Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Maršová - Rašov

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
67 914€ 56 080€ 73 319€ 49 340€ 50 200€ 52 395€ 46 996€ 47 600€ 45 486€ 38 467€ 49 094€ 52 066€
02
501
Spotreba materiálu
47 754€ 35 953€ 47 550€ 26 827€ 29 124€ 29 647€ 23 682€ 22 287€ 25 658€ 20 024€ 29 189€ 35 755€
03
502
Spotreba energie
20 160€ 16 820€ 25 769€ 22 512€ 21 076€ 22 748€ 23 314€ 25 313€ 19 828€ 18 443€ 19 905€ 16 311€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 3 307€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
81 806€ 49 595€ 54 272€ 44 571€ 42 621€ 45 599€ 33 770€ 31 994€ 28 845€ 148 184€ 93 241€ 48 750€
07
511
Opravy a udržiavanie
22 123€ 13 442€ 16 149€ 6 980€ 4 049€ 6 386€ 5 547€ 5 656€ 1 978€ 98 026€ 24 164€ 2 642€
08
512
Cestovné
1 332€ 1 175€ 1 014€ 1 257€ 2 250€ 2 016€ 1 687€ 2 132€ 1 846€ 2 284€ 2 740€ 1 277€
09
513
Náklady na reprezentáciu
866€ 923€ 562€ 1 294€ 1 272€ 1 473€ 915€ 580€ 754€ 687€ 2 489€ 3 656€
10
518
Ostatné služby
57 485€ 34 055€ 36 546€ 35 040€ 35 049€ 35 724€ 25 620€ 23 625€ 24 267€ 47 187€ 63 848€ 41 175€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
242 977€ 254 338€ 215 807€ 198 471€ 193 773€ 166 154€ 142 948€ 156 662€ 136 741€ 152 249€ 133 572€ 118 339€
12
521
Mzdové náklady
175 698€ 187 219€ 155 778€ 142 789€ 139 600€ 120 979€ 104 118€ 114 559€ 101 045€ 114 478€ 98 840€ 89 562€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
60 615€ 59 206€ 52 900€ 47 346€ 46 882€ 40 469€ 34 644€ 36 846€ 32 275€ 33 377€ 30 804€ 25 589€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
599€ 866€ 745€ 602€ 692€ 702€ 466€ 493€ 466€ 307€ 310€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 066€ 7 047€ 6 385€ 7 734€ 6 598€ 4 004€ 3 720€ 4 764€ 2 955€ 4 087€ 3 618€ 2 869€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 319€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
54€ 20€ 166€ 130€ 144€ 100€ 572€ 344€ 34€ 397€ 172€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
54€ 20€ 166€ 130€ 144€ 100€ 572€ 344€ 34€ 397€ 172€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
6 895€ 8 918€ 6 249€ 6 600€ 25 334€ 32 127€ 8 623€ 24 489€ 80 873€ 6 139€ 4 606€ 9 596€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 745€ 2 474€ 555€ 19 900€ 0€ 16 731€ 0€ 147€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 093€ 0€ 0€ 12 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 801€ 8 918€ 5 504€ 4 126€ 12 523€ 12 227€ 8 623€ 7 758€ 80 873€ 5 992€ 4 606€ 9 596€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
163 606€ 142 663€ 158 493€ 179 338€ 143 977€ 116 566€ 121 016€ 159 725€ 143 035€ 114 299€ 114 018€ 100 831€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
160 706€ 139 863€ 148 093€ 139 561€ 141 667€ 116 566€ 113 028€ 126 423€ 133 345€ 107 788€ 102 348€ 96 607€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 900€ 2 800€ 10 400€ 39 777€ 2 310€ 0€ 7 988€ 33 302€ 9 690€ 6 511€ 11 670€ 4 224€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 988€ 33 302€ 9 690€ 6 511€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 900€ 2 800€ 10 400€ 8 770€ 2 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 670€ 4 224€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 31 007€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
16 026€ 15 137€ 14 975€ 17 961€ 17 657€ 15 309€ 18 246€ 19 372€ 19 358€ 20 783€ 14 898€ 932€
42
562
Úroky
11 656€ 12 340€ 12 840€ 14 350€ 13 953€ 14 382€ 17 101€ 13 328€ 15 371€ 17 021€ 13 859€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€ 28€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 371€ 2 797€ 2 136€ 3 612€ 1 026€ 928€ 1 146€ 6 043€ 3 971€ 3 762€ 1 039€ 904€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 2 678€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 144€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 144€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
7 950€ 7 810€ 7 300€ 6 950€ 0€ 0€ 1 442€ 0€ 0€ 4 114€ 8 129€ 6 639€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 063€ 6 639€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 442€ 0€ 0€ 3 317€ 66€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
7 950€ 7 810€ 7 300€ 6 950€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
587 228€ 534 559€ 530 581€ 503 361€ 473 706€ 428 251€ 373 613€ 440 185€ 454 372€ 484 632€ 417 731€ 337 297€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
20 648€ 21 060€ 21 055€ 11 025€ 3 056€ 11 847€ 2 568€ 1 751€ 1 985€ 12 387€ 21 632€ 6 062€
67
602
Tržby z predaja služieb
20 648€ 21 060€ 17 230€ 10 156€ 1 831€ 2 837€ 1 545€ 1 751€ 1 985€ 12 387€ 21 632€ 6 062€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 3 825€ 869€ 1 225€ 9 010€ 1 023€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
1 014€ 608€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 014€ 608€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
391 109€ 349 354€ 335 140€ 313 298€ 290 439€ 277 656€ 259 309€ 232 173€ 237 748€ 209 135€ 240 425€ 228 781€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
330 168€ 293 235€ 265 367€ 244 519€ 218 209€ 192 536€ 182 280€ 173 141€ 167 863€ 146 820€ 170 493€ 163 170€
82
633
Výnosy z poplatkov
60 941€ 56 119€ 69 773€ 68 780€ 72 230€ 85 121€ 77 029€ 59 032€ 69 885€ 62 315€ 69 932€ 65 611€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
103 351€ 44 445€ 49 631€ 46 372€ 60 947€ 146 916€ 58 056€ 119 730€ 47 018€ 484 722€ 103 432€ 92 375€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
755€ 0€ 300€ 0€ 86 324€ 0€ 19 900€ 0€ 12 174€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
102 596€ 44 445€ 49 631€ 46 072€ 60 947€ 60 592€ 58 056€ 99 830€ 47 018€ 472 548€ 103 432€ 92 375€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
10 800€ 2 400€ 17 410€ 2 310€ 33 912€ 700€ 6 679€ 9 690€ 8 813€ 11 172€ 0€ 7 212€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
10 800€ 2 400€ 17 410€ 2 310€ 33 912€ 700€ 6 679€ 9 690€ 8 813€ 11 172€ 0€ 7 212€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 679€ 9 690€ 8 813€ 11 172€ 0€ 7 212€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 800€ 2 400€ 8 770€ 2 310€ 33 912€ 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 8 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
38€ 0€ 7€ 21€ 54€ 30€ 62€ 99€ 13 863€ 6 702€ 5 002€
102
662
Úroky
38€ 0€ 7€ 21€ 54€ 30€ 62€ 99€ 7 133€ 84€ 116€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 730€ 6 618€ 4 864€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 419€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 419€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
100 950€ 68 086€ 69 053€ 72 395€ 158 926€ 31 062€ 31 203€ 40 303€ 116 786€ 14 273€ 36 035€ 25 436€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 309€ 17 470€ 18 753€ 29 367€ 23 153€ 8 023€ 8 161€ 18 755€ 27 144€ 12 943€ 36 035€ 6 025€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
52 443€ 50 376€ 49 959€ 42 488€ 135 520€ 23 039€ 23 041€ 21 548€ 1 994€ 1 330€ 0€ 19 411€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69 899€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 749€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 100€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
34 198€ 240€ 240€ 240€ 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
627 910€ 485 953€ 492 289€ 445 407€ 547 721€ 468 235€ 357 845€ 403 708€ 412 449€ 745 552€ 408 226€ 364 868€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
40 682€ -48 606€ -38 293€ -57 953€ 74 015€ 39 984€ -15 768€ -36 477€ -41 923€ 260 920€ -9 505€ 27 571€
136
591
Splatná daň z príjmov
7€ 0€ 6€ 4€ 10€ 6€ 11€ 16€ 15€ 15€ 13€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
40 674€ -48 606€ -38 293€ -57 959€ 74 011€ 39 974€ -15 774€ -36 488€ -41 939€ 260 905€ -9 520€ 27 558€