Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECO Consulting, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
148 545 € 88 388 € 92 242 € 113 252 € 126 724 € 132 920 € 139 184 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
148 545€ 88 388€ 92 242€ 113 252€ 126 724€ 132 920€ 139 184€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
84 834 € 76 162 € 81 202 € 129 264 € 100 856 € 136 193 € 133 406 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 673€ 2 976€ 11 423€ 8 080€ 7 380€ 5 832€ 8 082€
10
B.2
Služby
73 161€ 73 186€ 69 779€ 121 184€ 93 476€ 130 361€ 125 324€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
63 711 € 12 226 € 11 040 € -16 012 € 25 868 € -3 273 € 5 778 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
23 258 € 18 641 € 18 017 € 17 344 € 19 533 € 11 943 € 11 521 €
13
C.1
Mzdové náklady
16 049€ 12 660€ 12 306€ 11 967€ 13 420€ 7 991€ 7 488€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 706€ 4 034€ 3 929€ 4 153€ 4 648€ 2 839€ 2 487€
16
C.4
Sociálne náklady
1 503€ 1 947€ 1 782€ 1 224€ 1 465€ 1 113€ 1 546€
17
D
Dane a poplatky
1 231€ 2 223€ 1 342€ 1 082€ 973€ 1 291€ 751€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 992€ 4 490€ 7 219€ 5 239€ 4 439€ 3 189€ 625€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 756€ 58 390€ 66 225€ 105 579€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 711€ 11 946€ 57 000€ 83 498€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48 196€ 15 937€ 9 265€ 10 344€ 6 438€ 6 527€ 5 578€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 069€ 79€ 2 629€ 3 302€ 1 856€ 1 768€ 1 630€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
69 357 € 2 775 € -8 902 € 13 809 € 5 505 € -5 712 € 18 910 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
55 000 € 32 000 € 20 000 € 16 362 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
55 000€ 32 000€ 20 000€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
16 362€
38
X.
Výnosové úroky
16 000€ 16 898€ 16 988€ 22 402€
39
N
Nákladové úroky
28 630€ 22 423€ 17 862€ 14 931€ 17 182€ 16 112€ 18 375€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
31€ 1 701€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
395€ 10 497€ 338€ 305€ 310€ 316€ 426€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-29 025 € 38 080 € 13 800 € 4 795 € 1 107 € 16 922 € 3 601 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
40 332 € 40 855 € 4 898 € 18 604 € 6 612 € 11 210 € 22 511 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 1 000 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 1 000€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
39 372 € 40 855 € 3 938 € 17 644 € 5 612 € 10 250 € 22 511 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
40 332 € 40 855 € 4 898 € 18 604 € 6 612 € 11 210 € 22 511 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
39 372 € 40 855 € 3 938 € 17 644 € 5 612 € 10 250 € 22 511 €