Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine SR, Bratislava'
za rok 2012

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Psychosociálna starostlivosť o onkologického pacienta 57 733,53 € rekondično-relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celej SR
Finančná pomoc sociálne slabším skupinám onkologických pacientov 23 640,92 € poskytnutie finančných prostriedkov onkologickým pacientom a ich rodinám v hmotnej núdzi
Ubytovacie zariadenia - "domov" v Bratislave a v Košiciach 50 241,03 € komplexná prevádzka ubytovacích zariadení pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov
Celoslovenská linka pomoci pre onkologických pacientov, rodinných príslušníkov, verejnosť 13 005,18 € personálne a mzdové náklady na odborné poradenstvo
Projekt Centrum pomoci Bratislava 65 020,59 € prevádzkové náklady Centra, kreatívne,pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby
Projekt Centrum pomoci Košice 70 435,35 € prevádzkové náklady Centra, kreatívne, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby
Projekt Centrum pomoci Martin 23 535,98 € prevádzkové náklady Centra, kreatívne, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby
Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov v regiónoch 37 696,17 € personálne a mzdové náklady na služby psychológov v regiónoch Slovenska
Onkologická výchova, Týždeň proti rakovine - edukačná kampaň Super ZERO 19 439,97 € výúčba nepovinného predmetu na školách v rámci SR, preventívno-edukačná kampaň zameraná na mládež
Preventívne a informačné materiály - letáky, brožúrky, inzercia 74 034,53 € informačný materiál pre onkologických pacientov, odbornú verejnosť a zdravú populáciu
Informačná kampaň k asignácii 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb 29 014,8 € kreatívny koncept kampane, výroba a nasadenie TV a RO spotov, internetová a printová komunikácia
Bankové poplatky 223,21 € poplatky na bankovom účte zriadeného na príjem 2%
Spolu 464 021,26 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder