Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
137 489€ 88 810€ 56 647€ 47 861€ 55 904€ 85 217€ 57 561€ 85 696€ 69 888€ 63 520€ 52 405€ 46 073€ 59 473€ 64 505€
02
501
Spotreba materiálu
110 911€ 55 584€ 31 715€ 22 205€ 34 482€ 58 585€ 29 050€ 55 409€ 33 579€ 28 220€ 22 554€ 12 347€ 22 530€ 24 701€
03
502
Spotreba energie
26 031€ 32 704€ 24 456€ 24 777€ 20 757€ 26 158€ 27 756€ 29 735€ 35 479€ 34 775€ 29 313€ 33 120€ 35 795€ 39 205€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
546€ 523€ 475€ 879€ 665€ 475€ 755€ 552€ 829€ 525€ 538€ 606€ 1 148€ 599€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
156 960€ 162 249€ 136 589€ 164 433€ 142 882€ 121 019€ 106 909€ 92 891€ 100 352€ 83 718€ 74 759€ 224 114€ 115 129€ 77 438€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 011€ 6 903€ 11 820€ 26 060€ 24 007€ 4 523€ 1 812€ 13 233€ 15 374€ 6 878€ 4 266€ 4 440€ 8 077€ 12 523€
08
512
Cestovné
3 490€ 2 986€ 3 079€ 2 953€ 2 728€ 3 237€ 2 945€ 112€ 185€ 217€ 135€ 226€ 200€ 221€
09
513
Náklady na reprezentáciu
491€ 641€ 823€ 1 055€ 800€ 1 795€ 209€ 184€ 169€ 400€ 658€ 1 231€ 20 752€ 775€
10
518
Ostatné služby
128 968€ 151 720€ 120 866€ 134 366€ 115 348€ 111 465€ 101 944€ 79 362€ 84 624€ 76 224€ 69 700€ 218 217€ 86 100€ 63 919€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
358 978€ 317 304€ 291 163€ 263 812€ 262 568€ 241 072€ 229 440€ 185 440€ 161 512€ 180 758€ 166 036€ 139 495€ 165 318€ 178 015€
12
521
Mzdové náklady
256 996€ 226 812€ 207 667€ 187 916€ 185 198€ 170 664€ 163 156€ 135 057€ 114 791€ 130 429€ 120 547€ 96 892€ 123 281€ 132 520€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
87 298€ 77 959€ 71 055€ 64 763€ 65 193€ 59 895€ 56 335€ 43 292€ 40 584€ 43 279€ 39 866€ 28 143€ 37 815€ 41 763€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
540€ 500€ 480€ 480€ 330€ 270€ 450€ 480€ 480€ 240€ 239€ 312€ 319€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
14 144€ 12 034€ 11 962€ 10 653€ 11 847€ 10 244€ 9 500€ 6 610€ 5 656€ 6 811€ 5 384€ 3 091€ 3 903€ 3 732€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 057€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
17 280€ 2 048€ 8 329€ 4 300€ 2 502€ 363€ 259€ 372€ 329€ 373€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
17 280€ 2 048€ 8 329€ 4 300€ 2 502€ 363€ 259€ 372€ 329€ 373€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17 183€ 19 252€ 12 909€ 9 040€ 14 712€ 10 968€ 11 931€ 13 501€ 11 589€ 18 195€ 9 566€ 9 052€ 8 046€ 8 713€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 500€ 12€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
42€ 526€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 777€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
17 141€ 18 726€ 12 909€ 8 600€ 7 386€ 10 968€ 11 931€ 13 501€ 11 589€ 9 469€ 9 554€ 8 275€ 8 046€ 8 713€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 7 322€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 226€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
261 800€ 177 990€ 107 425€ 85 433€ 96 609€ 103 038€ 83 995€ 67 871€ 70 073€ 62 437€ 99 998€ 48 776€ 54 106€ 36 516€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
260 200€ 159 086€ 105 375€ 84 183€ 95 469€ 93 098€ 79 715€ 66 071€ 63 449€ 56 130€ 46 051€ 44 909€ 47 963€ 29 398€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 600€ 18 903€ 2 050€ 1 250€ 1 140€ 9 940€ 4 280€ 1 800€ 6 623€ 6 307€ 53 947€ 3 867€ 6 143€ 7 118€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 118€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 250€ 1 140€ 1 460€ 4 280€ 1 800€ 6 623€ 6 307€ 6 484€ 3 867€ 6 143€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 17 303€ 450€ 0€ 8 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 463€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 978€ 21 087€ 4 496€ 3 125€ 3 013€ 3 936€ 3 005€ 2 934€ 2 867€ 2 658€ 3 711€ 2 805€ 4 211€ 1 743€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 978€ 21 087€ 4 496€ 3 125€ 3 013€ 3 936€ 3 005€ 2 934€ 2 867€ 2 658€ 3 711€ 2 805€ 4 154€ 1 743€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
506 243€ 377 259€ 354 125€ 322 860€ 293 245€ 255 691€ 219 982€ 221 155€ 200 396€ 182 935€ 156 925€ 146 696€ 84 847€ 37 107€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
463 180€ 343 784€ 314 729€ 288 892€ 259 895€ 223 112€ 193 921€ 190 061€ 166 677€ 162 304€ 138 675€ 129 768€ 70 115€ 24 096€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
16 563€ 11 675€ 14 811€ 12 853€ 12 275€ 8 988€ 6 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
26 500€ 21 800€ 24 585€ 21 115€ 21 075€ 23 590€ 19 945€ 31 094€ 33 719€ 20 632€ 18 250€ 16 928€ 14 732€ 13 011€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 463 911€ 1 165 999€ 971 681€ 900 866€ 871 434€ 821 304€ 713 083€ 669 860€ 617 004€ 594 594€ 563 400€ 617 011€ 491 130€ 404 037€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 191€ 1 315€ 2 375€ 2 287€ 2 898€ 1 873€ 3 450€ 2 871€ 4 753€ 10 245€ 9 969€ 6 176€ 10 534€ 22 349€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
593€ 788€ 1 900€ 1 408€ 2 043€ 1 540€ 2 693€ 2 310€ 3 912€ 9 717€ 9 431€ 5 567€ 9 386€ 22 065€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
598€ 527€ 475€ 879€ 855€ 333€ 758€ 561€ 841€ 528€ 538€ 609€ 1 148€ 284€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 188€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 188€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 258 213€ 1 128 785€ 1 136 320€ 1 025 947€ 920 627€ 838 280€ 747 532€ 684 059€ 664 869€ 605 884€ 563 749€ 468 123€ 565 720€ 558 575€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 209 053€ 1 080 468€ 1 084 161€ 970 128€ 868 142€ 789 594€ 701 830€ 642 352€ 617 892€ 567 268€ 525 186€ 431 555€ 531 647€ 528 486€
82
633
Výnosy z poplatkov
49 160€ 48 317€ 52 159€ 55 819€ 52 485€ 48 687€ 45 702€ 41 707€ 46 977€ 38 616€ 38 563€ 36 568€ 34 073€ 30 089€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
109 044€ 22 491€ 377 046€ 70 501€ 64 866€ 47 085€ 64 844€ 30 112€ 35 606€ 39 558€ 22 957€ 168 022€ 45 307€ 18 782€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 13 282€ 0€ 224€ 112€ 0€ 3 500€ 12€ 142 676€ 17 354€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 481€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 216€ 700€ 5 000€ 560€ 550€ 540€ 1 100€ 516€ 386€ 0€ 46€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
109 044€ 22 491€ 376 830€ 69 319€ 46 584€ 46 525€ 64 071€ 29 460€ 34 506€ 35 542€ 22 559€ 25 346€ 27 907€ 18 417€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
17 925€ 1 600€ 1 250€ 1 140€ 16 442€ 4 280€ 1 800€ 6 623€ 47 268€ 6 484€ 3 867€ 6 143€ 5 806€ 6 464€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
17 925€ 1 600€ 1 250€ 1 140€ 16 442€ 4 280€ 1 800€ 6 623€ 47 268€ 6 484€ 3 867€ 6 143€ 5 806€ 6 464€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 464€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 600€ 1 600€ 1 250€ 1 140€ 1 460€ 1 800€ 1 800€ 6 623€ 6 307€ 6 484€ 3 867€ 6 143€ 5 806€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
16 325€ 0€ 0€ 0€ 14 982€ 0€ 0€ 0€ 40 961€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
10€ 10€ 10€ 95€ 95€ 629€ 859€ 843€ 1 499€ 1 807€ 1 826€ 1 890€ 5 667€ 2 335€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
10€ 10€ 10€ 95€ 95€ 629€ 859€ 843€ 1 499€ 1 807€ 1 826€ 1 890€ 5 667€ 2 335€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 394€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 394€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
464 178€ 250 655€ 170 408€ 137 167€ 134 600€ 150 488€ 102 717€ 34 784€ 48 205€ 57 628€ 45 240€ 46 519€ 126 701€ 8 147€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
277 145€ 126 864€ 111 007€ 98 225€ 100 473€ 132 223€ 84 299€ 18 923€ 32 375€ 41 691€ 31 979€ 35 912€ 121 077€ 3 978€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
121 799€ 71 487€ 41 230€ 23 920€ 18 847€ 4 887€ 2 263€ 2 409€ 2 409€ 2 409€ 2 409€ 1 953€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 4 937€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 194€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 3 000€ 3 000€ 1 400€ 700€ 0€ 0€ 921€ 1 679€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
18 912€ 18 912€ 2 719€ 1 247€ 1 247€ 1 247€ 1 377€ 1 401€ 1 383€ 1 383€ 1 383€ 1 383€ 1 203€ 297€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
46 322€ 25 456€ 12 452€ 12 375€ 14 032€ 11 431€ 14 779€ 12 051€ 11 116€ 10 466€ 9 469€ 7 271€ 4 227€ 3 872€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 850 561€ 1 404 855€ 1 687 407€ 1 237 136€ 1 139 528€ 1 042 635€ 921 203€ 759 292€ 802 200€ 722 795€ 647 608€ 696 873€ 759 735€ 617 046€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
386 650€ 238 856€ 715 726€ 336 271€ 268 093€ 221 331€ 208 120€ 89 432€ 185 196€ 128 200€ 84 208€ 79 862€ 268 605€ 213 009€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 18€ 18€ 119€ 251€ 160€ 285€ 331€ 367€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
386 650€ 238 856€ 715 726€ 336 253€ 268 075€ 221 212€ 207 869€ 89 272€ 184 911€ 127 869€ 83 841€ 79 862€ 268 605€ 213 009€