Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
38 055€ 33 025€ 26 635€ 27 076€ 30 367€ 27 823€ 21 952€ 28 049€ 25 684€ 22 520€ 21 091€ 19 204€
02
501
Spotreba materiálu
26 473€ 21 003€ 18 968€ 17 726€ 21 393€ 17 162€ 11 442€ 17 524€ 14 762€ 14 030€ 10 998€ 10 293€
03
502
Spotreba energie
11 174€ 9 954€ 7 568€ 9 271€ 8 828€ 10 487€ 10 248€ 10 322€ 10 652€ 8 231€ 10 093€ 8 911€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
408€ 2 068€ 99€ 79€ 146€ 175€ 263€ 203€ 270€ 259€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
57 810€ 42 153€ 49 412€ 45 629€ 33 795€ 34 870€ 29 233€ 22 036€ 22 617€ 20 061€ 37 007€ 45 290€
07
511
Opravy a udržiavanie
12 659€ 4 510€ 5 059€ 7 658€ 151€ 2 913€ 1 452€ 3 639€ 4 696€ 3 673€ 12 262€ 26 695€
08
512
Cestovné
1 077€ 2 177€ 2 285€ 1 860€ 1 758€ 2 495€ 2 943€ 2 627€ 1 925€ 1 397€ 1 148€ 654€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 731€ 4 839€ 1 815€ 1 691€ 1 598€ 1 990€ 311€ 340€ 278€ 339€ 349€ 299€
10
518
Ostatné služby
40 343€ 30 627€ 40 252€ 34 420€ 30 288€ 27 472€ 24 527€ 15 429€ 15 718€ 14 652€ 23 248€ 17 642€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
156 049€ 163 835€ 143 335€ 148 884€ 151 636€ 148 549€ 122 715€ 112 715€ 106 865€ 96 698€ 101 905€ 92 785€
12
521
Mzdové náklady
112 391€ 108 195€ 102 652€ 105 971€ 106 978€ 104 723€ 86 273€ 80 419€ 76 833€ 70 109€ 75 063€ 68 112€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
36 486€ 37 612€ 34 533€ 35 516€ 36 750€ 36 202€ 30 249€ 27 211€ 25 694€ 22 369€ 23 167€ 21 289€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
960€ 960€ 960€ 1 020€ 1 200€ 797€ 797€ 787€ 740€ 697€ 578€ 534€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 212€ 17 068€ 5 190€ 6 377€ 6 707€ 6 827€ 5 397€ 4 299€ 3 598€ 2 623€ 3 097€ 2 834€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900€ 0€ 16€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
27 241€ 25 534€ 23 775€ 24 322€ 25 178€ 24 980€ 21 778€ 23 472€ 23 519€ 22 699€ 18 286€ 15 335€
20
538
Ostatné dane a poplatky
27 241€ 25 534€ 23 775€ 24 322€ 25 178€ 24 980€ 21 778€ 23 472€ 23 519€ 22 699€ 18 286€ 15 335€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
3 307€ 3 534€ 3 013€ 2 226€ 1 106€ 2 605€ 2 002€ 82 341€ 1 943€ 2 652€ 856€ 2 417€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 97€ 0€ 166€ 0€ 79 340€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 239€ 266€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 307€ 2 934€ 2 982€ 2 130€ 1 106€ 2 439€ 2 002€ 3 001€ 1 943€ 2 652€ 617€ 2 018€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
14 307€ 8 734€ 28 969€ 27 368€ 25 361€ 40 855€ 43 237€ 46 791€ 24 492€ 24 784€ 24 804€ 23 571€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 707€ 7 714€ 27 909€ 26 518€ 24 861€ 38 904€ 38 904€ 42 598€ 22 243€ 22 269€ 21 699€ 19 251€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
5 600€ 1 020€ 1 060€ 850€ 500€ 1 951€ 4 333€ 4 193€ 2 249€ 2 515€ 3 105€ 4 320€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 421€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 600€ 1 020€ 1 060€ 850€ 500€ 1 951€ 4 333€ 4 193€ 2 249€ 2 515€ 3 105€ 1 899€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 994€ 2 630€ 2 857€ 3 311€ 4 224€ 3 597€ 3 648€ 4 452€ 4 746€ 5 128€ 5 682€ 5 190€
42
562
Úroky
1 093€ 925€ 1 174€ 1 568€ 1 321€ 757€ 958€ 1 391€ 2 258€ 2 484€ 3 355€ 3 451€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 901€ 1 705€ 1 683€ 1 744€ 2 902€ 2 840€ 2 690€ 3 060€ 2 488€ 2 644€ 2 327€ 1 739€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
90 560€ 82 068€ 79 083€ 76 038€ 69 459€ 72 593€ 65 568€ 62 661€ 47 386€ 45 635€ 45 799€ 47 675€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
80 972€ 76 318€ 74 783€ 71 131€ 65 875€ 67 227€ 60 045€ 59 152€ 45 007€ 43 490€ 43 670€ 46 107€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
6 668€ 2 500€ 2 100€ 2 320€ 1 796€ 3 442€ 4 084€ 2 559€ 1 279€ 1 025€ 1 195€ 958€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 700€ 2 400€ 2 200€ 2 088€ 1 788€ 1 924€ 1 439€ 850€ 1 100€ 1 099€ 934€ 610€
61
587
Náklady na ostatné transfery
220€ 850€ 500€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 21€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
390 324€ 361 513€ 357 078€ 354 855€ 341 125€ 355 871€ 310 135€ 382 517€ 257 252€ 240 177€ 255 430€ 251 467€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
975€ 2 426€ 1 199€ 1 090€ 1 213€ 294€ 410€ 573€ 662€ 1 434€ 335€ 38€
67
602
Tržby z predaja služieb
568€ 358€ 1 100€ 1 011€ 1 067€ 119€ 148€ 370€ 392€ 1 175€ 335€ 38€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
408€ 2 068€ 99€ 79€ 146€ 175€ 263€ 203€ 270€ 259€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
403 724€ 372 006€ 350 626€ 326 765€ 300 350€ 277 228€ 259 289€ 244 445€ 229 132€ 194 695€ 228 548€ 243 099€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
373 140€ 347 463€ 325 886€ 300 895€ 273 871€ 248 645€ 230 056€ 217 547€ 207 975€ 171 588€ 207 300€ 224 287€
82
633
Výnosy z poplatkov
30 584€ 24 543€ 24 740€ 25 870€ 26 478€ 28 583€ 29 233€ 26 897€ 21 157€ 23 107€ 21 248€ 18 812€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
8 920€ 3 214€ 6 528€ 9 914€ 2 472€ 5 527€ 3 486€ 13 492€ 4 502€ 4 535€ 6 393€ 16 500€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 2 374€ 0€ 2 499€ 0€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 7 693€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 239€ 397€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 10€ 66€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
8 920€ 3 214€ 6 528€ 7 540€ 2 462€ 2 962€ 3 486€ 3 492€ 4 502€ 4 525€ 6 154€ 8 410€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 020€ 1 060€ 850€ 500€ 1 951€ 4 333€ 4 193€ 2 249€ 2 515€ 3 105€ 4 320€ 1 735€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 020€ 1 060€ 850€ 500€ 1 951€ 4 333€ 4 193€ 2 249€ 2 515€ 3 105€ 4 320€ 1 735€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 320€ 1 735€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 020€ 1 060€ 850€ 500€ 1 951€ 4 333€ 4 193€ 2 249€ 2 515€ 3 105€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
235€ 207€ 148€ 110€ 60€ 21€ 26€ 13€ 24€ 19€ 65€ 369€
102
662
Úroky
235€ 207€ 148€ 110€ 60€ 21€ 26€ 13€ 24€ 19€ 65€ 369€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 396€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 064€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
13 204€ 25 389€ 19 617€ 35 704€ 34 936€ 34 533€ 21 729€ 18 165€ 15 820€ 19 316€ 22 615€ 5 732€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 638€ 8 772€ 7 009€ 8 722€ 7 290€ 8 271€ 5 902€ 4 230€ 6 859€ 16 565€ 20 193€ 2 876€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
412€ 412€ -852€ 1 274€ 987€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 63€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 11 157€ 8 710€ 20 921€ 21 921€ 18 967€ 10 288€ 9 540€ 5 848€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 40€ 500€ 1 549€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
5 154€ 5 048€ 4 750€ 4 747€ 4 239€ 5 496€ 5 289€ 4 145€ 2 863€ 2 501€ 2 359€ 2 856€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
428 078€ 404 301€ 378 968€ 374 083€ 340 982€ 321 936€ 289 133€ 278 936€ 252 655€ 223 104€ 262 276€ 269 869€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
37 754€ 42 789€ 21 890€ 19 228€ -143€ -33 936€ -21 002€ -103 581€ -4 597€ -17 073€ 6 846€ 18 402€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
37 754€ 42 789€ 21 890€ 19 228€ -143€ -33 936€ -21 002€ -103 581€ -4 597€ -17 073€ 6 846€ 18 402€