Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
252 944€ 229 618€ 244 461€ 232 935€ 239 409€ 221 514€ 214 772€ 221 728€ 217 132€ 229 065€ 243 467€ 236 497€ 208 637€ 234 533€ 203 228€
02
501
Spotreba materiálu
188 842€ 153 869€ 177 984€ 164 274€ 171 476€ 159 976€ 151 506€ 151 169€ 144 430€ 148 777€ 157 751€ 151 213€ 143 901€ 156 267€ 144 074€
03
502
Spotreba energie
64 102€ 75 748€ 66 477€ 68 661€ 67 932€ 61 538€ 63 266€ 70 559€ 72 702€ 80 288€ 85 715€ 85 284€ 64 736€ 78 266€ 59 154€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
65 139€ 62 778€ 65 098€ 76 390€ 58 652€ 51 164€ 47 296€ 44 358€ 36 929€ 40 890€ 29 095€ 78 785€ 57 052€ 82 639€ 68 119€
07
511
Opravy a udržiavanie
28 135€ 27 042€ 37 986€ 35 524€ 18 897€ 21 046€ 19 120€ 17 295€ 6 872€ 8 796€ 3 716€ 51 247€ 27 246€ 53 430€ 28 126€
08
512
Cestovné
764€ 940€ 808€ 1 344€ 592€ 795€ 606€ 543€ 320€ 404€ 276€ 175€ 601€ 408€ 483€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
36 239€ 34 795€ 26 303€ 39 522€ 36 284€ 29 324€ 27 570€ 26 520€ 29 737€ 31 690€ 25 103€ 27 363€ 29 204€ 28 801€ 39 510€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 330 882€ 1 265 139€ 1 190 129€ 1 034 092€ 903 029€ 814 359€ 701 376€ 646 098€ 615 592€ 586 653€ 578 855€ 567 470€ 540 262€ 544 196€ 415 121€
12
521
Mzdové náklady
944 645€ 894 721€ 861 202€ 744 141€ 651 922€ 588 997€ 504 388€ 469 546€ 442 458€ 423 416€ 418 118€ 408 051€ 390 721€ 395 108€ 299 912€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
324 021€ 304 705€ 293 151€ 255 342€ 225 379€ 202 985€ 173 610€ 157 449€ 153 290€ 146 989€ 145 405€ 143 565€ 135 850€ 137 252€ 104 762€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
18 520€ 17 656€ 16 785€ 14 709€ 12 592€ 11 247€ 9 585€ 9 017€ 8 047€ 7 560€ 7 053€ 7 073€ 6 778€ 5 764€ 4 478€
15
527
Zákonné sociálne náklady
43 695€ 48 057€ 18 990€ 19 899€ 13 137€ 11 130€ 13 792€ 10 086€ 11 798€ 8 688€ 8 279€ 8 780€ 6 912€ 6 071€ 5 969€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 684€ 4 453€ 3 400€ 3 365€ 3 365€ 3 452€ 3 267€ 3 105€ 3 117€ 2 769€ 3 224€ 1 630€ 1 145€ 2 333€ 998€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 657€ 1 657€ 1 658€ 1 619€ 1 619€ 1 616€ 1 592€ 1 429€ 1 429€ 1 086€ 653€ 377€ 508€ 508€ 121€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 027€ 2 796€ 1 742€ 1 746€ 1 746€ 1 836€ 1 675€ 1 676€ 1 687€ 1 683€ 2 571€ 1 253€ 636€ 1 825€ 876€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
234€ 0€ 0€ 6€ 1 000€ 0€ 4€ 1 095€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 027€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
234€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 4€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€
28
549
Manká a škody
32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
65 846€ 37 127€ 54 793€ 63 576€ 47 682€ 40 664€ 38 833€ 40 664€ 32 727€ 56 423€ 52 127€ 54 358€ 41 001€ 36 622€ 28 233€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 283€ 32 523€ 34 736€ 34 735€ 33 549€ 26 748€ 23 881€ 23 711€ 25 202€ 25 381€ 26 228€ 26 908€ 23 663€ 27 676€ 19 511€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
37 563€ 4 605€ 20 057€ 28 841€ 14 133€ 13 916€ 14 952€ 16 953€ 7 525€ 31 042€ 25 899€ 27 450€ 17 338€ 8 946€ 8 721€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 8 721€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
37 563€ 4 605€ 20 057€ 28 841€ 14 133€ 13 916€ 14 952€ 16 953€ 6 293€ 31 042€ 25 899€ 27 450€ 17 338€ 8 257€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 232€ 0€ 0€ 0€ 688€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
146€ 108€ 2 128€ 1 732€ 1 564€ 1 396€ 1 210€ 28€ 1 170€ 633€ 416€ 253€ 281€ 327€ 2 981€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
146€ 108€ 2 128€ 1 732€ 1 564€ 1 396€ 1 210€ 28€ 727€ 501€ 416€ 253€ 281€ 327€ 2 981€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
443€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
341 241€ 325 286€ 318 904€ 309 920€ 316 748€ 309 945€ 326 007€ 310 877€ 319 171€ 312 293€ 212 617€ 193 462€ 164 563€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
341 241€ 323 237€ 318 766€ 309 016€ 308 637€ 307 387€ 322 303€ 308 543€ 318 849€ 309 818€ 211 697€ 193 371€ 164 563€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
2 049€ 138€ 905€ 8 111€ 2 557€ 3 704€ 2 334€ 322€ 2 475€ 920€ 91€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 719 876€ 1 599 223€ 1 901 249€ 1 737 380€ 1 573 606€ 1 442 470€ 1 323 504€ 1 267 021€ 1 232 674€ 1 227 310€ 1 226 356€ 1 251 287€ 1 060 996€ 1 094 113€ 883 242€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
393 965€ 383 356€ 336 536€ 322 901€ 317 957€ 307 254€ 306 539€ 306 928€ 322 740€ 309 114€ 317 611€ 309 744€ 207 734€ 191 004€ 163 220€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 1 002€ 1 128€
67
602
Tržby z predaja služieb
393 965€ 383 356€ 336 536€ 322 901€ 317 957€ 307 254€ 306 539€ 306 928€ 322 740€ 309 114€ 317 611€ 309 744€ 207 734€ 190 002€ 162 092€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ -190€ 190€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ -190€ 190€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
703€ 973€ 1 619€ 1 472€ 891€ 2 111€ 2 099€ 459€ 1 987€ 1 701€ 1 458€ 0€ 4 141€ 2 598€ 610€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
200€ 0€ 105€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
703€ 973€ 1 619€ 1 472€ 891€ 2 111€ 2 099€ 459€ 1 987€ 1 701€ 1 258€ 0€ 4 036€ 2 598€ 610€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
11 971€ 20 413€ 5 684€ 2 304€ 13 916€ 15 157€ 16 953€ 7 320€ 31 042€ 25 899€ 27 450€ 17 338€ 8 946€ 8 721€ 3 896€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
11 971€ 20 413€ 5 684€ 2 304€ 13 916€ 15 157€ 16 953€ 7 320€ 31 042€ 25 899€ 27 450€ 17 338€ 8 946€ 8 721€ 3 896€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 7 232€ 3 553€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 971€ 20 413€ 5 684€ 2 304€ 13 916€ 14 952€ 16 953€ 6 293€ 31 042€ 25 899€ 27 450€ 17 338€ 8 257€ 1 489€ 343€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
205€ 1 027€ 0€ 0€ 688€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 21€ 63€ 103€ 74€ 53€ 544€ 757€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
21€ 63€ 103€ 0€ 38€ 543€ 757€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 74€ 15€ 1€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
3 008€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
3 008€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 333 744€ 1 315 712€ 1 563 655€ 1 379 143€ 1 240 940€ 1 115 596€ 1 007 108€ 943 539€ 899 854€ 884 289€ 872 138€ 912 890€ 834 989€ 891 514€ 733 220€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 200 802€ 1 180 249€ 1 474 534€ 1 343 910€ 1 206 658€ 1 086 348€ 982 399€ 911 213€ 872 906€ 858 908€ 845 910€ 885 981€ 810 184€ 863 837€ 712 400€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
26 630€ 31 324€ 33 402€ 33 401€ 32 565€ 25 938€ 23 071€ 22 901€ 24 392€ 25 246€ 26 228€ 26 552€ 23 073€ 26 931€ 18 561€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
105 787€ 102 291€ 54 385€ 2 500€ 828€ 3 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
500€ 1 124€ 1 250€ 1 250€ 917€ 750€ 750€ 750€ 750€ 125€ 0€ 356€ 590€ 745€ 950€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
650€ 498€ 733€ 5 615€ 746€ 0€ 0€ 1 142€ 0€ 1 309€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
24€ 74€ 84€ 84€ 68€ 60€ 60€ 60€ 60€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 740 383€ 1 720 454€ 1 910 502€ 1 705 821€ 1 573 704€ 1 440 118€ 1 332 699€ 1 258 246€ 1 255 645€ 1 221 066€ 1 218 760€ 1 240 046€ 1 055 863€ 1 094 191€ 901 893€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
20 507€ 121 231€ 9 253€ -31 559€ 98€ -2 352€ 9 194€ -8 775€ 22 971€ -6 244€ -7 596€ -11 241€ -5 133€ 79€ 18 652€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
20 507€ 121 231€ 9 253€ -31 559€ 98€ -2 352€ 9 194€ -8 775€ 22 971€ -6 244€ -7 596€ -11 241€ -5 133€ 79€ 18 652€