2 871€ 0€ 0€ 2 463€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
755€ 797€ 1 748€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
199€ 528€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
33 300€ 0€ 0€ 0€ 4 893€ 12 503€ 35 432€ 35 432€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
33 300€ 0€ 0€ 0€ 4 893€ 12 503€ 0€ 35 432€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 432€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
19 102€ 20 407€ 21 901€ 22 303€ 29 840€ 31 546€ 32 528€ 33 915€ 886€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
71€ 450€ 173€ 130€ 484€ 670€ 133€ 0€ 886€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
19 031€ 19 957€ 21 727€ 22 173€ 29 356€ 30 876€ 32 395€ 33 915€ 0€ 0€ 0€ 0€