Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Teplička nad Váhom

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
269 889€ 254 760€ 218 991€ 315 695€ 232 399€ 344 217€ 185 849€ 175 439€ 232 073€ 280 985€ 167 927€ 97 495€ 95 511€ 135 498€
02
501
Spotreba materiálu
194 427€ 159 116€ 141 611€ 251 569€ 158 405€ 248 710€ 133 102€ 113 906€ 156 372€ 237 052€ 106 541€ 46 969€ 32 687€ 73 989€
03
502
Spotreba energie
75 462€ 95 644€ 77 380€ 64 125€ 73 994€ 95 507€ 52 747€ 61 533€ 75 700€ 43 933€ 61 386€ 50 526€ 62 824€ 61 509€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
561 048€ 440 828€ 543 122€ 447 353€ 439 682€ 334 345€ 390 993€ 370 271€ 253 323€ 218 803€ 153 499€ 219 603€ 137 145€ 151 929€
07
511
Opravy a udržiavanie
214 155€ 123 412€ 68 691€ 45 349€ 122 171€ 70 990€ 89 666€ 128 184€ 46 641€ 40 492€ 39 342€ 57 667€ 22 261€ 38 107€
08
512
Cestovné
184€ 495€ 934€ 1 175€ 1 325€ 901€ 688€ 844€ 844€ 642€ 440€ 303€ 480€ 764€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 503€ 2 737€ 6 424€ 5 746€ 5 068€ 3 488€ 4 348€ 4 326€ 3 840€ 4 267€ 1 588€ 2 259€ 3 420€ 1 394€
10
518
Ostatné služby
340 206€ 314 185€ 467 072€ 395 082€ 311 117€ 258 966€ 296 290€ 236 916€ 201 997€ 173 401€ 112 129€ 159 374€ 110 984€ 111 664€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
973 100€ 883 056€ 837 230€ 668 296€ 626 885€ 594 148€ 616 332€ 499 098€ 484 248€ 431 952€ 371 135€ 337 697€ 311 778€ 340 503€
12
521
Mzdové náklady
670 364€ 621 362€ 582 809€ 468 287€ 437 526€ 379 154€ 421 081€ 348 103€ 340 984€ 309 513€ 268 716€ 233 052€ 227 295€ 241 419€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
231 749€ 203 943€ 201 999€ 160 284€ 151 439€ 179 389€ 147 393€ 120 386€ 118 279€ 99 281€ 85 456€ 75 035€ 69 173€ 78 437€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
17 126€ 15 272€ 14 083€ 11 243€ 10 962€ 10 754€ 9 814€ 7 633€ 4 659€ 3 471€ 3 354€ 3 511€ 3 520€ 4 747€
15
527
Zákonné sociálne náklady
51 135€ 40 780€ 37 555€ 28 232€ 26 669€ 24 420€ 27 378€ 21 639€ 19 964€ 18 135€ 13 609€ 25 319€ 9 782€ 12 912€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 727€ 1 700€ 785€ 250€ 288€ 431€ 10 666€ 1 337€ 362€ 1 551€ 0€ 780€ 2 008€ 2 988€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
20 624€ 12 117€ 10 626€ 6 712€ 8 607€ 7 334€ 5 357€ 1 145€ 518€ 504€ 802€ 514€ 184€ 1 095€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
20 624€ 12 117€ 10 626€ 6 712€ 8 607€ 7 334€ 5 357€ 1 145€ 518€ 504€ 802€ 514€ 184€ 1 095€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
122 012€ 17 536€ 71 614€ 10 933€ 38 796€ 9 710€ 12 012€ 34 040€ 19 486€ 10 091€ 5 928€ 3 421€ 7 531€ 120 759€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
58 940€ 870€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 102€ 3 700€ 3 186€ 1 573€ 0€ 4 205€ 118 701€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 270€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 300€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 35€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
62 869€ 16 666€ 71 478€ 10 648€ 38 796€ 8 680€ 11 512€ 7 937€ 15 462€ 6 863€ 3 785€ 3 421€ 3 326€ 2 058€
28
549
Manká a škody
50€ 0€ 0€ 286€ 0€ 1 030€ 0€ 0€ 324€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
508 150€ 485 221€ 449 408€ 419 154€ 560 811€ 492 102€ 392 357€ 364 938€ 398 309€ 386 141€ 313 712€ 282 923€ 314 870€ 231 727€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
485 977€ 457 146€ 432 092€ 415 751€ 557 974€ 486 374€ 376 084€ 356 735€ 358 981€ 345 661€ 275 708€ 246 241€ 305 266€ 217 354€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
22 174€ 28 075€ 17 316€ 3 403€ 2 837€ 5 728€ 16 273€ 8 203€ 39 328€ 40 480€ 38 004€ 36 682€ 9 604€ 14 373€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
18 595€ 26 535€ 15 880€ 1 740€ 1 220€ 1 220€ 1 220€ 1 308€ 14 954€ 16 106€ 13 630€ 12 308€ 9 604€ 14 373€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 579€ 1 540€ 1 436€ 1 663€ 1 617€ 4 508€ 15 053€ 6 895€ 24 374€ 24 374€ 24 374€ 24 374€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
39 228€ 38 517€ 37 094€ 39 804€ 39 398€ 35 667€ 33 206€ 32 069€ 34 684€ 44 439€ 36 361€ 37 221€ 23 306€ 11 485€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
24 923€ 25 975€ 26 069€ 27 831€ 27 817€ 24 056€ 24 740€ 25 243€ 26 188€ 36 853€ 21 063€ 20 869€ 12 112€ 6 606€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
14 305€ 12 542€ 11 025€ 11 973€ 11 581€ 11 611€ 8 466€ 6 826€ 8 428€ 7 586€ 15 298€ 16 352€ 11 193€ 4 879€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
872 307€ 729 894€ 790 386€ 716 864€ 595 279€ 501 883€ 464 502€ 439 992€ 398 614€ 404 318€ 314 157€ 299 779€ 318 754€ 124 510€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
770 331€ 631 498€ 683 650€ 631 166€ 482 205€ 398 769€ 376 573€ 343 191€ 327 437€ 317 915€ 261 330€ 250 624€ 276 989€ 86 570€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 13 643€ 29 812€ 32 141€ 24 397€ 12 879€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
101 876€ 92 490€ 100 902€ 81 386€ 104 774€ 95 754€ 83 198€ 79 804€ 69 659€ 72 560€ 22 815€ 17 014€ 17 368€ 25 061€
61
587
Náklady na ostatné transfery
100€ 5 906€ 5 834€ 4 312€ 8 300€ 7 360€ 4 730€ 16 996€ 1 506€ 200€ 200€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 366 358€ 2 861 930€ 2 958 470€ 2 624 811€ 2 541 857€ 2 319 406€ 2 100 608€ 1 916 991€ 1 821 255€ 1 777 233€ 1 363 521€ 1 278 653€ 1 209 079€ 1 117 506€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
119 188€ 123 132€ 132 773€ 126 971€ 129 003€ 113 379€ 94 173€ 98 363€ 91 186€ 7 388€ 17 514€ 7 770€ 113 963€ 91 648€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
119 188€ 123 132€ 132 773€ 126 971€ 129 003€ 113 379€ 94 173€ 98 363€ 91 186€ 7 388€ 17 514€ 7 770€ 113 963€ 91 648€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46 978€ 3 782€ 0€ 36 606€ 142 577€ 67 261€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46 978€ 3 782€ 0€ 36 606€ 142 577€ 67 261€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 587 090€ 2 486 967€ 2 480 913€ 2 336 693€ 2 119 670€ 2 062 071€ 1 949 783€ 1 814 778€ 1 750 542€ 1 621 280€ 1 455 769€ 1 316 011€ 1 499 001€ 1 473 412€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 459 027€ 2 366 525€ 2 380 193€ 2 238 547€ 2 014 967€ 1 958 138€ 1 845 691€ 1 711 444€ 1 646 423€ 1 526 946€ 1 363 642€ 1 237 014€ 1 427 951€ 1 400 086€
82
633
Výnosy z poplatkov
128 063€ 120 441€ 100 720€ 98 145€ 104 702€ 103 933€ 104 092€ 103 334€ 104 119€ 94 334€ 92 127€ 78 997€ 71 050€ 73 326€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
249 904€ 169 850€ 184 875€ 173 227€ 170 486€ 228 940€ 583 799€ 184 513€ 176 713€ 151 880€ 105 246€ 64 130€ 41 457€ 118 701€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 520€ 870€ 0€ 0€ 481€ 0€ 0€ 22 092€ 4 053€ 3 186€ 7 050€ 1 782€ 3 076€ 118 701€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 270€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 1 002€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
184 384€ 168 980€ 184 875€ 172 225€ 170 005€ 228 940€ 583 799€ 162 365€ 172 659€ 148 694€ 97 926€ 62 348€ 38 381€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
26 886€ 16 634€ 4 665€ 2 091€ 13 561€ 11 734€ 1 553€ 14 954€ 16 106€ 13 630€ 12 308€ 9 604€ 14 610€ 14 207€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
26 886€ 16 634€ 4 665€ 2 091€ 13 561€ 11 734€ 1 553€ 14 954€ 16 106€ 13 630€ 12 308€ 9 604€ 14 610€ 14 207€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 610€ 14 207€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
26 535€ 15 880€ 1 740€ 1 220€ 1 220€ 1 220€ 1 308€ 14 954€ 16 106€ 13 630€ 12 308€ 9 604€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
351€ 754€ 2 925€ 871€ 12 341€ 10 514€ 245€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
235€ 151€ 36€ 46€ 72€ 298€ 1 398€ 2 142€ 776€ 735€ 327€ 570€ 1 522€ 2 921€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
235€ 151€ 36€ 46€ 72€ 298€ 1 398€ 2 142€ 776€ 735€ 327€ 570€ 1 521€ 2 921€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
765 472€ 547 288€ 578 665€ 618 202€ 426 093€ 419 449€ 324 331€ 264 908€ 289 464€ 192 820€ 153 495€ 206 143€ 123 639€ 69 442€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
434 555€ 264 700€ 222 162€ 310 012€ 165 635€ 235 846€ 176 397€ 132 694€ 160 054€ 60 740€ 41 142€ 105 787€ 35 211€ 11 585€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
146 109€ 135 174€ 134 273€ 132 691€ 147 105€ 146 330€ 114 996€ 101 498€ 107 096€ 108 062€ 89 911€ 85 975€ 74 459€ 52 679€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 918€ 4 800€ 49 778€ 3 000€ 5 500€ 2 000€ 3 036€ 3 533€ 90€ 6 014€ 6 012€ 0€ 165€ 99€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
21 513€ 20 473€ 14 081€ 6 615€ 37 312€ 3 522€ 911€ 576€ 474€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
155 376€ 122 141€ 158 371€ 165 884€ 70 540€ 31 751€ 28 990€ 26 608€ 21 750€ 17 996€ 16 430€ 14 381€ 13 804€ 5 079€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 748 775€ 3 344 022€ 3 381 928€ 3 257 229€ 2 858 885€ 2 882 848€ 2 958 819€ 2 379 657€ 2 361 392€ 2 130 310€ 1 811 920€ 1 604 228€ 1 794 192€ 1 770 331€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
382 417€ 482 092€ 423 457€ 632 418€ 317 028€ 563 442€ 858 211€ 462 667€ 540 137€ 353 076€ 448 399€ 325 575€ 585 113€ 652 825€
136
591
Splatná daň z príjmov
4€ 5€ 6€ 9€ 14€ 50€ 265€ 406€ 803€ 760€ 610€ 141€ 919€ 564€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
382 413€ 482 086€ 423 451€ 632 409€ 317 014€ 563 392€ 857 946€ 462 260€ 539 334€ 352 316€ 447 789€ 325 434€ 584 194€ 652 261€