Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
106 585€ 71 613€ 94 853€ 66 596€ 110 218€ 173 226€ 80 434€ 55 561€ 42 859€ 82 606€ 46 714€ 47 519€ 61 104€ 54 241€ 51 200€ 57 971€
02
501
Spotreba materiálu
44 354€ 47 687€ 66 668€ 44 048€ 84 907€ 146 652€ 50 841€ 26 436€ 11 577€ 50 607€ 9 503€ 15 747€ 18 774€ 30 253€ 16 548€ 29 053€
03
502
Spotreba energie
62 231€ 23 926€ 28 186€ 22 548€ 25 310€ 26 574€ 29 593€ 29 125€ 31 282€ 31 999€ 37 210€ 31 772€ 42 330€ 23 988€ 34 652€ 28 918€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
251 813€ 228 711€ 193 711€ 177 420€ 224 922€ 162 343€ 175 357€ 164 317€ 153 488€ 174 412€ 173 154€ 160 546€ 197 690€ 166 995€ 154 136€ 151 295€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 194€ 14 539€ 24 938€ 36 151€ 44 340€ 15 542€ 23 327€ 8 410€ 10 046€ 36 189€ 46 973€ 24 661€ 60 124€ 46 529€ 41 958€ 19 382€
08
512
Cestovné
304€ 421€ 24€ 209€ 547€ 253€ 197€ 351€ 65€ 25€ 26€ 46€ 122€ 82€ 231€ 299€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 256€ 2 981€ 3 439€ 1 632€ 3 010€ 2 591€ 4 236€ 6 696€ 5 767€ 4 495€ 5 309€ 4 471€ 5 367€ 8 266€ 8 735€ 1 752€
10
518
Ostatné služby
223 060€ 210 771€ 165 309€ 139 428€ 177 025€ 143 957€ 147 597€ 148 861€ 137 610€ 133 703€ 120 846€ 131 368€ 132 077€ 112 118€ 103 212€ 129 862€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
318 667€ 302 783€ 291 657€ 251 592€ 225 467€ 199 518€ 213 539€ 203 213€ 159 163€ 200 143€ 207 769€ 195 705€ 244 428€ 202 116€ 180 276€ 205 458€
12
521
Mzdové náklady
227 737€ 217 878€ 202 535€ 181 093€ 162 107€ 143 289€ 152 652€ 145 389€ 113 926€ 138 977€ 146 697€ 139 902€ 167 161€ 148 650€ 132 726€ 148 697€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
77 869€ 74 782€ 68 993€ 61 655€ 55 504€ 48 905€ 51 809€ 48 615€ 36 944€ 46 092€ 49 381€ 45 073€ 53 902€ 44 430€ 39 861€ 47 479€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 740€ 1 575€ 1 389€ 1 279€ 1 417€ 1 419€ 1 333€ 1 741€ 1 417€ 1 723€ 1 581€ 1 388€ 1 600€ 1 798€ 1 756€ 1 571€
15
527
Zákonné sociálne náklady
11 322€ 8 548€ 18 740€ 7 565€ 6 438€ 5 904€ 7 745€ 7 468€ 6 876€ 13 352€ 10 110€ 9 342€ 21 765€ 7 238€ 5 933€ 7 711€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
15 469€ 16 839€ 20 097€ 17 080€ 10 243€ 5 509€ 4 756€ 1 273€ 310€ 235€ 224€ 263€ 50€ 37€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15 469€ 16 839€ 20 097€ 17 080€ 10 243€ 5 509€ 4 756€ 1 273€ 310€ 235€ 224€ 263€ 50€ 37€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
80 645€ 44 545€ 53 504€ 26 038€ 28 907€ 16 400€ 15 643€ 23 557€ 18 265€ 14 264€ 9 376€ 11 212€ 7 479€ 10 986€ 1 501€ 199€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 614€ 233€ 542€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 960€ 0€ 792€ 984€ 0€ 1 788€ 927€ 1 802€ 325€ 1 069€ 1 501€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 94€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30€ 0€ 0€ 0€ 97€ 30€ 336€ 0€ 0€ 533€ 0€ 15€ 2€ 1€ 0€ 199€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
80 610€ 44 545€ 53 504€ 25 078€ 28 196€ 14 857€ 14 765€ 21 973€ 18 265€ 11 943€ 8 354€ 9 394€ 7 152€ 9 916€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
112 933€ 97 023€ 83 219€ 79 768€ 73 891€ 57 895€ 28 172€ 24 377€ 15 657€ 19 833€ 33 433€ 28 864€ 28 510€ 24 565€ 22 639€ 12 312€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
110 533€ 94 703€ 81 519€ 78 068€ 72 191€ 46 904€ 27 072€ 23 277€ 14 557€ 18 533€ 18 570€ 18 622€ 19 276€ 18 119€ 16 791€ 10 686€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 400€ 2 320€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 10 991€ 1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 300€ 14 863€ 10 242€ 9 234€ 6 446€ 5 848€ 1 626€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 234€ 6 446€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 400€ 2 320€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 300€ 14 375€ 10 242€ 0€ 0€ 5 848€ 1 626€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 291€ 0€ 0€ 0€ 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 159€ 5 505€ 4 240€ 4 596€ 4 386€ 3 011€ 4 109€ 3 572€ 4 444€ 4 038€ 3 522€ 3 871€ 2 170€ 3 209€ 1 961€ 11 220€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59€ 0€ 19€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 159€ 5 505€ 4 240€ 4 596€ 4 386€ 3 011€ 4 109€ 3 572€ 4 444€ 4 038€ 3 462€ 3 871€ 2 151€ 3 209€ 1 961€ 11 220€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
818 376€ 717 285€ 636 448€ 577 240€ 595 243€ 525 244€ 461 692€ 443 583€ 400 060€ 370 969€ 310 470€ 310 454€ 291 643€ 273 042€ 291 643€ 193 406€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
793 676€ 694 385€ 617 041€ 554 280€ 554 453€ 489 404€ 426 972€ 409 543€ 372 860€ 344 769€ 286 460€ 283 954€ 250 675€ 252 477€ 263 094€ 183 722€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
24 700€ 22 900€ 19 406€ 22 960€ 40 790€ 35 840€ 34 720€ 34 040€ 27 200€ 26 200€ 24 010€ 26 500€ 40 968€ 20 565€ 28 549€ 9 677€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 705 647€ 1 484 304€ 1 377 728€ 1 200 330€ 1 273 278€ 1 143 145€ 983 703€ 919 453€ 794 245€ 866 500€ 784 660€ 758 432€ 833 074€ 735 191€ 703 356€ 631 861€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 122€ 3 078€ 4 600€ 2 095€ 2 514€ 5 218€ 5 025€ 4 867€ 5 412€ 6 257€ 7 544€ 7 561€ 39 230€ 30 297€ 61 819€ 13 481€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 122€ 3 078€ 4 600€ 2 095€ 2 514€ 5 218€ 5 025€ 4 867€ 5 412€ 6 257€ 7 544€ 7 561€ 39 230€ 30 297€ 61 819€ 13 481€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 824 132€ 1 695 535€ 1 589 569€ 1 476 124€ 1 474 769€ 1 363 878€ 1 218 631€ 1 135 878€ 982 323€ 857 738€ 817 015€ 758 245€ 701 810€ 555 328€ 644 504€ 670 595€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 673 275€ 1 555 504€ 1 433 508€ 1 352 401€ 1 356 698€ 1 243 747€ 1 086 175€ 993 768€ 871 949€ 745 473€ 705 873€ 661 525€ 650 040€ 503 532€ 598 466€ 665 416€
82
633
Výnosy z poplatkov
150 857€ 140 031€ 156 061€ 123 723€ 118 071€ 120 132€ 132 456€ 142 110€ 110 375€ 112 264€ 111 142€ 96 720€ 51 770€ 51 796€ 46 038€ 5 179€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
117 780€ 28 054€ 20 947€ 17 605€ 14 240€ 16 324€ 189 438€ 25 478€ 32 347€ 31 648€ 31 314€ 30 793€ 27 085€ 20 345€ 11 850€ 22 257€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 7 380€ 0€ 1 440€ 880€ 1 260€ 2 930€ 0€ 950€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 3 223€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 051€ 702€ 677€ 888€ 720€ 743€ 912€ 956€ 960€ 1 360€ 1 000€ 1 120€ 1 068€ 800€ 1 558€ 916€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 594€ 832€ 2 862€ 450€ 0€ 0€ 3 586€ 1 320€ 1 225€ 20€ 34€ 1 109€ 210€ 820€ 2 008€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
109 135€ 19 140€ 17 408€ 14 827€ 12 640€ 14 321€ 185 596€ 20 936€ 29 117€ 29 063€ 30 294€ 29 639€ 24 908€ 19 335€ 9 471€ 16 110€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 320€ 1 700€ 1 700€ 9 130€ 1 700€ 1 588€ 1 100€ 1 100€ 1 300€ 14 375€ 10 242€ 9 149€ 4 685€ 0€ 1 627€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 320€ 1 700€ 1 700€ 9 130€ 1 700€ 1 588€ 1 100€ 1 100€ 1 300€ 14 375€ 10 242€ 9 149€ 4 685€ 0€ 1 627€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 685€ 0€ 1 129€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 320€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 300€ 14 375€ 10 242€ 9 149€ 0€ 0€ 498€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 7 430€ 0€ 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 33€ 25€ 24€ 76€ 40€ 325€ 224€ 307€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 33€ 25€ 24€ 76€ 40€ 325€ 224€ 307€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
246 456€ 134 596€ 138 912€ 94 373€ 142 648€ 217 956€ 120 264€ 130 526€ 76 378€ 73 211€ 100 664€ 79 743€ 66 778€ 77 761€ 91 794€ 43 774€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
128 198€ 22 592€ 63 277€ 22 592€ 40 848€ 106 097€ 37 696€ 30 552€ 11 786€ 14 548€ 52 432€ 38 389€ 41 912€ 47 227€ 49 992€ 4 660€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
35 865€ 26 754€ 27 261€ 25 925€ 33 406€ 23 563€ 19 517€ 10 425€ 1 544€ 3 102€ 3 109€ 2 591€ 2 620€ 2 620€ 1 604€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 216€ 1 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 000€ 4 500€ 0€ 0€ 4 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 590€ 4 080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
150€ 150€ 1 219€ 1 666€ 1 949€ 1 949€ 1 811€ 1 325€ 97€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
77 242€ 80 599€ 46 939€ 42 891€ 62 446€ 83 347€ 58 240€ 85 224€ 62 360€ 51 482€ 45 123€ 38 763€ 22 246€ 27 914€ 40 198€ 38 450€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 193 810€ 1 862 962€ 1 755 728€ 1 599 327€ 1 635 870€ 1 604 965€ 1 534 457€ 1 297 881€ 1 097 793€ 983 253€ 966 802€ 885 567€ 839 628€ 684 056€ 811 818€ 750 414€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
488 163€ 378 658€ 378 000€ 398 998€ 362 592€ 461 819€ 550 754€ 378 428€ 303 548€ 116 753€ 182 142€ 127 136€ 6 554€ -51 135€ 108 462€ 118 553€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110€ 138€ 6€ 5€ 4€ 413€ 8€ 62€ 27€ 58€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
488 163€ 378 658€ 378 000€ 398 998€ 362 592€ 461 819€ 550 644€ 378 290€ 303 542€ 116 749€ 182 138€ 126 723€ 6 546€ -51 197€ 108 435€ 118 495€