Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine SR, Bratislava'
za rok 2013

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Psychosiciálna starostlivosť o onkologických pacientov 79 040,41 € rekondično-relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celej SR
Finančná pomoc sociálne slabším skupinám onkologických pacientov 32 289,51 € poskytnutie finančných prostriedkov onkologickým pacientom a ich rodinám v hmotnej núdzi
Ubytovacie zariadenie - "domov" v Bratislave a v Košiciach 56 575,18 € komplexná prevádzka ubytovacích zariadení pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov
Celoslovesnká linka pomoci pre onkologických pacientov, rodinných príslušníkov a verejnosť 13 446,31 € personálne a mzdové náklady na odborné poradenstvo
Projekt Centrum pomoci Bratislava 64 052,17 € prevádzkové náklady Centra - kreatívne, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby a
Projekt Centrum pomoci Košice 22 118,9 € prevádzkové náklady Centra - kreatívne, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby
Projekt Centrum pomoci Martin 32 119,19 € prevádzkové náklady Centra - kreatívne, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby
Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov v regiónoch 41 511,2 € personálne a mzdové náklady na služby psychológov v regiónoch Slovenska
Onkologická výchova, Týždeň proti rakovine 12 414,76 € vyúčba nepovinného predmetu na školách v rámci SR, preventívno-edukačná kampaň zameraná na mládež
Preventívne a informačné materiály - letáky, brožúry, inzercia 71 109,36 € informačný materiál pre onkologických pacientov, odbornú verejnosť a zdravú populáciu
Informačná kampaň k asignácii 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb 28 090,8 € kreatívny koncept kampane, výroba a nasadenie TV a RO spotov, internetová a printová komunikácia
Spolu 452 767,79 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder