Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 745 814€ 1 612 507€ 1 349 514€ 1 231 896€ 1 252 777€ 1 023 219€ 1 012 359€ 970 401€ 875 828€ 756 100€ 766 201€ 706 429€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 411 692€ 1 294 903€ 1 092 245€ 1 002 679€ 987 680€ 787 165€ 793 804€ 736 504€ 647 648€ 559 728€ 583 714€ 552 625€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 30€ 63€ 97€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 30€ 63€ 97€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 411 692€ 1 294 903€ 1 092 245€ 1 002 679€ 987 680€ 787 165€ 793 804€ 736 504€ 647 648€ 559 698€ 583 650€ 552 529€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 361 183€ 1 017 783€ 1 018 310€ 969 295€ 957 669€ 755 044€ 771 201€ 704 644€ 595 604€ 465 073€ 479 754€ 481 574€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
36 497€ 45 025€ 34 785€ 30 299€ 24 566€ 24 316€ 22 271€ 31 527€ 51 546€ 77 527€ 86 382€ 58 075€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
9 000€ 12 600€ 393€ 2 753€ 5 113€ 7 473€ 0€ 166€ 564€ 963€ 1 361€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 3€ 21€ 39€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
4 680€ 219 163€ 38 425€ 0€ 0€ 16 199€ 16 199€ 11 147€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
334 122€ 317 605€ 257 219€ 229 019€ 264 754€ 235 877€ 218 278€ 233 710€ 227 953€ 196 068€ 182 072€ 153 678€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
23 144€ 27 055€ 32 712€ 27 861€ 34 881€ 31 658€ 33 982€ 38 420€ 52 671€ 43 013€ 49 525€ 41 852€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
23 144€ 27 055€ 32 712€ 27 861€ 34 881€ 31 658€ 33 982€ 38 420€ 52 671€ 43 013€ 49 525€ 41 852€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
8 034€ 3 782€ 2 827€ 2 664€ 2 544€ 2 476€ 2 165€ 3 215€ 2 572€ 3 987€ 1 840€ 4 547€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
157€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
7 440€ 3 138€ 2 353€ 2 256€ 2 332€ 2 266€ 1 979€ 3 044€ 2 432€ 3 841€ 1 840€ 4 547€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
595€ 487€ 474€ 408€ 212€ 210€ 186€ 171€ 140€ 146€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
302 944€ 286 768€ 221 680€ 198 494€ 227 329€ 201 743€ 182 132€ 192 075€ 172 711€ 149 068€ 130 707€ 107 279€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
302 944€ 286 768€ 221 680€ 198 494€ 227 329€ 182 132€ 192 075€ 172 711€ 149 068€ 130 707€ 107 279€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
50€ 198€ 342€ 177€ 277€ 188€ 227€ 304€ 415€ 127€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
50€ 198€ 342€ 177€ 277€ 188€ 227€ 304€ 404€ 127€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 11€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 745 814€ 1 612 507€ 1 349 514€ 1 231 896€ 1 252 777€ 1 012 359€ 970 401€ 875 828€ 756 100€ 766 201€ 706 429€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-31 615€ -11 464€ 6 676€ 857€ 8 812€ -19 799€ -8 134€ 12 535€ 2 168€ 33 996€ 21 165€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-31 615€ -11 464€ 6 676€ 857€ 8 812€ 5 736€ -19 799€ -8 134€ 12 535€ 2 168€ 33 996€ 21 165€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-11 464€ 1 044€ -1 998€ 7 595€ 5 059€ -10 463€ -8 134€ 12 535€ 2 167€ 33 996€ 21 165€ -61 493€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-20 152€ -12 508€ 8 674€ -6 738€ 3 753€ 16 199€ -11 666€ -20 668€ 10 368€ -31 828€ 12 831€ 82 659€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 753 535€ 1 596 429€ 1 313 492€ 1 195 313€ 1 205 873€ 984 301€ 996 249€ 947 630€ 833 021€ 714 723€ 687 881€ 656 308€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
34 077€ 20 760€ 18 687€ 18 687€ 13 534€ 13 191€ 38 098€ 34 413€ 28 432€ 27 617€ 4 852€ 15 346€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
34 077€ 20 760€ 18 687€ 18 687€ 13 534€ 13 191€ 38 098€ 34 413€ 28 432€ 27 617€ 4 852€ 15 346€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 397 445€ 1 273 938€ 1 068 515€ 973 953€ 974 358€ 773 229€ 787 090€ 729 340€ 635 633€ 541 294€ 562 231€ 536 409€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
7 440€ 3 295€ 2 353€ 2 318€ 2 332€ 2 266€ 1 979€ 3 044€ 2 432€ 3 841€ 1 851€ 2 700€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 390 006€ 1 270 643€ 1 066 161€ 971 635€ 972 026€ 770 963€ 785 111€ 726 297€ 633 201€ 537 453€ 560 379€ 533 709€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
20 511€ 17 397€ 17 744€ 13 080€ 10 080€ 5 957€ 1 804€ 1 970€ 1 779€ 1 805€ 1 808€ 1 642€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
20 511€ 17 397€ 17 744€ 13 080€ 10 080€ 5 957€ 1 804€ 1 970€ 1 779€ 1 805€ 1 808€ 1 642€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
301 502€ 284 334€ 208 547€ 189 592€ 207 901€ 191 924€ 169 256€ 181 907€ 167 177€ 144 007€ 118 989€ 102 911€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
28 591€ 17 544€ 12 265€ 10 551€ 14 049€ 13 584€ 16 399€ 12 523€ 12 092€ 1 364€ 117€ 562€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
636€ 386€ 386€ 386€ 386€ 386€ 386€ 386€ 386€ 386€ 436€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 3 545€ 3 568€ 5 736€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
4 792€ 4 207€ 3 235€ 3 245€ 3 561€ 3 163€ 2 289€ 2 520€ 2 457€ 2 127€ 1 807€ 1 685€
163
12.
Zamestnanci
(331))
147 946€ 143 879€ 108 062€ 98 687€ 105 548€ 99 189€ 86 611€ 92 165€ 86 447€ 81 198€ 68 106€ 56 668€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
607€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
97 555€ 95 652€ 70 726€ 64 634€ 70 651€ 64 090€ 54 943€ 59 292€ 56 275€ 47 555€ 40 256€ 33 574€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
21 376€ 22 667€ 13 873€ 12 089€ 13 705€ 11 513€ 8 629€ 10 021€ 9 520€ 7 832€ 4 751€ 4 250€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
23 894€ 27 542€ 29 347€ 35 726€ 38 092€ 33 182€ 35 910€ 30 904€ 30 272€ 39 209€ 44 324€ 28 956€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
15€ 15€ 49€ 0€ 0€ 7 732€ 6 545€ 261€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
23 894€ 27 542€ 29 347€ 35 726€ 38 077€ 33 167€ 35 861€ 30 904€ 30 272€ 31 477€ 37 779€ 28 695€