Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 197 984 € 1 237 886 € 1 453 706 € 1 258 424 € 1 190 718 € 2 018 672 € 2 846 224 € 1 045 606 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
73 292 € 51 527 € 34 264 € 29 899 € 36 297 € 25 006 € 30 474 € 19 986 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
505 € 1 373 € 2 241 € 3 109 € 674 € 1 349 € 2 025 €
005
A.I.2
Software
505€ 1 373€ 2 241€ 674€ 1 349€ 2 025€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 109€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
62 787 € 40 154 € 22 023 € 16 790 € 25 623 € 12 157 € 16 949 € 8 486 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 253€ 40 154€ 22 023€ 16 790€ 25 623€ 12 157€ 16 949€ 8 486€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 534€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 11 500 € 11 500 € 11 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 500€ 1 500€ 1 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 092 819 € 1 174 547 € 1 390 445 € 1 120 426 € 1 101 286 € 1 964 331 € 2 784 508 € 955 826 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
48 034 € 19 525 € 389 325 €
036
B.I.5
Tovar
48 034€ 19 525€ 389 325€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
238 430 € 485 155 € 387 497 € 412 368 € 443 902 € 992 815 € 2 683 401 € 415 176 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
204 463€ 445 003€ 357 976€ 383 041€ 369 352€ 909 397€ 2 631 733€ 359 861€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 599€ 9 403€ 31 343€ 38 789€ 158€ 1 081€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
29 368€ 30 749€ 29 521€ 29 327€ 43 207€ 44 629€ 51 510€ 54 234€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
854 389 € 689 392 € 1 002 948 € 660 024 € 637 859 € 582 191 € 101 107 € 540 650 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 698€ 5 470€ 5 425€ 7 109€ 6 984€ 776€ 3 265€ 7 269€
057
B.IV.2
Účty v bankách
842 691€ 683 922€ 997 523€ 652 915€ 630 875€ 581 415€ 97 842€ 533 381€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
31 873 € 11 812 € 28 997 € 108 099 € 53 135 € 29 335 € 31 242 € 69 794 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
19 840€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31 873€ 11 812€ 28 997€ 50 080€ 24 799€ 8 293€ 30 852€ 4 774€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
390€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
58 019€ 28 336€ 1 202€ 65 020€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 197 984 € 1 237 886 € 1 453 706 € 1 258 424 € 1 190 718 € 2 018 672 € 2 846 224 € 1 045 606 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
773 956 € 921 675 € 918 761 € 879 636 € 973 642 € 1 169 385 € 1 159 831 € 913 676 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 € 66 389 €
069
A.I.1
Základné imanie
66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€ 66 389€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
641 235 € 745 733 € 806 608 € 900 613 € 996 357 € 986 803 € 840 648 € 836 957 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
830 984€ 935 482€ 996 357€ 900 613€ 996 357€ 986 803€ 840 648€ 836 957€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-189 749€ -189 749€ -189 749€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
59 693 € 102 914 € 39 125 € -94 005 € -95 743 € 109 554 € 246 155 € 3 691 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
424 028 € 316 211 € 534 945 € 378 788 € 217 076 € 849 287 € 1 686 393 € 131 930 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
125 199 € 126 369 € 129 748 € 29 311 € 29 040 € 25 791 € 32 376 € 12 685 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
125 199€ 126 369€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
129 748€ 29 311€ 29 040€ 25 791€ 32 376€ 12 685€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
58 € 162 € 1 304 € 2 543 € 3 340 € 3 935 € 4 249 € 4 542 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
58€ 162€ 1 304€ 2 543€ 3 340€ 3 935€ 4 249€ 4 542€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
298 771 € 189 680 € 403 893 € 346 934 € 184 696 € 819 561 € 1 649 768 € 114 703 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
139 879€ 97 781€ 224 461€ 148 965€ 100 721€ 608 665€ 1 123 507€ 51 027€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
107 772€ 7 000€ 7 000€ 8 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
52 190€ 48 642€ 44 452€ 1 722€ 2 607€ 5 231€ 9 867€ 3 391€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 691€ 27 675€ 28 260€ 19 601€ 20 643€ 27 068€ 27 532€ 13 626€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
78 011€ 15 582€ 106 701€ 40 331€ 30 374€ 124 556€ 430 209€ 17 200€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19€ 28 543€ 30 351€ 47 041€ 51 653€ 20 959€