Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
511 809€ 435 534€ 374 285€ 356 861€ 347 004€ 303 095€ 323 613€ 349 664€ 453 242€ 465 789€ 492 419€ 484 286€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
348 969€ 284 463€ 277 133€ 274 770€ 296 384€ 277 392€ 304 591€ 337 789€ 428 652€ 442 109€ 461 403€ 439 895€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
1 200€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
1 200€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
126 565€ 62 059€ 55 929€ 53 566€ 75 180€ 56 188€ 83 387€ 116 585€ 207 448€ 220 905€ 240 199€ 223 935€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
37 061€ 24 373€ 24 373€ 24 373€ 24 469€ 24 469€ 24 636€ 24 636€ 37 486€ 37 486€ 37 486€ 35 982€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
51 565€ 1 504€ 7 959€ 18 760€ 38 094€ 8 406€ 36 739€ 73 272€ 155 189€ 176 413€ 197 637€ 186 388€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
18 591€ 16 867€ 18 126€ 9 733€ 12 017€ 14 301€ 13 601€ 11 336€ 63€ 1 081€ 2 126€ 1 565€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
335€ 402€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
19 014€ 18 914€ 5 472€ 700€ 600€ 9 012€ 8 412€ 7 341€ 14 710€ 5 925€ 2 950€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 215 960€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 215 960€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 221 204€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
161 821€ 150 080€ 96 265€ 71 670€ 49 871€ 24 865€ 18 332€ 11 431€ 22 910€ 22 394€ 30 127€ 43 926€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
19 757€ 21 988€ 21 334€ 80€ 198€ 268€ 443€ 94€ 284€ 148€ 51€ 820€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
19 757€ 21 988€ 21 334€ 80€ 198€ 268€ 443€ 94€ 284€ 148€ 51€ 820€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
15 482€ 16 488€ 11 061€ 13 192€ 15 323€ 3 580€ 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
15 482€ 16 488€ 11 061€ 13 192€ 15 323€ 3 580€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
357€ 174€ 3 208€ 6 908€ 3 384€ 256€ 753€ 1 009€ 296€ 968€ 369€ 35€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165€ 0€ 0€ 82€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
261€ 123€ 1 166€ 306€ 539€ 256€ 631€ 790€ 296€ 958€ 125€ 28€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
96€ 51€ 2 042€ 1 068€ 78€ 0€ 123€ 54€ 0€ 10€ 162€ 7€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 0€ 5 534€ 2 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
126 225€ 111 430€ 60 662€ 51 491€ 30 966€ 20 760€ 16 960€ 10 327€ 22 330€ 21 278€ 29 707€ 43 071€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
279€ 619€ 355€ 478€ 92€ 393€ 73€ 327€ 392€ 62€ 111€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
125 947€ 110 810€ 60 308€ 51 013€ 30 874€ 20 367€ 16 887€ 9 999€ 21 938€ 21 216€ 29 596€ 43 071€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 018€ 991€ 887€ 10 421€ 748€ 838€ 689€ 445€ 1 680€ 1 286€ 889€ 465€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 018€ 991€ 887€ 10 421€ 748€ 838€ 689€ 445€ 1 680€ 1 286€ 889€ 465€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
511 809€ 435 534€ 374 285€ 356 861€ 347 004€ 303 095€ 323 613€ 349 664€ 453 242€ 465 789€ 492 419€ 484 286€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
379 351€ 341 596€ 298 808€ 276 918€ 257 690€ 257 833€ 291 769€ 312 771€ 416 353€ 421 581€ 438 653€ 425 591€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 5 244€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
374 106€ 336 352€ 293 563€ 271 674€ 252 446€ 252 589€ 286 524€ 307 526€ 411 109€ 416 337€ 433 409€ 425 591€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
336 352€ 293 563€ 271 674€ 252 446€ 252 589€ 286 524€ 307 526€ 411 107€ 415 706€ 433 410€ 426 563€ 407 189€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
37 754€ 42 789€ 21 890€ 19 228€ -143€ -33 936€ -21 002€ -103 581€ -4 597€ -17 073€ 6 846€ 18 402€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
118 003€ 78 813€ 59 845€ 68 503€ 76 474€ 35 752€ 29 662€ 34 478€ 35 952€ 43 021€ 52 329€ 58 695€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 600€ 1 020€ 1 060€ 850€ 500€ 1 951€ 4 333€ 4 193€ 2 249€ 2 515€ 3 105€ 4 320€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
5 600€ 1 020€ 1 060€ 850€ 500€ 1 951€ 4 333€ 4 193€ 2 249€ 2 515€ 3 105€ 4 320€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
30 000€ 30 000€ 0€ 118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
30 000€ 30 000€ 0€ 118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
810€ 862€ 698€ 771€ 247€ 174€ 90€ 98€ 151€ 60€ 39€ 240€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
810€ 862€ 698€ 771€ 247€ 174€ 90€ 98€ 151€ 60€ 39€ 240€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
16 672€ 11 850€ 13 836€ 13 460€ 13 017€ 14 427€ 1 996€ 2 902€ 2 899€ 2 833€ 1 612€ 1 562€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
4 857€ 2 677€ 3 601€ 2 947€ 2 299€ 3 621€ 1 894€ 2 730€ 2 760€ 2 802€ 95€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 261€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 256€ 1 562€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
48€ 34€ 45€ 832€ 1 226€ 182€ 102€ 168€ 139€ 31€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
6 057€ 4 568€ 4 857€ 4 763€ 4 064€ 5 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
4 616€ 3 641€ 4 228€ 3 844€ 4 406€ 4 347€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 094€ 930€ 1 105€ 1 075€ 1 022€ 1 089€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
64 921€ 35 081€ 44 251€ 53 421€ 62 592€ 19 201€ 23 243€ 27 285€ 30 653€ 37 613€ 47 573€ 52 573€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
64 921€ 35 081€ 44 251€ 53 421€ 62 592€ 19 201€ 23 243€ 27 285€ 30 653€ 37 613€ 47 573€ 52 573€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
14 456€ 15 125€ 15 633€ 11 440€ 12 840€ 9 511€ 2 182€ 2 415€ 937€ 1 187€ 1 437€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
14 456€ 15 125€ 15 633€ 11 440€ 12 840€ 9 511€ 2 182€ 2 415€ 937€ 1 187€ 1 437€ 0€