Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oravská poliklinika Námestovo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
10 201 009€ 10 089 410€ 9 982 238€ 9 944 624€ 9 174 424€ 9 333 629€ 9 482 498€ 9 441 513€ 9 231 216€ 9 211 433€ 9 377 579€ 9 626 889€ 9 617 304€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
9 473 202€ 9 474 873€ 9 478 241€ 9 485 264€ 8 764 662€ 8 934 846€ 9 066 558€ 9 122 155€ 8 359 635€ 8 372 143€ 8 560 947€ 8 784 105€ 8 944 368€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
56 909€ 75 879€ 2 439€ 8 257€ 16 400€ 24 544€ 11 632€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
56 909€ 2 439€ 8 257€ 16 400€ 24 544€ 11 632€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
75 879€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
9 416 293€ 9 398 995€ 9 478 241€ 9 482 824€ 8 756 406€ 8 918 445€ 9 042 013€ 9 110 523€ 8 359 635€ 8 372 143€ 8 560 947€ 8 784 105€ 8 944 368€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
134 127€ 134 127€ 134 127€ 134 127€ 146 478€ 146 478€ 146 478€ 147 305€ 150 658€ 152 533€ 152 533€ 152 533€ 154 036€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
5 872 282€ 6 007 245€ 6 106 399€ 4 310 410€ 4 417 505€ 4 533 147€ 4 597 134€ 3 824 004€ 3 833 800€ 3 917 753€ 4 070 468€ 4 174 046€ 4 274 784€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
295 455€ 362 581€ 356 845€ 179 945€ 217 918€ 257 466€ 283 781€ 337 938€ 304 135€ 320 222€ 337 953€ 368 020€ 402 777€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
30 978€ 44 938€ 26 013€ 14 760€ 5 429€ 6 845€ 8 261€ 1 409€ 18 318€ 36 122€ 110 081€ 141 757€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
35 125€ 41 946€ 41 964€ 1 243€ 1 669€ 2 095€ 2 521€ 244€ 798€ 1 352€ 1 906€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 048 327€ 2 808 157€ 2 812 893€ 4 842 339€ 3 967 406€ 3 972 414€ 4 003 838€ 4 801 276€ 4 069 633€ 3 963 073€ 3 963 073€ 3 978 073€ 3 969 109€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
726 029€ 612 878€ 501 898€ 457 621€ 407 900€ 396 065€ 413 489€ 316 514€ 869 300€ 837 160€ 813 855€ 841 011€ 671 318€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
79 712€ 78 278€ 80 642€ 79 069€ 64 280€ 77 989€ 66 642€ 621€ 564€ 847€ 1 043€ 1 111€ 1 282€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 345€ 1 633€ 1 814€ 1 051€ 1 548€ 1 179€ 974€ 621€ 564€ 847€ 1 043€ 1 111€ 1 282€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
73 367€ 76 644€ 78 827€ 78 018€ 62 732€ 76 810€ 65 668€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 746€ 1 545€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 746€ 1 545€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
399€ 2 355€ 7 095€ 11 835€ 16 575€ 21 315€ 26 055€ 31 224€ 25 058€ 0€ 0€ 1 307€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
399€ 2 355€ 7 095€ 11 835€ 16 575€ 21 315€ 26 055€ 30 795€ 25 058€ 0€ 0€ 1 307€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
429€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
356 999€ 321 900€ 336 183€ 268 869€ 242 632€ 254 826€ 247 470€ 147 071€ 141 459€ 127 018€ 137 170€ 146 180€ 150 770€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
38 539€ 18 595€ 15 594€ 13 935€ 6 626€ 6 143€ 6 011€ 5 741€ 6 932€ 2 409€ 3 732€ 3 688€ 3 118€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
304 471€ 299 206€ 320 589€ 254 645€ 229 479€ 238 260€ 222 223€ 129 667€ 120 191€ 118 444€ 120 164€ 135 971€ 142 850€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
30€ 0€ 0€ 0€ 941€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
13 989€ 3 756€ 1 611€ 934€ 1 017€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
344€ 260€ 263€ 3 940€ 11 566€ 30€ 135€ 121€ 118€ 123€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
4 652€ 5 331€ 7 671€ 10 616€ 14 201€ 6 044€ 13 156€ 6 398€ 3 861€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
219€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
289 318€ 212 302€ 82 718€ 102 588€ 89 153€ 46 675€ 78 062€ 141 021€ 694 508€ 684 237€ 675 642€ 693 720€ 517 958€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 577€ 1 496€ 11 603€ 3 351€ 3 100€ 5 966€ 2 279€ 4€ 2€ 120€ 8€ 2€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
4 158€ 3 543€ 4 638€ 3 360€ 4 543€ 5 268€ 5 401€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
287 741€ 210 805€ 71 114€ 99 238€ 86 052€ 40 709€ 71 625€ 137 474€ 689 868€ 680 757€ 671 091€ 688 450€ 512 557€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 778€ 1 658€ 2 100€ 1 739€ 1 862€ 2 719€ 2 452€ 2 844€ 2 281€ 2 129€ 2 778€ 1 773€ 1 618€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 778€ 1 658€ 2 100€ 1 739€ 1 862€ 2 719€ 2 452€ 2 844€ 2 281€ 2 129€ 2 778€ 1 773€ 1 618€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
10 201 009€ 10 089 410€ 9 982 238€ 9 944 624€ 9 174 424€ 9 333 629€ 9 482 498€ 9 441 513€ 9 231 216€ 9 211 433€ 9 377 579€ 9 626 889€ 9 617 304€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 432 485€ 1 350 619€ 1 204 412€ 1 183 573€ 1 176 830€ 1 170 176€ 1 183 830€ 1 146 554€ 1 084 969€ 1 046 904€ 1 079 333€ 1 032 292€ 840 951€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
180 443€ 34 236€ 13 397€ 6 654€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
180 443€ 34 236€ 13 397€ 6 654€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 252 041€ 1 316 383€ 1 191 015€ 1 176 919€ 1 176 830€ 1 170 176€ 1 183 830€ 1 146 554€ 1 084 969€ 1 046 904€ 1 079 333€ 1 032 292€ 840 951€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 170 176€ 1 170 176€ 1 170 176€ 1 170 176€ 1 170 176€ 1 183 830€ 1 146 554€ 1 085 181€ 1 046 904€ 1 079 333€ 1 032 292€ 883 025€ 709 013€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
81 865€ 146 207€ 20 839€ 6 743€ 6 654€ -13 654€ 37 276€ 61 373€ 38 064€ -32 429€ 47 041€ 149 267€ 131 937€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
8 021 740€ 7 969 816€ 7 952 256€ 7 904 372€ 7 112 098€ 7 249 457€ 7 355 003€ 7 315 790€ 7 091 929€ 7 080 188€ 7 173 230€ 7 416 254€ 7 521 078€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 785€ 2 141€ 1 608€ 6 969€ 18 862€ 18 422€ 28 535€ 34 074€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
1 090€ 1 378€ 0€ 0€ 34 074€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 785€ 1 051€ 1 608€ 6 969€ 17 484€ 18 422€ 28 535€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
7 825 984€ 7 777 268€ 7 725 951€ 7 636 451€ 6 889 848€ 6 986 435€ 7 075 114€ 7 115 249€ 6 876 019€ 6 941 950€ 7 020 117€ 7 098 606€ 7 093 090€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
7 825 984€ 7 777 268€ 7 725 951€ 7 636 451€ 6 889 848€ 6 986 435€ 7 075 114€ 7 115 249€ 6 876 019€ 6 941 950€ 7 020 117€ 7 098 606€ 7 093 090€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 721€ 2 374€ 1 922€ 1 784€ 3 809€ 2 881€ 2 616€ 2 819€ 1 085€ 3 428€ 5 718€ 53 484€ 140 462€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 414€ 1 414€ 1 414€ 1 414€ 0€ 0€ 43 563€ 130 688€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 721€ 2 374€ 1 922€ 1 784€ 2 395€ 1 466€ 1 201€ 1 404€ 1 085€ 3 428€ 5 718€ 9 922€ 9 773€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
193 034€ 190 174€ 224 383€ 266 136€ 218 440€ 257 356€ 275 132€ 196 113€ 207 856€ 115 948€ 128 973€ 235 630€ 253 453€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
84 840€ 99 856€ 135 400€ 149 178€ 148 835€ 181 692€ 207 431€ 133 054€ 106 002€ 22 530€ 29 095€ 47 658€ 77 498€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
28 044€ 28 278€ 27 883€ 78 379€ 84 738€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 414€ 1 414€ 1 414€ 1 414€ 1€ 8€ 575€ 374€ 181€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 270€ 1 300€ 1 332€ 1 522€ 1 195€ 2 804€ 593€ 592€ 969€ 704€ 1 084€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
57 639€ 48 082€ 42 866€ 42 604€ 38 853€ 41 422€ 34 195€ 36 078€ 42 544€ 37 168€ 37 908€ 61 182€ 54 747€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
96€ 158€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
35 068€ 29 172€ 26 670€ 28 245€ 23 128€ 25 512€ 20 420€ 21 284€ 22 711€ 21 342€ 20 387€ 33 112€ 31 001€
166
15.
Daň z príjmov (341)
893€ 2 461€ 1 627€ 2 060€ 706€ 7 373€ 8 905€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
8 070€ 6 273€ 5 837€ 6 913€ 5 363€ 5 789€ 3 704€ 4 599€ 5 101€ 4 046€ 4 109€ 5 453€ 5 276€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
4 526€ 3 783€ 9 832€ 33 661€ 929€ 7 028€ 371€ 289€ 245€ 415€ 415€ 194€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
111€ 136€ 138€ 138€ 138€ 138€ 135€ 135€ 129€ 354€ 345€ 345€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
746 785€ 768 975€ 825 570€ 856 679€ 885 496€ 913 997€ 943 666€ 979 170€ 1 054 318€ 1 084 340€ 1 125 016€ 1 178 342€ 1 255 275€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
60€ 0€ 0€ 1 178 342€ 1 255 275€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
746 785€ 768 975€ 825 570€ 856 679€ 885 496€ 913 997€ 943 666€ 979 110€ 1 054 318€ 1 084 340€ 1 125 016€ 0€ 0€