Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
6 845€ 8 099€ 7 190€ 6 146€ 4 254€ 5 902€ 5 585€ 5 330€ 8 409€ 4 050€ 7 327€ 2 666€
02
501
Spotreba materiálu
3 318€ 5 513€ 4 782€ 2 869€ 3 765€ 4 406€ 4 106€ 4 827€ 6 240€ 3 065€ 5 671€ 2 246€
03
502
Spotreba energie
3 526€ 2 586€ 2 408€ 3 277€ 488€ 1 497€ 1 479€ 503€ 2 169€ 985€ 1 656€ 420€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
14 449€ 14 055€ 12 676€ 9 408€ 18 320€ 12 565€ 9 616€ 11 281€ 10 782€ 10 429€ 12 052€ 6 762€
07
511
Opravy a udržiavanie
583€ 596€ 563€ 66€ 2 583€ 331€ 88€ 2 161€ 196€ 1 439€ 3 751€ 657€
08
512
Cestovné
1 207€ 520€ 691€ 844€ 721€ 780€ 463€ 866€ 0€ 587€ 703€ 175€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 820€ 2 135€ 1 900€ 1 773€ 1 258€ 1 209€ 880€ 634€ 0€ 0€ 24€ 113€
10
518
Ostatné služby
10 839€ 10 803€ 9 522€ 6 725€ 13 758€ 10 245€ 8 186€ 7 621€ 10 586€ 8 403€ 7 574€ 5 817€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
28 372€ 27 988€ 34 273€ 24 061€ 22 232€ 24 074€ 24 187€ 24 459€ 26 429€ 15 202€ 12 122€ 15 452€
12
521
Mzdové náklady
20 536€ 20 360€ 25 128€ 17 282€ 16 347€ 17 142€ 18 840€ 19 952€ 18 883€ 13 447€ 11 665€ 11 606€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
6 921€ 7 032€ 8 595€ 6 288€ 5 884€ 6 932€ 5 347€ 4 507€ 7 546€ 1 755€ 457€ 3 846€
15
527
Zákonné sociálne náklady
915€ 596€ 550€ 492€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
177€ 764€ 262€ 87€ 87€ 156€ 278€ 366€ 259€ 124€ 353€ 97€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
177€ 764€ 262€ 87€ 87€ 156€ 278€ 366€ 259€ 124€ 353€ 97€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
5 935€ 4 779€ 14 759€ 22 377€ 20 271€ 20 599€ 20 166€ 19 520€ 123€ 2 236€ 497€ 150€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 435€ 4 329€ 14 309€ 21 927€ 20 271€ 20 169€ 19 616€ 19 070€ 123€ 2 236€ 497€ 150€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
500€ 450€ 450€ 450€ 0€ 430€ 550€ 450€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 430€ 550€ 450€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
500€ 450€ 450€ 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
555€ 395€ 415€ 354€ 325€ 5 319€ 4 984€ 965€ 1 256€ 625€ 137€ 109€
42
562
Úroky
7€ 0€ 0€ 4 994€ 4 642€ 722€ 1 036€ 294€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
548€ 395€ 415€ 354€ 325€ 325€ 342€ 243€ 220€ 331€ 137€ 109€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
56 332€ 56 080€ 69 577€ 62 432€ 65 488€ 68 615€ 65 362€ 61 921€ 47 258€ 32 666€ 32 488€ 25 236€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
231€ 835€ 875€ 400€ 218€ 277€ 68€ 495€ 0€ 0€ 110€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
231€ 835€ 875€ 400€ 218€ 277€ 68€ 495€ 0€ 0€ 110€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
49 994€ 47 506€ 45 374€ 46 646€ 49 417€ 41 774€ 44 231€ 51 475€ 42 848€ 42 913€ 46 528€ 33 067€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
49 477€ 47 207€ 45 123€ 44 798€ 47 135€ 38 805€ 39 931€ 39 811€ 39 176€ 39 411€ 41 474€ 28 905€
82
633
Výnosy z poplatkov
517€ 299€ 251€ 1 848€ 2 282€ 2 969€ 4 299€ 11 664€ 3 672€ 3 502€ 5 054€ 4 162€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
698€ 378€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
73€ 378€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
450€ 450€ 450€ 0€ 430€ 550€ 450€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
450€ 450€ 450€ 0€ 430€ 550€ 450€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
450€ 450€ 450€ 0€ 430€ 550€ 450€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 2€ 2€ 4€ 1€
102
662
Úroky
0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 2€ 2€ 4€ 1€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
4 757€ 3 701€ 8 610€ 9 959€ 8 928€ 3 925€ 2 434€ 2 214€ 1 156€ 972€ 367€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 931€ 6 904€ 1 402€ 409€ 2 406€ 915€ 696€ 1 156€ 972€ 367€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 757€ 1 770€ 1 706€ 8 557€ 8 519€ 1 519€ 1 519€ 1 517€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
56 130€ 52 492€ 55 687€ 57 006€ 59 009€ 46 526€ 47 184€ 54 585€ 44 006€ 43 887€ 47 009€ 33 068€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-202€ -3 588€ -13 890€ -5 426€ -6 479€ -22 088€ -18 178€ -7 336€ -3 252€ 11 221€ 14 521€ 7 832€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-202€ -3 588€ -13 890€ -5 426€ -6 479€ -22 088€ -18 178€ -7 336€ -3 252€ 11 221€ 14 521€ 7 832€