Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum sociálnych služieb STRANÍK

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
360 170€ 323 097€ 290 361€ 298 370€ 294 850€ 285 354€ 339 153€ 281 553€ 322 545€ 325 418€ 286 205€ 306 184€ 347 159€
02
501
Spotreba materiálu
275 421€ 220 668€ 203 153€ 195 642€ 169 631€ 182 791€ 187 897€ 184 594€ 181 807€ 193 319€ 196 326€ 194 457€ 208 529€
03
502
Spotreba energie
84 748€ 102 429€ 87 208€ 102 728€ 125 219€ 102 563€ 151 255€ 96 959€ 140 738€ 132 100€ 89 879€ 111 727€ 138 630€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
23 186€ 85 651€ 29 735€ 33 923€ 29 618€ 30 004€ 43 702€ 36 056€ 44 605€ 79 986€ 30 214€ 31 073€ 23 322€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 727€ 58 179€ 3 622€ 11 264€ 12 616€ 3 205€ 16 977€ 5 057€ 12 372€ 55 811€ 7 153€ 10 257€ 4 466€
08
512
Cestovné
128€ 544€ 821€ 1 475€ 611€ 931€ 524€ 451€ 2 095€ 273€ 335€ 580€ 594€
09
513
Náklady na reprezentáciu
117€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
20 330€ 26 928€ 25 293€ 21 184€ 16 390€ 25 868€ 26 202€ 30 431€ 30 112€ 23 901€ 22 726€ 20 236€ 18 262€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 619 489€ 1 456 435€ 1 248 060€ 1 170 694€ 1 012 480€ 940 534€ 880 506€ 804 468€ 826 636€ 785 161€ 783 339€ 792 900€ 720 443€
12
521
Mzdové náklady
1 167 838€ 1 051 270€ 902 853€ 843 887€ 729 058€ 680 548€ 637 687€ 582 223€ 598 621€ 567 720€ 569 563€ 572 372€ 526 181€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
394 558€ 357 039€ 307 973€ 304 150€ 264 190€ 247 070€ 230 170€ 210 196€ 215 918€ 207 719€ 202 976€ 200 806€ 185 152€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
21 916€ 19 760€ 16 728€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
35 178€ 28 367€ 20 506€ 22 657€ 19 231€ 12 917€ 12 649€ 12 049€ 12 098€ 9 723€ 10 800€ 19 722€ 9 110€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 388€ 4 839€ 5 657€ 5 525€ 5 525€ 5 525€ 5 525€ 5 895€ 4 572€ 3 757€ 266€ 622€ 267€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
405€ 309€ 309€ 309€ 309€ 309€ 309€ 309€ 309€ 266€ 266€ 266€ 267€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 983€ 4 530€ 5 349€ 5 217€ 5 217€ 5 217€ 5 217€ 5 586€ 4 263€ 3 491€ 0€ 356€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
691€ 445€ 6€ 18€ 0€ 0€ 402€ 0€ 134€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
691€ 6€ 18€ 0€ 0€ 402€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
445€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 134€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
37 249€ 39 286€ 40 466€ 32 436€ 28 530€ 26 306€ 25 426€ 46 646€ 43 724€ 31 209€ 31 873€ 40 185€ 33 590€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
37 249€ 39 286€ 40 466€ 32 436€ 28 530€ 26 306€ 25 426€ 23 566€ 21 307€ 18 424€ 15 708€ 14 901€ 16 033€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
23 080€ 22 417€ 12 785€ 16 164€ 25 284€ 17 557€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 080€ 22 417€ 12 785€ 16 164€ 25 284€ 17 557€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 522€ 2 169€ 2 168€ 2 114€ 2 004€ 2 116€ 2 482€ 2 722€ 2 040€ 1 892€ 808€ 1 235€ 2 914€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 522€ 2 169€ 2 168€ 2 114€ 2 004€ 2 116€ 2 482€ 2 722€ 2 040€ 1 892€ 808€ 1 234€ 2 914€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
475 726€ 449 828€ 466 956€ 449 832€ 443 064€ 392 089€ 360 561€ 378 684€ 316 604€ 274 939€ 277 523€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
475 726€ 448 755€ 465 692€ 448 687€ 441 523€ 390 613€ 359 189€ 377 201€ 315 240€ 273 804€ 276 292€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 073€ 1 264€ 1 145€ 1 541€ 1 476€ 1 372€ 1 483€ 1 365€ 1 136€ 1 231€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 048 696€ 1 911 923€ 2 092 174€ 1 992 890€ 1 839 969€ 1 739 689€ 1 739 859€ 1 569 430€ 1 604 682€ 1 606 107€ 1 449 710€ 1 447 139€ 1 405 353€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
593 485€ 507 685€ 473 532€ 441 398€ 452 132€ 438 460€ 414 023€ 385 249€ 356 402€ 378 299€ 313 629€ 283 102€ 276 045€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
37 965€ 0€ 2 402€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
555 520€ 507 685€ 473 532€ 441 398€ 452 132€ 438 460€ 414 023€ 385 249€ 356 402€ 375 897€ 313 619€ 283 102€ 276 045€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 10€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 636€ 10 536€ 3 788€ 11 542€ 11 372€ 11 110€ 28 997€ 6 752€ 5 109€ 2 264€ 1 116€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 636€ 10 536€ 3 788€ 11 542€ 11 372€ 11 110€ 28 997€ 6 752€ 5 109€ 2 264€ 1 116€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
23 080€ 22 417€ 12 785€ 16 164€ 25 284€ 17 557€ 15 607€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
23 080€ 22 417€ 12 785€ 16 164€ 25 284€ 17 557€ 15 607€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 15 607€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 080€ 22 417€ 12 785€ 16 164€ 25 284€ 17 557€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 189€ 284€ 279€ 284€ 1 121€ 1 441€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
55€ 188€ 283€ 278€ 283€ 1 120€ 1 440€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 386 478€ 1 407 702€ 1 615 943€ 1 559 556€ 1 359 440€ 1 296 416€ 1 277 259€ 1 191 431€ 1 212 372€ 1 195 341€ 1 122 737€ 1 157 579€ 1 073 494€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 248 027€ 1 352 688€ 1 569 405€ 1 509 191€ 1 323 017€ 1 260 562€ 1 242 415€ 1 165 108€ 1 171 060€ 1 160 207€ 1 106 928€ 1 139 558€ 1 057 461€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
35 311€ 35 847€ 35 846€ 30 001€ 26 153€ 23 928€ 23 051€ 21 222€ 19 779€ 18 233€ 15 518€ 13 721€ 13 604€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
100 179€ 13 619€ 7 923€ 15 979€ 7 343€ 8 942€ 0€ 16 711€ 100€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
909€ 909€ 244€ 23€ 2€ 0€ 0€ 0€ 989€ 2 238€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 023€ 2 110€ 1 950€ 550€ 606€ 9 386€ 2 727€ 5 406€ 0€ 0€ 3 121€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 029€ 2 529€ 2 525€ 2 412€ 2 375€ 2 378€ 2 408€ 2 374€ 16 128€ 191€ 191€ 191€ 191€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 986 599€ 1 925 923€ 2 093 263€ 2 012 496€ 1 822 944€ 1 745 987€ 1 743 415€ 1 606 038€ 1 586 951€ 1 592 348€ 1 463 049€ 1 459 359€ 1 366 586€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-62 097€ 14 000€ 1 089€ 19 606€ -17 025€ 6 298€ 3 556€ 36 609€ -17 731€ -13 759€ 13 340€ 12 220€ -38 766€
136
591
Splatná daň z príjmov
10€ 35€ 54€ 54€ 53€ 212€ 273€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-62 097€ 14 000€ 1 089€ 19 606€ -17 025€ 6 298€ 3 546€ 36 573€ -17 785€ -13 813€ 13 286€ 12 007€ -39 039€