Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EURO COMP, spol.s.r.o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti EURO COMP, spol.s.r.o. [zrušená]

 • Názov EURO COMP, spol.s.r.o. [zrušená]
 • IČO 00643360
 • DIČ 2020802058
 • Sídlo Rajská 12, 811 08 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. februára 1991, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 510/B

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 24.júla 2012
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
Štatutári
platné do výmazu zo dňa 24.7.2012
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jozef Beláň, CSc. Konateľ Rajská 12, 811 08 Bratislava
Ing. Vladimír Mikolaj, CSc. Konateľ Na Baránku 3, 811 04 Bratislava
Spoločníci
platné do výmazu zo dňa 24.7.2012
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Ing. Jozef Beláň, CSc. Spoločník N/A Rajská 12, 811 08 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba, montaž a servis spotrebnej elektroniky 15.12.1993
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 15.12.1993
lesing priemyselného tovaru a automobilov 15.12.1993
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti 15.12.1993
zriaďovanie poplašných zariadení 20.1.1995
servis a údržba automobilov - autoservis 20.1.1995
nákup a predaj automobilov 20.1.1995
výskum 30.4.1996
pohostinská činnosť 30.4.1996
zmenárenská činnosť 1.8.1996
prevádzkovanie autoumývarne 10.10.1996
činnosť colného deklaranta 19.3.1997
špedičná činnosť 19.3.1997
sprostredkovateľská činnosť 19.3.1997
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 19.3.1997
verejná cestná nákladná doprava 19.3.1997
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu 3.10.1997
murárstvo 6.7.1999
obkladacie práce 6.7.1999
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií 6.7.1999
štukatérstvo 6.7.1999
podlahárstvo 6.7.1999
vodoinštalatérstvo 6.7.1999
kúrenárske práce 6.7.1999
vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb 6.7.1999
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 6.7.1999
Iné právne skutočnosti
1. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.02.2012, č. k. 36Exre/130/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2012, súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť EURO COMP, spol. s r. o. , Rajská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 00 643 360 z obchodného registra.
História zmien a podania
 • 2017
 • 22.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R170232
  • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. 36Exre/130/2011
 • 2012
 • 26.7. 2012
  Výmaz číslo R303161
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 1 162 584 €
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • výroba, montaž a servis spotrebnej elektroniky
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • lesing priemyselného tovaru a automobilov
   • kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   • zriaďovanie poplašných zariadení
   • servis a údržba automobilov - autoservis
   • nákup a predaj automobilov
   • výskum
   • pohostinská činnosť
   • zmenárenská činnosť
   • prevádzkovanie autoumývarne
   • činnosť colného deklaranta
   • špedičná činnosť
   • sprostredkovateľská činnosť
   • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • verejná cestná nákladná doprava
   • poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   • murárstvo
   • obkladacie práce
   • vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   • štukatérstvo
   • podlahárstvo
   • vodoinštalatérstvo
   • kúrenárske práce
   • vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.02.2012, č. k. 36Exre/130/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2012, súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť EURO COMP, spol. s r. o. , Rajská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 00 643 360 z obchodného registra.
 • 2000
 • 16.3. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15.7.1999 pod č.k.: 5K 182/99 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka EURO COMP, spol. s r.o., so sídlom Rajská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 00 643 360. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Vojtech Agner, advokát, so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava

 • 1999
 • 6.7. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • murárstvo
   • obkladacie práce
   • vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   • štukatérstvo
   • podlahárstvo
   • vodoinštalatérstvo
   • kúrenárske práce
   • vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 563/98, Nz 557/98 zo dňa 3.11.1998.
 • 29.1. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne.
   pôvodne
   V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ Ing. Jozef Beláň, CSc, riaditeľ - prezident.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 821/98, Nz 801/98 spísanej dňa 22.10.1998, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • 1997
 • 15.12. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 162 584 € z hodnoty 199 993 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 21.11.1997. Notárska zápisnica N 464/97, Nz 460/97 zo dňa 27.11.1997. Stary spis: S.r.o. 830
 • 3.10. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Vyhlásenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 242/97, Nz 241/97 napísanej dňa 17.06.1997 v Bratislave notárom JUDr. Bauerom. Stary spis: S.r.o. 830
 • 19.3. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • činnosť colného deklaranta
  • špedičná činnosť
  • sprostredkovateľská činnosť
  • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  • verejná cestná nákladná doprava

 • 1996
 • 13.12. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 168 459 € z hodnoty 69 707 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie autoumývarne
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.7.1996 na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 123/96, Nz 123/96 zo dňa 9.8.1996 spísanej notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 125/96, Nz 125/96 zo dňa 20.8.1996 spísanej notárom. JUDr. Stanislavom Bauerom. Stary spis: S.r.o. 830
 • 1.8. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zmenárenská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 77/96, Nz 77/96 napísanej dňa 13.5.1996 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Stary spis: S.r.o. 830
 • 30.4. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výskum
   • pohostinská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena notárskej zápisnice N 32/91, Nz 32/91, vo forme notárskej zápisnice N 51/96, Nz 51/96 napísanej dňa 20.3.1996 notárom JUDr. Bauerom. Stary spis: S.r.o. 830
 • 1995
 • 20.1. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zriaďovanie poplašných zariadení
   • servis a údržba automobilov - autoservis
   • nákup a predaj automobilov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica zo dňa 23.10.1992 č. N 485/92 a Nz 445/92. Notárska zápisnica zo dňa 20.6.1994 č. N 92/94 a Nz 89/94. Stary spis: S.r.o. 830
 • 1994
 • 19.5. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1993
 • 15.12. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ Ing. Jozef Beláň, CSc, riaditeľ - prezident.
   pôvodne
   Ing. Jozef Beláň, CSc., (riaditeľ)
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba, montaž a servis spotrebnej elektroniky
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • lesing priemyselného tovaru a automobilov
   • kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušené predmety
   • leasing výpočtovej techniky, priemyselného tovaru a ostatných druhov tovarov, na ktoré máme povolenie obchodnej činnosti
   • výroba, montáž a servis výpočtovej techniky
   • výroba, montáž a servis priemyselného tovaru maloobchodný a veľkoobchodný predaj výpočtovej techniky a priemyselného tovaru, tuzemská a madzinárodná nákladná preprava, obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý treba osobitné podovlenie
   • leasing priemyselného tovaru a automobilov
   • výroba, montáž a servis spotrebnej elektroniky
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica zo dňa 21.4.1992 č. N 164/92, Nz 155/92, dodatok k notárskej zápisnici zo dňa 23.10.1993 č. N 484/92, Nz 444/92 a dodatok k notárskej zápisnici zo dňa 25.8.1993 č. N 168/93, Nz 159/93 v zmysle ust. § 764 ods. 2 obchod. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 830
 • 1992
 • 16.12. 1992
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • leasing priemyselného tovaru a automobilov
  • výroba, montáž a servis spotrebnej elektroniky
  • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

 • 24.4. 1992
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme novú adresu firmy Rajská 12, 811 08 Bratislava

 • 1991
 • 1.2. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy EURO COMP, spol.s.r.o.
  • nové základne imanie 16 597 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Ing. Jozef Beláň, CSc., (riaditeľ)
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • leasing výpočtovej techniky, priemyselného tovaru a ostatných druhov tovarov, na ktoré máme povolenie obchodnej činnosti
   • výroba, montáž a servis výpočtovej techniky
   • výroba, montáž a servis priemyselného tovaru maloobchodný a veľkoobchodný predaj výpočtovej techniky a priemyselného tovaru, tuzemská a madzinárodná nákladná preprava, obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý treba osobitné podovlenie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola zaloňžená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.1.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb.ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník Stary spis: S.r.o. 830