Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Bratislava'
za rok 2014

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 24 524,21 € psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov - rekondično-relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celej SR
c) poskytovanie sociálnej pomoci 36 426,99 € finančná pomoc sociálne slabším skupinám onkologických pacientov - poskytnutie finančných prostriedkov onkologickým pacientom a ich rodinám v hmotnej núdzi
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 37 697,77 € ubytovacie zariadenia "domov" v Bratislave a Košiciach - komplexná prevádzka ubytovacích zariadení pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 14 453,74 € celoslovenská linka pomoci pre onkologických pacientov, rodinných príslušníkov a verejnosť - personálne a mzdové náklady za poradenstvo odborníkov na Linke pomoci
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 77 271,86 € projekt Centrum pomoci Bratislava - prevádzkové náklady centra pomoci, kreatívne, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 26 186,02 € projekt Centrum pomoci Košice - prevádzkové náklady centra pomoci, kreatívne, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 34 464,07 € projekt Centrum pomoci Martin - prevádzkové náklady centra pomoci, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 63 079,24 € psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov v regiónoch - personálne a mzdové náklady za služby psychológov v regiónoch Slovenska
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 17 256,15 € onkologická výchova, Týždeň proti rakovine - výučba nepovinného predmetu na školách v rámci SR, preventívno-edukačná kampaň určená mladej generácii
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 50 994,55 € preventívne a informačné materiály (letáky, brožúrky, inzercia) - informačné materiály pre onkologických pacientov, informácie o prevencii pre zdravú populáciu i
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 29 464,09 € informačná kampaň k asignáci 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb - koncept kampane, výroba a nasadenie TV a RO spotov, internetová a printová komunikácie
Spolu 411 818,69 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder