Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
5 283 509€ 5 722 681€ 4 320 638€ 4 438 300€ 4 204 224€ 4 079 400€ 3 948 497€ 3 744 921€ 3 366 480€ 3 185 781€ 2 920 790€ 2 674 674€ 2 893 325€ 2 851 705€ 3 006 819€
02
501
Spotreba materiálu
4 626 761€ 5 069 253€ 3 679 193€ 3 768 685€ 3 538 088€ 3 403 355€ 3 249 286€ 3 054 717€ 2 663 861€ 2 444 679€ 2 198 306€ 2 011 515€ 2 198 485€ 2 287 436€ 2 710 110€
03
502
Spotreba energie
656 747€ 653 428€ 641 446€ 669 615€ 666 136€ 676 045€ 699 211€ 690 204€ 702 619€ 741 102€ 722 485€ 663 159€ 694 840€ 564 270€ 296 709€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 177 565€ 1 010 329€ 1 013 296€ 1 051 300€ 825 049€ 776 000€ 818 659€ 748 643€ 666 863€ 592 764€ 577 510€ 530 319€ 556 481€ 511 058€ 532 264€
07
511
Opravy a udržiavanie
465 224€ 368 767€ 439 085€ 463 129€ 298 562€ 275 513€ 343 012€ 305 644€ 249 615€ 208 696€ 218 906€ 187 059€ 214 951€ 199 528€ 193 644€
08
512
Cestovné
23 876€ 19 300€ 15 134€ 25 427€ 22 307€ 18 109€ 21 879€ 11 133€ 11 003€ 9 144€ 9 132€ 10 472€ 14 393€ 11 630€ 10 188€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 225€ 1 441€ 680€ 1 174€ 901€ 1 196€ 2 338€ 1 410€ 683€ 1 342€ 868€ 348€ 6 030€ 675€ 2 005€
10
518
Ostatné služby
687 239€ 620 822€ 558 397€ 561 571€ 503 279€ 481 182€ 451 431€ 430 455€ 405 563€ 373 582€ 348 604€ 332 441€ 321 107€ 299 225€ 326 427€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
17 850 851€ 16 214 577€ 13 792 426€ 13 312 545€ 11 326 821€ 10 586 666€ 9 970 110€ 8 530 002€ 8 012 398€ 7 637 349€ 6 957 754€ 6 356 297€ 6 261 723€ 5 857 487€ 5 703 159€
12
521
Mzdové náklady
13 470 799€ 11 873 507€ 10 071 031€ 9 732 229€ 8 336 667€ 7 782 931€ 7 341 274€ 6 284 273€ 5 867 726€ 5 590 773€ 5 126 718€ 4 645 863€ 4 649 611€ 4 345 970€ 4 236 113€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
4 045 815€ 4 059 235€ 3 443 643€ 3 336 725€ 2 852 406€ 2 645 056€ 2 487 124€ 2 130 154€ 2 043 830€ 1 930 015€ 1 741 312€ 1 603 572€ 1 489 532€ 1 399 019€ 1 376 644€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
20 837€ 19 021€ 17 008€ 15 875€ 13 911€ 13 903€ 12 800€ 10 058€ 9 871€ 8 587€ 8 092€ 7 081€ 7 509€ 7 424€ 7 877€
15
527
Zákonné sociálne náklady
313 400€ 262 814€ 260 745€ 227 717€ 123 838€ 144 775€ 128 911€ 105 518€ 90 970€ 107 974€ 81 631€ 99 781€ 115 072€ 105 074€ 82 525€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
47 319€ 32 180€ 30 192€ 34 013€ 22 623€ 23 248€ 30 821€ 31 455€ 39 806€ 40 505€ 46 168€ 42 350€ 28 171€ 25 986€ 16 922€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
16 648€ 16 671€ 15 159€ 15 167€ 15 167€ 15 212€ 15 212€ 15 216€ 15 216€ 15 351€ 9 715€ 6 384€ 6 668€ 6 707€
20
538
Ostatné dane a poplatky
30 671€ 15 509€ 15 032€ 18 847€ 7 456€ 8 036€ 15 609€ 16 239€ 24 590€ 40 505€ 30 817€ 32 634€ 21 787€ 19 318€ 10 215€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
52 888€ 59 749€ 55 694€ 222 254€ 2 203 161€ 69 390€ 55 393€ 64 861€ 83 783€ 106 918€ 215 244€ 191 509€ 214 221€ 204 947€ 195 200€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 31 215€
23
542
Predaný materiál
38 759€ 38 178€ 35 099€ 42 469€ 20 440€ 39 066€ 18 425€ 22 089€ 34 613€ 24 297€ 26 045€ 37 406€ 19 534€ 32 074€ 5 909€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
164 702€ 2 163 805€ 90 921€ 0€ 7 500€ 0€ 31€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
909€ 200€ 9 000€ 2 333€ 500€ 0€ 13 100€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
13 068€ 21 371€ 11 594€ 15 083€ 18 916€ 30 324€ 34 635€ 42 272€ 49 169€ 82 621€ 98 279€ 141 003€ 187 187€ 172 873€ 158 045€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
929 204€ 1 056 334€ 1 043 120€ 1 013 530€ 964 671€ 792 592€ 689 432€ 615 264€ 1 221 185€ 1 278 892€ 1 161 973€ 1 235 237€ 1 348 250€ 921 528€ 848 240€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
916 345€ 1 056 334€ 1 043 120€ 1 013 530€ 964 671€ 792 592€ 689 432€ 615 264€ 951 198€ 1 015 399€ 948 204€ 1 120 471€ 1 155 532€ 752 222€ 686 826€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
12 859€ 269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 161 414€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 161 414€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 963€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 854€ 17 084€ 21 749€ 22 493€ 20 764€ 21 433€ 18 741€ 48 450€ 511€ 631€ 143 898€ 43 832€ 33€ 6 952€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
48 445€ 473€ 615€ 143 869€ 43 819€ 0€ 6 854€
43
563
Kurzové straty
141€ 37€ 5€ 38€ 15€ 30€ 13€ 33€ 98€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
16 854€ 17 084€ 21 749€ 22 493€ 20 764€ 21 292€ 18 705€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
25 358 190€ 24 112 934€ 20 277 115€ 20 094 436€ 19 567 312€ 16 348 729€ 15 531 653€ 13 735 145€ 13 438 965€ 12 842 721€ 11 880 071€ 11 174 285€ 11 346 003€ 10 372 744€ 10 309 554€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
22 769 232€ 21 387 238€ 19 440 317€ 18 513 727€ 16 998 070€ 15 385 493€ 14 579 596€ 12 914 381€ 11 588 342€ 10 988 422€ 9 935 093€ 8 756 646€ 8 918 649€ 8 296 625€ 8 216 124€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
22 769 232€ 21 387 238€ 19 440 317€ 18 513 727€ 16 998 070€ 15 385 493€ 14 579 596€ 12 914 381€ 11 588 342€ 10 988 422€ 9 935 093€ 8 756 646€ 8 918 649€ 8 296 625€ 8 216 124€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
168 577€ 168 679€ 160 720€ 176 904€ 157 127€ 148 850€ 221 108€ 165 161€ 159 027€ 111 068€ 93 923€ 97 427€ 109 525€ 99 798€ 99 020€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
168 577€ 168 679€ 160 720€ 176 904€ 157 127€ 148 850€ 221 108€ 165 161€ 159 027€ 111 068€ 93 923€ 97 427€ 109 525€ 99 798€ 99 020€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
188 692€ 242 700€ 739 108€ 2 521 471€ 2 653 048€ 71 754€ 438 347€ 514 836€ 629 913€ 374 510€ 442 122€ 1 652 766€ 741 690€ 399 939€ 396 749€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 490€ 0€ 0€ 163€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
53 323€ 60 874€ 60 169€ 53 455€ 42 619€ 39 252€ 27 839€ 31 322€ 62 757€ 30 896€ 59 850€ 55 892€ 29 373€ 44 184€ 37 686€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 969€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
135 369€ 181 826€ 678 939€ 2 468 016€ 2 610 429€ 32 501€ 389 540€ 483 513€ 567 156€ 343 613€ 377 782€ 1 596 875€ 712 317€ 355 593€ 359 063€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 161 414€ 212 417€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 161 414€ 212 417€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 161 414€ 212 417€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
340€ 843€ 731€ 478€ 291€ 925€ 2 293€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
340€ 843€ 725€ 478€ 291€ 908€ 2 188€
103
663
Kurzové zisky
6€ 0€ 0€ 17€ 105€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 992 625€ 2 937 288€ 1 174 321€ 725 216€ 633 093€ 545 154€ 455 044€ 505 177€ 850 138€ 868 801€ 819 579€ 879 144€ 905 059€ 527 670€ 469 605€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
74 678€ 65 610€ 67 783€ 78 458€ 38 841€ 43 039€ 8 993€ 1 659€ 25 493€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 537€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
617 934€ 673 213€ 671 663€ 621 119€ 576 898€ 488 823€ 433 890€ 493 829€ 817 993€ 863 442€ 814 576€ 870 721€ 895 927€ 505 146€ 456 138€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 247 149€ 2 165 792€ 405 721€ 7 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
25 390€ 5 724€ 271€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
27 474€ 26 948€ 28 883€ 18 193€ 17 354€ 13 292€ 12 161€ 9 689€ 6 652€ 5 359€ 5 003€ 8 423€ 9 132€ 22 524€ 7 930€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
26 119 125€ 24 735 905€ 21 514 467€ 21 937 319€ 20 441 338€ 16 151 250€ 15 694 095€ 14 369 542€ 13 491 254€ 12 557 412€ 11 406 214€ 11 579 179€ 10 844 519€ 9 486 371€ 9 396 208€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
760 935€ 622 971€ 1 237 352€ 1 842 883€ 874 026€ -197 480€ 162 442€ 634 397€ 52 289€ -285 308€ -473 857€ 404 894€ -501 484€ -886 372€ -913 346€
136
591
Splatná daň z príjmov
292€ 2 434€ 7 657€ 2 571€ 3 025€ 9 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
760 643€ 622 971€ 1 234 918€ 1 835 225€ 871 455€ -200 505€ 153 246€ 634 397€ 52 289€ -285 308€ -473 857€ 404 894€ -501 484€ -886 372€ -913 346€