Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
5 354 603€ 3 974 742€ 4 158 414€ 3 797 368€ 3 918 098€ 3 932 846€ 3 777 398€ 3 310 972€ 3 106 842€ 3 316 435€ 3 313 981€ 2 594 715€ 2 356 400€ 2 521 183€
02
501
Spotreba materiálu
4 968 535€ 3 612 436€ 3 787 322€ 3 482 976€ 3 624 938€ 3 611 030€ 3 444 945€ 2 969 480€ 2 726 664€ 2 957 089€ 2 936 277€ 2 234 493€ 1 983 366€ 2 110 650€
03
502
Spotreba energie
386 068€ 362 307€ 371 092€ 314 392€ 293 161€ 321 816€ 332 454€ 341 492€ 380 177€ 359 346€ 377 703€ 360 222€ 373 033€ 410 533€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
963 235€ 979 417€ 931 064€ 685 267€ 662 925€ 781 082€ 743 081€ 616 329€ 464 466€ 483 947€ 587 072€ 397 688€ 381 643€ 397 995€
07
511
Opravy a udržiavanie
409 176€ 469 472€ 440 634€ 286 145€ 333 807€ 447 406€ 445 443€ 327 875€ 136 528€ 169 117€ 250 859€ 147 801€ 167 103€ 200 285€
08
512
Cestovné
18 556€ 13 422€ 24 598€ 19 612€ 15 887€ 16 149€ 14 698€ 13 026€ 12 095€ 6 306€ 17 326€ 11 862€ 15 333€ 14 906€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 732€ 876€ 3 143€ 1 112€ 601€ 554€ 872€ 976€ 600€ 398€ 551€ 243€ 562€ 917€
10
518
Ostatné služby
532 771€ 495 648€ 462 688€ 378 398€ 312 630€ 316 974€ 282 068€ 274 452€ 315 243€ 308 126€ 318 336€ 237 782€ 198 646€ 181 888€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
14 426 553€ 12 164 572€ 11 009 273€ 9 406 267€ 8 824 876€ 8 366 642€ 7 412 407€ 6 887 998€ 6 704 159€ 6 344 480€ 5 666 176€ 5 611 374€ 5 430 051€ 5 380 981€
12
521
Mzdové náklady
10 528 460€ 8 853 331€ 8 007 559€ 6 860 433€ 6 423 534€ 6 122 264€ 5 389 506€ 5 011 831€ 4 882 899€ 4 660 003€ 4 145 430€ 4 134 339€ 4 005 182€ 3 972 570€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
3 606 986€ 3 037 669€ 2 751 991€ 2 325 325€ 2 171 309€ 2 040 891€ 1 836 966€ 1 709 413€ 1 667 803€ 1 545 013€ 1 409 358€ 1 377 535€ 1 328 422€ 1 312 621€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 537€ 1 339€ 1 223€ 1 117€ 1 241€ 1 102€ 825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
289 570€ 272 233€ 248 499€ 219 391€ 228 793€ 202 385€ 185 110€ 162 432€ 153 457€ 139 465€ 111 387€ 99 500€ 96 447€ 95 790€
16
528
Ostatné sociálne náklady
4 322€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
34 651€ 34 830€ 32 237€ 29 740€ 30 661€ 29 975€ 30 061€ 28 467€ 10 284€ 7 269€ 6 786€ 7 965€ 27 378€ 22 437€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
11 199€ 8 678€ 8 678€ 8 678€ 8 199€ 8 195€ 6 803€ 6 803€ 6 803€ 6 803€ 6 273€ 6 273€ 6 273€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
23 452€ 26 152€ 23 559€ 21 062€ 22 461€ 21 780€ 23 257€ 21 664€ 3 480€ 466€ 513€ 1 693€ 21 105€ 22 437€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
73 701€ 39 517€ 58 718€ 101 710€ 87 757€ 77 500€ 64 628€ 40 256€ 63 208€ 47 967€ 165 362€ 62 974€ 122 278€ 39 677€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
25 698€ 24 827€ 36 281€ 80 646€ 69 113€ 58 653€ 42 995€ 24 902€ 28 733€ 14 710€ 26 727€ 28 207€ 31 439€ 26 610€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 513€ 955€ 3 912€ 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30€ 897€ 1 340€ 46€ 1 950€ 97€ 884€ 0€ 0€ 35 245€ 2 199€
26
546
Odpis pohľadávky
619€ 1 395€ 2 770€ 1 602€ 2 505€ 726€ 1 879€ 1 801€ 2€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
9 090€ 6 113€ 8 747€ 8 816€ 7 859€ 9 886€ 12 949€ 9 332€ 28 224€ 23 628€ 133 537€ 25 379€ 49 615€ 7 123€
28
549
Manká a škody
35 752€ 6 726€ 8 384€ 10 909€ 10 738€ 6 192€ 6 481€ 6 022€ 4 553€ 6 241€ 4 372€ 7 509€ 4 177€ 3 743€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 186 376€ 726 440€ 609 930€ 576 165€ 522 514€ 485 934€ 428 923€ 1 016 621€ 1 050 365€ 965 972€ 965 496€ 1 143 978€ 1 148 245€ 1 107 223€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 186 376€ 726 440€ 609 930€ 576 165€ 522 514€ 485 934€ 428 923€ 770 230€ 802 534€ 761 905€ 855 728€ 942 626€ 990 361€ 939 443€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
246 391€ 247 831€ 204 067€ 109 768€ 201 352€ 157 884€ 167 780€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 157 884€ 167 780€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
246 391€ 247 831€ 204 067€ 109 768€ 201 352€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
52 381€ 16 897€ 17 902€ 17 501€ 18 998€ 12 776€ 18 071€ 18 966€ 17 819€ 21 216€ 17 511€ 15 124€ 16 469€ 9 399€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 3€ 152€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
52 381€ 16 897€ 17 902€ 17 501€ 18 998€ 12 776€ 18 071€ 18 966€ 17 819€ 21 216€ 17 511€ 15 124€ 16 466€ 9 247€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
22 091 500€ 17 936 416€ 16 817 537€ 14 614 017€ 14 065 828€ 13 686 756€ 12 474 568€ 11 919 609€ 11 417 141€ 11 187 286€ 10 722 384€ 9 833 818€ 9 482 463€ 9 478 895€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
18 104 083€ 16 852 107€ 15 716 260€ 13 878 218€ 12 896 426€ 12 871 924€ 11 836 416€ 10 759 727€ 10 268 832€ 10 035 463€ 8 829 832€ 8 432 928€ 8 036 340€ 7 914 115€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 104 083€ 16 852 107€ 15 716 260€ 13 878 218€ 12 896 426€ 12 871 924€ 11 836 416€ 10 759 727€ 10 268 832€ 10 035 463€ 8 829 832€ 8 432 928€ 8 036 340€ 7 914 115€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
549 325€ 548 399€ 618 225€ 575 854€ 515 180€ 443 952€ 407 277€ 311 593€ 304 009€ 316 260€ 303 439€ 317 566€ 295 430€ 289 692€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
549 325€ 548 399€ 618 225€ 575 854€ 515 180€ 443 952€ 407 277€ 311 593€ 304 009€ 316 260€ 303 439€ 317 566€ 295 430€ 289 692€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
69 104€ 128 010€ 45 641€ 88 449€ 74 213€ 65 433€ 60 511€ 39 094€ 52 864€ 24 354€ 44 881€ 51 689€ 43 712€ 81 451€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 333€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
27 952€ 24 827€ 36 281€ 80 646€ 68 284€ 59 482€ 44 060€ 24 902€ 33 629€ 14 710€ 26 727€ 32 727€ 31 231€ 27 273€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 317€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 2 630€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
2 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
41 152€ 103 184€ 9 360€ 3 486€ 5 929€ 5 952€ 16 451€ 10 704€ 18 935€ 9 626€ 18 154€ 18 961€ 12 481€ 51 548€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
246 391€ 247 831€ 204 067€ 109 768€ 201 352€ 157 884€ 208 124€ 144 457€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
246 391€ 247 831€ 204 067€ 109 768€ 201 352€ 157 884€ 208 124€ 144 457€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 167 780€ 144 457€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
246 391€ 247 831€ 204 067€ 109 768€ 201 352€ 157 884€ 40 344€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
31€ 52€ 394€ 838€ 719€ 398€ 1 109€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
31€ 52€ 394€ 838€ 719€ 392€ 1 104€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 7€ 5€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 315 514€ 1 034 161€ 686 505€ 517 119€ 475 061€ 386 894€ 320 864€ 695 803€ 718 545€ 668 003€ 839 607€ 867 851€ 921 265€ 897 690€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
64 944€ 75 095€ 112 047€ 20 130€ 45 261€ 18 325€ 3 220€ 16 500€ 33 941€ 0€ 31 041€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
686 798€ 612 419€ 530 292€ 460 116€ 388 913€ 343 502€ 284 597€ 650 002€ 656 957€ 639 015€ 761 766€ 836 908€ 883 421€ 842 277€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 149 019€ 257 024€ 5 954€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
384 250€ 39 830€ 1 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 817€ 25 198€ 13 018€ 14 915€ 19 325€ 6 381€ 7 357€ 11 870€ 7 932€ 5 112€ 20 532€ 3 214€ 10 204€ 29 511€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
27 685€ 24 595€ 24 061€ 21 958€ 21 562€ 18 686€ 25 690€ 17 432€ 19 715€ 23 877€ 26 268€ 27 729€ 27 641€ 25 902€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
22 038 027€ 18 562 676€ 17 066 632€ 15 059 640€ 13 960 880€ 13 768 204€ 12 871 459€ 12 054 079€ 11 548 370€ 11 154 242€ 10 219 949€ 9 828 636€ 9 505 270€ 9 328 515€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-53 474€ 626 260€ 249 095€ 445 622€ -104 948€ 81 448€ 396 891€ 134 470€ 131 229€ -33 043€ -502 435€ -5 182€ 22 807€ -150 380€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 405€ 2 594€ 2 884€ 3 398€ 3 759€ 1 837€ 254€ 6€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-54 879€ 623 666€ 246 211€ 442 224€ -108 707€ 79 611€ 396 637€ 134 464€ 131 179€ -33 043€ -502 435€ -5 182€ 22 807€ -150 380€