Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Bratislava'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 298,38 € Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov - Rodinná týždňovka a Relaxačné pobyty pre onkologických pacientov v celej SR
c) poskytovanie sociálnej pomoci 51 501,09 € Finančná pomoc sociálne slabším jednotlivcom z radov onkologických pacientov - jednorazový finančný príspevok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 28 679,17 € "Náhradný domov" v Bratislave a v Košiciach - komplexná prevádzka ubytovacích zariadení pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 35 133,34 € Bezplatná telefonická a mailová Onkoporadňa - poradňa pre pacientov, rodinných príslušníkov, verejnosť - personálne a mzdové náklady za poradenstvo odborníkov na Onkoporadni
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 18 943,68 € Projekt "Centrum pomoci Bratislava" - prevádzkové náklady CP. kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 11 956,4 € Projekt "Centrum pomoci Košice" - prevádzkové náklady CP, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 41 291,86 € Projekt "Centrum pomoci Martin" - prevádzkové náklady CP, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 43 057,61 € Sieť psychológov - personálne a mzdové náklady za služby psychológov v regiónoch Slovenska, poskytujúcich bezplatné služby onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom
e) podpora vzdelávania 43 588,64 € Prevencia, informácie pre pacientov - informačné materiály určené onkologickým pacientom - brožúrky k jednotlivým diagnózam, informačné letáky a kampane k prevencii určené zdravej populácii
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 828,09 € Informačná kampaň k asignácii 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb - koncept kampane, výroba a nasadenie TV a RO spotov, internetová a printová komunikácia
Spolu 297 278,26 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31.decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 28. marec 2019 Ing. Čechová Edita, CA Č. licencie 737 SKAU 841 05 Bratislava Nad lúčkami 55