Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oravská poliklinika Námestovo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 175 379€ 1 344 689€ 1 296 973€ 1 030 159€ 994 408€ 1 007 369€ 593 131€ 364 390€ 360 451€ 367 643€ 362 012€ 417 216€ 463 640€
02
501
Spotreba materiálu
225 010€ 235 203€ 200 382€ 150 484€ 161 193€ 185 349€ 176 665€ 170 846€ 174 268€ 182 455€ 186 829€ 234 054€ 265 863€
03
502
Spotreba energie
115 015€ 132 100€ 155 698€ 125 250€ 147 335€ 158 748€ 144 953€ 193 544€ 186 182€ 185 188€ 175 183€ 183 162€ 197 776€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
835 353€ 977 387€ 940 893€ 754 426€ 685 880€ 663 272€ 271 512€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
286 748€ 275 037€ 228 536€ 175 515€ 138 053€ 155 702€ 141 238€ 142 950€ 163 367€ 148 558€ 207 925€ 275 878€ 248 090€
07
511
Opravy a udržiavanie
40 517€ 16 707€ 21 844€ 9 725€ 16 693€ 24 084€ 17 709€ 23 420€ 39 396€ 31 903€ 49 316€ 93 816€ 69 181€
08
512
Cestovné
2 692€ 5 281€ 3 623€ 2 605€ 2 899€ 3 453€ 4 826€ 3 241€ 4 885€ 3 117€ 3 029€ 6 859€ 6 143€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 367€ 321€ 816€ 486€ 300€ 542€ 546€ 1 180€ 680€ 363€ 166€ 346€ 437€
10
518
Ostatné služby
241 172€ 252 728€ 202 252€ 162 700€ 118 161€ 127 623€ 118 156€ 115 109€ 118 406€ 113 175€ 155 414€ 174 858€ 172 329€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 220 323€ 1 106 118€ 946 067€ 872 434€ 841 571€ 860 144€ 675 274€ 833 434€ 833 116€ 788 079€ 848 029€ 1 104 255€ 1 055 625€
12
521
Mzdové náklady
865 855€ 788 030€ 675 595€ 613 289€ 594 921€ 607 723€ 476 427€ 595 387€ 595 198€ 565 918€ 610 254€ 788 659€ 754 294€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
292 234€ 266 496€ 229 798€ 211 461€ 201 940€ 209 155€ 164 999€ 204 846€ 193 773€ 187 077€ 197 253€ 263 670€ 255 648€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 444€
15
527
Zákonné sociálne náklady
62 234€ 51 591€ 40 673€ 47 684€ 44 710€ 43 266€ 33 848€ 33 201€ 44 146€ 35 083€ 40 522€ 51 926€ 44 857€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 382€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
11 703€ 12 316€ 11 082€ 10 060€ 9 895€ 9 912€ 12 557€ 10 658€ 6 545€ 6 928€ 7 413€ 10 894€ 5 933€
18
531
Daň z motorových vozidiel
111€ 136€ 138€ 138€ 138€ 138€ 135€ 135€ 129€ 354€ 345€ 850€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
7 301€ 7 301€ 5 903€ 5 903€ 5 903€ 5 903€ 5 903€ 5 903€ 2 860€ 2 860€ 2 860€ 2 860€ 2 851€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 291€ 4 879€ 5 041€ 4 019€ 3 854€ 3 872€ 6 519€ 4 620€ 3 557€ 3 714€ 4 209€ 7 185€ 3 082€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5 992€ 4 222€ 2 750€ 1 660€ 1 758€ 2 589€ 1 083€ 958€ 3 408€ 66 733€ 1 019€ 1 609€ 543€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
66 383€ 0€ 1 503€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
114€ 820€ 105€ 0€ 0€ 0€ 2€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
57€ 233€ 13€ 0€ 0€ 0€ 498€
26
546
Odpis pohľadávky
85€ 1 217€ 50€ 349€ 677€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 992€ 4 051€ 1 845€ 210€ 1 652€ 1 487€ 80€ 734€ 8€ 1€ 342€ 106€ 43€
28
549
Manká a škody
1€ 1 102€ 1 004€ 212€ 3 350€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
314 538€ 278 964€ 226 676€ 171 455€ 178 256€ 181 716€ 231 003€ 203 415€ 175 785€ 185 790€ 245 624€ 278 893€ 269 821€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
310 345€ 277 561€ 226 621€ 171 195€ 177 845€ 178 833€ 202 178€ 159 960€ 167 913€ 166 913€ 227 108€ 250 359€ 234 920€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 194€ 1 404€ 55€ 260€ 411€ 2 883€ 28 825€ 43 454€ 7 873€ 18 877€ 18 516€ 28 535€ 34 901€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 090€ 1 378€ 1 538€ 1 821€ 1 091€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 785€ 1 051€ 1 608€ 6 969€ 17 484€ 16 884€ 26 714€ 32 983€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
55€ 260€ 411€ 98€ 160€ 222€ 904€ 15€ 94€ 0€ 826€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 194€ 1 404€ 26 524€ 41 624€ 0€ 0€ 0€ 1€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 609€ 7 017€ 6 373€ 5 664€ 5 470€ 5 984€ 6 872€ 8 483€ 8 715€ 8 969€ 11 926€ 16 003€ 30 118€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 68€ 1 391€ 8 921€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 609€ 7 017€ 6 373€ 5 664€ 5 470€ 5 984€ 6 872€ 8 483€ 8 715€ 8 969€ 11 858€ 14 611€ 21 197€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 022 293€ 3 028 364€ 2 718 456€ 2 266 947€ 2 169 412€ 2 223 418€ 1 661 158€ 1 564 288€ 1 551 388€ 1 572 698€ 1 683 947€ 2 104 749€ 2 073 770€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 766 281€ 2 883 615€ 2 520 724€ 2 115 337€ 2 019 898€ 2 029 374€ 1 509 693€ 1 469 018€ 1 433 528€ 1 380 519€ 1 548 275€ 2 087 746€ 2 021 947€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 782 975€ 1 726 438€ 1 409 585€ 1 230 445€ 1 204 556€ 1 238 751€ 1 185 057€ 1 469 018€ 1 433 528€ 1 380 519€ 1 548 275€ 2 087 746€ 2 021 947€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
983 307€ 1 157 177€ 1 111 139€ 884 892€ 815 342€ 790 622€ 324 637€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 369€ 25 853€ 8 104€ 8 608€ 18 161€ 13 783€ 22 032€ 3 673€ 25 782€ 36 976€ 31 238€ 6 486€ 24 725€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
507€ 7 847€ 11 708€ 21 415€ 34 630€ 21 000€ 4 872€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
109€ 222€ 248€ 336€ 377€ 330€ 108€ 846€ 242€ 29€ 507€ 0€ 999€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 260€ 25 124€ 7 856€ 8 272€ 9 936€ 13 454€ 10 216€ 2 827€ 4 125€ 2 316€ 9 731€ 1 614€ 23 726€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3€ 390€ 1 298€ 2 835€ 23 352€ 43 308€ 6 969€ 19 392€ 18 654€ 28 635€ 34 148€ 21 197€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3€ 390€ 1 298€ 2 835€ 23 352€ 43 308€ 6 969€ 19 392€ 18 654€ 28 635€ 34 148€ 21 197€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 090€ 1 378€ 1 538€ 1 821€ 1 091€ 942€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 785€ 1 051€ 1 608€ 6 969€ 17 484€ 16 884€ 26 714€ 32 983€ 20 255€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
390€ 1 298€ 50€ 242€ 75€ 530€ 232€ 101€ 74€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3€ 20 969€ 41 624€ 0€ 0€ 1€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
33 038€ 40 526€ 28 599€ 35 475€ 15 124€ 20 022€ 4 608€ 1 230€ 1 885€ 1 825€ 1 693€ 1 627€ 1 789€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
27€ 1 230€ 1 885€ 1 825€ 1 693€ 1 627€ 1 789€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
33 038€ 40 526€ 28 599€ 35 475€ 15 124€ 20 022€ 4 581€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
302 529€ 241 627€ 202 285€ 132 887€ 138 334€ 143 128€ 139 624€ 165 454€ 125 683€ 117 054€ 135 199€ 132 913€ 136 049€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
18 661€ 3 960€ 13 034€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
225 144€ 180 271€ 155 872€ 100 515€ 102 528€ 97 268€ 93 700€ 82 417€ 81 719€ 78 167€ 78 488€ 80 048€ 78 908€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
23 127€ 3 276€ 3 093€ 2 972€ 6 405€ 10 672€ 4 207€ 7 526€ 5 501€ 0€ 0€ 0€ 4 194€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
32 300€ 53 775€ 30 285€ 29 400€ 29 400€ 28 564€ 28 559€ 72 573€ 35 748€ 36 806€ 37 377€ 37 377€ 37 469€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 802€ 476€ 600€ 0€ 400€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
496€ 345€ 6 624€ 7 159€ 2 938€ 2 715€ 1 604€ 18 733€ 15 488€ 15 078€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 107 220€ 3 191 622€ 2 760 102€ 2 293 604€ 2 194 351€ 2 229 659€ 1 719 265€ 1 646 345€ 1 606 269€ 1 555 027€ 1 745 040€ 2 262 920€ 2 205 707€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
84 928€ 163 258€ 41 646€ 26 658€ 24 939€ 6 242€ 58 107€ 82 057€ 54 882€ -17 671€ 61 093€ 158 171€ 131 937€
136
591
Splatná daň z príjmov
3 062€ 17 051€ 20 807€ 19 914€ 18 285€ 19 896€ 20 830€ 20 076€ 16 817€ 0€ 14 052€ 8 905€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
607€ 14 758€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
81 865€ 146 207€ 20 839€ 6 743€ 6 654€ -13 654€ 37 276€ 61 373€ 38 064€ -32 429€ 47 041€ 149 267€ 131 937€