Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
709 679€ 614 470€ 588 378€ 576 449€ 586 736€ 597 364€ 573 599€ 589 539€ 573 656€ 548 008€ 542 054€ 596 307€ 423 185€
02
501
Spotreba materiálu
483 218€ 391 165€ 381 557€ 364 582€ 385 917€ 384 206€ 369 298€ 376 551€ 366 965€ 333 207€ 332 813€ 346 267€ 259 249€
03
502
Spotreba energie
226 461€ 223 305€ 206 821€ 211 867€ 200 818€ 213 159€ 204 301€ 212 989€ 206 691€ 214 801€ 209 241€ 250 040€ 163 936€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
125 764€ 185 387€ 122 982€ 109 173€ 106 298€ 105 601€ 103 813€ 116 148€ 128 830€ 108 722€ 124 443€ 84 968€ 112 573€
07
511
Opravy a udržiavanie
18 437€ 74 973€ 26 114€ 32 849€ 38 323€ 35 938€ 33 795€ 53 137€ 69 203€ 43 114€ 52 755€ 37 505€ 67 884€
08
512
Cestovné
282€ 1 305€ 362€ 1 022€ 462€ 269€ 220€ 600€ 381€ 116€ 151€ 174€ 121€
09
513
Náklady na reprezentáciu
24€ 123€ 68€ 61€ 87€ 63€ 121€ 43€ 60€ 51€ 44€ 81€ 42€
10
518
Ostatné služby
107 022€ 108 986€ 96 439€ 75 242€ 67 426€ 69 331€ 69 677€ 62 369€ 59 185€ 65 441€ 71 494€ 47 208€ 44 526€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 443 678€ 2 912 884€ 2 460 659€ 2 104 220€ 1 835 354€ 1 670 230€ 1 581 558€ 1 469 939€ 1 421 338€ 1 366 130€ 1 298 694€ 1 202 947€ 819 297€
12
521
Mzdové náklady
2 420 026€ 2 067 488€ 1 745 070€ 1 514 249€ 1 325 750€ 1 198 339€ 1 142 164€ 1 058 064€ 1 022 134€ 981 701€ 930 990€ 868 429€ 596 447€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
831 907€ 706 742€ 596 255€ 516 371€ 451 073€ 408 706€ 390 837€ 365 948€ 353 660€ 343 905€ 321 286€ 302 027€ 210 110€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
33 845€ 31 193€ 27 869€ 24 648€ 21 636€ 16 506€ 14 778€ 12 833€ 13 188€ 13 054€ 13 235€ 5 971€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
157 899€ 107 461€ 91 466€ 48 952€ 36 896€ 46 679€ 33 094€ 32 355€ 27 469€ 33 184€ 26 521€ 12 740€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 227€ 5 556€ 8 805€ 8 627€ 9 054€ 9 233€ 9 233€ 9 309€ 5 680€ 4 461€ 259€ 315€ 616€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
539€ 345€ 345€ 345€ 345€ 345€ 345€ 345€ 345€ 259€ 259€ 259€ 193€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 688€ 5 211€ 8 459€ 8 282€ 8 709€ 8 888€ 8 888€ 8 964€ 5 335€ 4 202€ 0€ 56€ 423€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
66€ 270€ 38€ 22€ 97€ 0€ 11€ 0€ 3 108€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 3 025€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 81€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
66€ 270€ 97€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2€ 22€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 2€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
86 153€ 93 272€ 62 243€ 57 816€ 56 004€ 46 584€ 45 469€ 72 985€ 71 231€ 86 538€ 69 943€ 43 337€ 41 154€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60 652€ 59 195€ 40 250€ 39 129€ 37 317€ 33 050€ 34 142€ 36 817€ 41 561€ 42 098€ 38 485€ 25 808€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
25 502€ 34 077€ 21 992€ 18 687€ 18 687€ 13 534€ 13 191€ 38 843€ 34 413€ 44 977€ 27 846€ 4 852€ 15 346€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 15 346€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
25 502€ 34 077€ 20 760€ 18 687€ 18 687€ 13 534€ 13 191€ 38 098€ 34 413€ 28 432€ 27 846€ 4 852€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 232€ 745€ 0€ 16 545€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 618€ 2 336€ 1 999€ 2 012€ 2 006€ 162€ 2 757€ 3 021€ 2 615€ 2 250€ 2 060€ 1 972€ 1 185€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
1€ 13€ 47€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 618€ 2 336€ 1 999€ 2 012€ 2 006€ 162€ 3 021€ 2 614€ 2 237€ 2 013€ 1 970€ 1 185€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 162 542€ 1 136 382€ 1 030 060€ 1 008 929€ 1 010 256€ 976 354€ 957 780€ 922 748€ 922 550€ 901 150€ 746 512€ 703 267€ 541 846€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 114€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 162 542€ 1 129 142€ 1 026 765€ 1 006 576€ 1 007 938€ 974 022€ 921 514€ 919 603€ 899 064€ 743 005€ 701 708€ 539 325€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
7 240€ 3 295€ 2 353€ 2 318€ 2 332€ 1 234€ 2 947€ 2 086€ 3 507€ 1 558€ 2 408€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 536 661€ 4 950 288€ 4 275 192€ 3 867 227€ 3 605 710€ 3 405 799€ 3 274 246€ 3 183 711€ 3 125 996€ 3 017 259€ 2 783 976€ 2 633 112€ 1 942 966€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 160 382€ 1 128 877€ 1 025 853€ 1 002 617€ 999 736€ 974 485€ 922 963€ 913 785€ 897 861€ 745 657€ 691 576€ 539 183€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 160 382€ 1 128 877€ 1 025 853€ 1 002 617€ 999 715€ 974 485€ 957 418€ 922 963€ 913 785€ 897 861€ 745 657€ 691 576€ 539 183€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
40 990€ 33 223€ 30 573€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
40 990€ 33 223€ 30 573€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 901€ 7 547€ 5 349€ 5 903€ 10 216€ 1 629€ 53€ 8 123€ 3 591€ 604€ 8 539€ 2 740€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 158€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 7€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 9€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 901€ 7 547€ 5 349€ 5 903€ 10 216€ 1 629€ 30€ 53€ 8 123€ 3 591€ 595€ 8 539€ 576€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
17 079€ 20 760€ 18 687€ 18 687€ 13 534€ 13 461€ 34 413€ 28 432€ 27 617€ 5 081€ 15 346€ 15 809€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
17 079€ 20 760€ 18 687€ 18 687€ 13 534€ 13 461€ 28 525€ 34 413€ 28 432€ 27 617€ 5 081€ 15 346€ 15 809€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 15 809€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
17 079€ 20 760€ 18 687€ 18 687€ 13 534€ 13 191€ 28 489€ 34 413€ 28 432€ 27 617€ 5 081€ 15 346€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
270€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 1€ 1€ 0€ 1€ 0€ 576€ 964€ 534€ 310€ 1 613€ 1 962€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
575€ 963€ 533€ 310€ 1 612€ 1 960€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1€ 1€ 1€ 0€ 1€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 2€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 313 779€ 3 739 730€ 3 182 222€ 2 848 693€ 2 575 484€ 2 419 976€ 2 304 139€ 2 214 148€ 2 154 206€ 2 098 120€ 2 000 555€ 1 929 175€ 1 465 930€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 076 534€ 3 678 031€ 3 138 020€ 2 802 278€ 2 511 175€ 2 364 438€ 2 263 126€ 2 165 221€ 2 112 960€ 2 015 898€ 1 945 052€ 1 889 073€ 1 421 328€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
58 983€ 56 621€ 37 026€ 32 513€ 31 152€ 27 445€ 26 753€ 30 028€ 32 577€ 49 932€ 33 628€ 28 409€ 19 468€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
172 051€ 180€ 1 690€ 1 290€ 11 807€ 15 261€ 876€ 3 994€ 206€ 16 000€ 26€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
594€ 591€ 950€ 2 027€ 1 892€ 1 865€ 542€ 428€ 428€ 428€ 1 260€ 3 402€ 2 464€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 542€ 2 324€ 2 262€ 5 996€ 15 185€ 7 227€ 10 791€ 4 222€ 8 462€ 13 379€ 1 617€ 15 768€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 074€ 1 983€ 2 275€ 4 588€ 4 273€ 3 740€ 4 983€ 3 686€ 3 812€ 7 400€ 7 209€ 6 674€ 6 901€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
5 535 131€ 4 930 137€ 4 262 685€ 3 875 900€ 3 598 972€ 3 409 552€ 3 290 476€ 3 172 154€ 3 105 510€ 3 027 722€ 2 752 207€ 2 646 249€ 2 025 624€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 530€ -20 152€ -12 508€ 8 674€ -6 738€ 3 753€ 16 230€ -11 557€ -20 485€ 10 462€ -31 769€ 13 137€ 82 659€
136
591
Splatná daň z príjmov
31€ 109€ 183€ 95€ 59€ 306€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 530€ -20 152€ -12 508€ 8 674€ -6 738€ 3 753€ 16 199€ -11 666€ -20 668€ 10 368€ -31 828€ 12 831€ 82 659€