Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine SR, Bratislava'
za rok 2010

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov - rekondično-relaxačné pobyty 36 505,32 € úhrada faktúr za pobyty
Priama finančná pomoc onkologickým pacientom 6 731,5 € prevod finančných prostriedkov na základe prehlásenia pacientov
Ubytovacie zariadenia na Kramároch pre rodičov detských onkologických pacientov 53 878,61 € úhrada faktúr a drobných výdavkov na komplexnú prevádzku UZ
Ubytovacie zariadenie v Košiciach pre rodičov detských onkologických pacientov 2 878,92 € úhrada faktúr a drobných výdavkov na komplexnú prevádzku UZ
Celoslovenská linka pomoci pre onkologických pacientov, rod.príslušníkov a verejnosť 18 696,43 € administratíva súvisiaca s projektom
Projekt Centrum pomoci Bratislava - prevádzkové náklady 45 040,18 € úhrada faktúr za prevádzkové náklady CP Bratislava
Voľnočasové aktivity CP Bratislava pre onkologických pacientov, kreatívne, jazykové kurzy, joga, prednášky,... 22 798,98 € úhrada faktúr a platby v hotovosti
Rehabilitácie a pohybové aktivity v CP Bratislava - služby fyzioterapeuta, rehabilitačné a cvičebné pomôcky 4 980,66 € úhrada faktúr
Projekt Centrum pomoci Košice - prevádzkové náklady 183 232,41 € úhrada faktúr za prevádzkové náklady CP Kočice
Projekt Centrum pomoci Martin - prevádzkovénáklady 19 164,84 € úhrada faktúr za prevádzkové náklady CP Martin
Voľnočasové aktivity CP Martin pre onkologických pacientov 12 782,32 € úhrada faktúr a platby v hotovosti za voľnočasové aktivity v CP Martin
Linka pomoci a poradenská služba v Martine 4 072,27 € administratíva súvisiaca s projektom
Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov v regiónoch Prešov, Trebišov, Košice 33 371,05 € úhrada faktúr psychológom za poradenstvo
Prevencia, poradenstvo, informovanosť - Týždeň proti rakovine - celoslovenská kampaň - Prevencia pre ženy 25 948,73 € úhrada faktúr
Informácie prostredníctvom preventívnych a informačných materiálov, letáky, brožúrky, onkologická výchova, ... 65 722,35 € úhrada faktúr
Informačná kampaň 2% - kreatívny koncept kampane, TV a RO spoty, bannery, inzercia,... 28 093,88 € úhrada faktúr
Spolu 563 898,45 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder