Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TEKRAS SLOVAKIA spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 17.9.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 183 z roku 2013 23.9.2013
 • Úpadca TEKRAS SLOVAKIA spol. s r.o.
  IČO: 00643149
  Štefánikova 3
  811 06   Bratislava
Oznam

Sro 374/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti

TEKRAS SLOVAKIA spol. s r. o., Štefánikova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 643 149, bez likvidácie

v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona

č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 32CbR/321/2011
 • ICS 1111238869
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Odoslal Andrea Pulcová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 17.3.2014
Výmaz 2.4.2014

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
23.9.2013
Rozhodnutie Zrušenie