Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine SR, Bratislava'
za rok 2009

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Rekond. pobyty a pohyb. aktivity pre pacientky s onkolog. ochorením 10 975,37 € administratíva súvisiaca s projektom
◄ pobyt Vysoké Tatry - Baník - 2010 44 912,78 € úhrada faktúr za rekondičný pobyt
◄ pobyt Vysoké Tatry - Urán, Vyhne, Štrba - 2011 59 551,44 € úhrada faktúr za rekondičný pobyt
Priama finančná pomoc onkologickým pacientom 8 584,08 € administratíva súvisiaca s projektom
● priama finančná pomoc v roku 2010 25 600 € prevod finančných prostriedkov na základe prehlásenia pacientov
● priama finančná pomoc v roku 2011 55 477,9 € prevod finančných prostriedkov na základe prehlásenia pacientov
Ubytovacie zariadenie na Kramároch pre rodičov detských onkologických pacientov 18 823,43 € administratíva súvisiaca s projektom
● prevádzkové náklady ubytovacieho zariadenia 42 709,81 € úhrada faktúr a drobných výdavkov na komplexnú prevádzku UZ
Ubytovacie zariadenie v Košiciach pre rodičov detských onkologických 1 313,6 € administratíva súvisiaca s projektom
● prevádzkové náklady ubytovacieho zariadenia 1 833,14 € úhrada faktúr a drobných výdavkov na komplexnú prevádzku UZ
Linka pomoci pre onkologických pacientov, rod.príslušníkov, verejnosť 22 462,73 € administratíva súvisiaca s projektom
Projekt "Centrum pomoci Bratislava" 27 602,48 € administratíva súvisiaca s projektom
● prevádzkové náklady - plyn,energia,voda,komun.odpad, revízie,... 14 116,39 € úhrada faktúr za prevádzkové náklady Centra v Bratislave
● vybavenie Centra - drobný tovar,techn. a počítač.vybavenie,spotreb.tovar,... 11 061,96 € úhrada faktúr a drobných platieb v hotovosti za vybavenie Centra
Voľnočasové aktivity Centra pomoci Bratislava pre onkologických pacientov 12 500,14 € administratíva súvisiaca s projektom
● kreatívne kurzy, jazykové kurzy, joga, prednášky,... 14 834,38 € úhrada faktúr a platby v hotovosti za voľnočasové aktivity
Rehabilitácie a pohybové aktivity 16 640,71 € úhrada faktúr za služby fyzioterapeuta, rehabilit. a cvič.pomôcky
Projekt "Centrum pomoci Košice" 9 087,24 € administratíva súvisiaca s projektom
● prevádzkové náklady 4 634,96 € úhrada faktúr za prevádzkové náklady Centra v Kočiciach
Projekt "Centrum pomoci Martin" 14 620,68 € administratíva súvisiaca s projektom
● prevádzkové náklady - plyn,energia,voda,komun.odpad, revízie,... 8 397,16 € úhrada faktúr za prevádzkové náklady Centra v Martine
● vybavenie IT technikou, ústredňa, počítače, IT služby,zabezpeč.systém,... 8 609,3 € úhrada faktúr
Voľnočasové aktivity Centra pomoci Martin pre onkologických pacientov 14 639,82 € úhrada faktúr a platby v hotovosti za voľnočas. aktivity Centra v Martine
Linka pomoci a poradenská služba pre onkologických pacientov 3 541,74 € administratíva súvisiaca s projektom
● psychosociálna podpora v regióne Prešov,Trebišov,Košice 17 185,39 € úhrada faktúr psychológom za poradenstvo a administratíva súvisiaca s projektom
◄ Celoslovenská preventívna kampaň - "PREVENCIA" - r. 2010 15 842,85 € úhrada faktúr za prevent.kampaň Prevencia a administratíva súvisiaca s projektom
◄ Celoslovenská preventívna kampaň - "Neodfajčite im detstvo" - r.2011 100 331,03 € úhrada faktúr za preventívnu kampaň Neodfajčite im detstvo
● brožúry, letáky, inzercia, trainmail,... 84 497,78 € úhrada faktúr za tlačoviny pre onkolog. pacientov i zdravú populáciu
● kreatívny koncept informačnej kampane, TV a RO spoty, prenájom rekl.plôch,trainmail, bannery, ... 33 372,15 € úhrada faktúr za kampaň k 2%
Spolu 703 760,44 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder