Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Lietavská Lúčka

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
69 419€ 51 158€ 86 125€ 98 577€ 88 452€ 134 836€ 190 501€ 119 287€ 130 021€ 147 912€ 134 293€ 137 983€ 139 416€ 160 165€
02
501
Spotreba materiálu
41 808€ 20 174€ 33 724€ 36 692€ 29 746€ 57 363€ 115 451€ 44 114€ 37 282€ 34 779€ 26 864€ 41 327€ 24 898€ 61 380€
03
502
Spotreba energie
27 611€ 30 984€ 50 272€ 59 911€ 56 731€ 75 371€ 72 812€ 72 974€ 90 476€ 110 217€ 104 420€ 91 034€ 95 681€ 94 953€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 2 128€ 1 973€ 1 975€ 2 101€ 2 238€ 2 199€ 2 262€ 2 917€ 3 009€ 5 622€ 18 837€ 3 832€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
130 408€ 140 517€ 122 439€ 116 525€ 104 159€ 161 225€ 106 565€ 105 406€ 96 106€ 114 015€ 123 511€ 225 454€ 215 018€ 190 544€
07
511
Opravy a udržiavanie
21 561€ 38 579€ 30 638€ 25 488€ 29 140€ 28 449€ 6 196€ 7 453€ 9 046€ 21 824€ 14 343€ 45 802€ 45 284€ 92 249€
08
512
Cestovné
71€ 66€ 355€ 588€ 641€ 354€ 211€ 152€ 396€ 100€ 3€ 3€ 18€ 396€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 721€ 1 875€ 5 418€ 6 474€ 5 408€ 2 170€ 1 316€ 2 563€ 3 438€ 2 310€ 2 808€ 2 227€ 2 019€ 2 376€
10
518
Ostatné služby
107 056€ 99 998€ 86 029€ 83 976€ 68 971€ 130 252€ 98 842€ 95 238€ 83 225€ 89 780€ 106 357€ 177 422€ 167 697€ 95 523€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
334 001€ 306 005€ 352 364€ 337 328€ 299 565€ 265 785€ 258 767€ 233 963€ 216 049€ 212 660€ 179 376€ 189 145€ 189 406€ 148 348€
12
521
Mzdové náklady
228 130€ 221 326€ 251 388€ 245 004€ 215 250€ 191 066€ 185 822€ 168 297€ 154 500€ 152 732€ 130 797€ 142 801€ 144 603€ 111 423€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
81 631€ 73 860€ 86 014€ 78 732€ 71 304€ 63 482€ 62 128€ 56 008€ 52 339€ 51 000€ 42 415€ 40 807€ 37 356€ 35 300€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
24 241€ 10 819€ 14 962€ 13 592€ 13 010€ 11 236€ 10 817€ 9 658€ 9 210€ 8 928€ 6 164€ 5 537€ 7 447€ 1 439€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 186€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 951€ 5 451€ 3 088€ 3 924€ 2 559€ 3 084€ 1 910€ 3 648€ 2 220€ 1 623€ 0€ 90€ 1 786€ 277€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 951€ 5 451€ 3 088€ 3 924€ 2 559€ 3 084€ 1 910€ 3 648€ 2 220€ 1 623€ 0€ 90€ 1 786€ 277€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
29 982€ 116 538€ 19 515€ 12 640€ 13 128€ 64 380€ 12 758€ 17 210€ 20 926€ 25 505€ 27 895€ 20 526€ 11 266€ 25 957€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 408€ 98 838€ 2 745€ 0€ 600€ 4 950€ 0€ 5 338€ 12 221€ 332€ 2 744€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 25€ 30€ 90€ 42€ 41€ 605€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7€ 0€ 0€ 5€ 500€ 123€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 5 931€ 332€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
64€ 1 719€ 0€ 0€ 0€ 91€ 0€ 0€ 0€ 1 414€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
27 503€ 15 981€ 16 770€ 12 610€ 11 998€ 59 217€ 12 625€ 11 770€ 8 100€ 25 173€ 23 737€ 14 595€ 10 934€ 25 957€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
156 712€ 149 845€ 144 147€ 117 585€ 108 874€ 103 794€ 90 702€ 88 910€ 140 524€ 98 700€ 78 557€ 53 741€ 41 467€ 36 777€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
154 812€ 145 637€ 135 285€ 110 845€ 106 053€ 103 287€ 88 511€ 86 763€ 85 087€ 77 291€ 48 844€ 48 247€ 33 416€ 28 769€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 899€ 4 208€ 8 861€ 6 740€ 2 822€ 507€ 2 192€ 2 147€ 55 438€ 21 410€ 29 713€ 5 494€ 8 051€ 8 008€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 805€ 284€ 507€ 392€ 347€ 172€ 344€ 275€ 855€ 1 494€ 1 044€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 700€ 1 700€ 1 670€ 0€ 0€ 1 800€ 1 800€ 12 174€ 0€ 8 372€ 4 408€ 6 557€ 6 964€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 538€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 231€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
199€ 2 508€ 7 191€ 5 935€ 0€ 0€ 0€ 43 092€ 21 066€ 21 066€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 682€ 15 195€ 14 025€ 13 380€ 15 238€ 14 749€ 15 544€ 19 196€ 27 008€ 30 128€ 27 466€ 8 448€ 16 572€ 1 690€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
6 919€ 9 318€ 7 758€ 9 385€ 10 633€ 13 429€ 13 990€ 14 343€ 17 279€ 26 104€ 16 153€ 4 393€ 10 921€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 38€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 764€ 5 877€ 6 267€ 3 994€ 4 606€ 1 320€ 1 555€ 4 851€ 5 556€ 4 025€ 11 275€ 4 055€ 5 651€ 1 690€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 174€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
856 738€ 785 086€ 742 589€ 698 657€ 581 038€ 407 384€ 300 429€ 270 029€ 264 365€ 239 066€ 235 794€ 232 389€ 195 546€ 206 401€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
431 581€ 408 374€ 377 977€ 317 319€ 306 732€ 285 083€ 271 743€ 252 924€ 247 365€ 223 216€ 219 644€ 202 459€ 171 717€ 159 787€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 309€ 330€ 6 981€ 400€ 798€ 4 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
420 108€ 376 403€ 364 282€ 374 357€ 273 906€ 121 503€ 24 459€ 17 105€ 17 000€ 15 850€ 16 000€ 19 330€ 16 985€ 20 049€
61
587
Náklady na ostatné transfery
5 049€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 10 600€ 6 844€ 26 565€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 599 893€ 1 569 796€ 1 484 292€ 1 398 617€ 1 213 014€ 1 155 237€ 977 177€ 857 648€ 897 218€ 869 609€ 806 892€ 867 776€ 810 477€ 770 159€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
10 304€ 11 152€ 51 237€ 90 747€ 84 130€ 121 194€ 136 492€ 89 525€ 92 978€ 122 513€ 119 017€ 143 920€ 255 879€ 119 863€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 37 093€ 29 658€ 21 012€ 14 659€ 26 270€ 23 689€ 26 146€ 34 308€ 28 037€ 25 860€ 26 693€ 35 505€
67
602
Tržby z predaja služieb
10 304€ 11 152€ 11 199€ 57 760€ 59 872€ 103 217€ 106 733€ 61 579€ 63 058€ 81 566€ 86 272€ 110 812€ 223 591€ 79 639€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 2 945€ 3 329€ 3 246€ 3 317€ 3 490€ 4 258€ 3 774€ 6 639€ 4 708€ 7 248€ 5 595€ 4 719€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 503€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 503€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 479 892€ 1 346 496€ 1 272 442€ 1 188 964€ 1 023 003€ 856 229€ 637 749€ 628 459€ 585 555€ 527 299€ 513 393€ 446 212€ 504 926€ 530 792€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 404 568€ 1 288 870€ 1 221 321€ 1 138 091€ 968 328€ 788 087€ 587 369€ 576 321€ 532 465€ 518 191€ 499 325€ 394 484€ 460 227€ 481 675€
82
633
Výnosy z poplatkov
75 325€ 57 626€ 51 121€ 50 873€ 54 676€ 68 142€ 50 381€ 52 138€ 53 091€ 9 108€ 14 068€ 51 728€ 44 699€ 49 117€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
75 062€ 79 080€ 93 362€ 59 081€ 49 532€ 21 616€ 10 423€ 85 820€ 53 814€ 143 811€ 372 658€ 117 955€ 46 864€ 43 949€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 040€ 31 245€ 26 450€ 6 596€ 600€ 10 015€ 0€ 26 075€ 321€ 87 765€ 10 020€ 85 137€ 10 079€ 40€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 20€ 700€ 300€ 500€ 448€ 131€ 1 170€ 536€ 0€ 108€ 20€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
70 022€ 47 814€ 66 212€ 52 185€ 48 432€ 11 153€ 10 292€ 58 575€ 52 958€ 55 986€ 362 530€ 32 798€ 36 785€ 43 909€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
7 370€ 3 605€ 3 541€ 284€ 2 307€ 85 615€ 2 147€ 11 358€ 12 511€ 8 647€ 5 263€ 8 051€ 8 008€ 4 389€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
7 370€ 3 605€ 3 541€ 284€ 2 307€ 85 615€ 2 147€ 11 358€ 12 511€ 8 647€ 5 263€ 8 051€ 8 008€ 4 389€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 805€ 284€ 507€ 392€ 347€ 172€ 344€ 275€ 4 263€ 1 494€ 1 044€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
25€ 1 670€ 0€ 0€ 1 800€ 0€ 1 800€ 10 955€ 12 167€ 8 372€ 1 000€ 6 557€ 6 964€ 4 389€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 344€ 1 935€ 2 736€ 0€ 85 224€ 0€ 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 4€ 27€ 48€ 58€ 17€ 50€ 44€ 31€ 20€ 16€ 413€ 380€ 174€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 4€ 27€ 48€ 58€ 17€ 50€ 44€ 31€ 20€ 16€ 319€ 380€ 174€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 94€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
256 079€ 183 131€ 180 624€ 144 336€ 149 537€ 318 255€ 396 994€ 129 052€ 142 180€ 125 591€ 125 861€ 237 192€ 135 558€ 61 114€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 635€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
77 327€ 20 906€ 14 555€ 10 934€ 11 917€ 56 497€ 100 005€ 25 213€ 29 062€ 28 297€ 43 446€ 66 979€ 51 030€ 40 327€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
134 181€ 129 764€ 118 989€ 105 026€ 106 213€ 220 061€ 225 271€ 83 088€ 83 204€ 28 551€ 3 082€ 7 110€ 2 970€ 1 087€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 278€ 0€ 0€ 0€ 4 835€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 156€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54 141€ 63 921€ 46 235€ 2 030€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 500€ 3 000€ 3 600€ 2 703€ 3 143€ 18 746€ 1 360€ 0€ 225€ 0€ 0€ 102 996€ 63 826€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 952€ 5 249€ 15 249€ 1 082€ 249€ 249€ 50 249€ 249€ 249€ 251€ 3 567€ 875€ 875€ 664€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
33 119€ 24 056€ 28 231€ 24 591€ 28 014€ 22 702€ 20 110€ 20 503€ 21 162€ 14 350€ 11 845€ 12 997€ 9 992€ 12 401€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 828 706€ 1 623 468€ 1 601 233€ 1 483 460€ 1 308 567€ 1 402 925€ 1 183 856€ 944 258€ 892 573€ 927 882€ 1 136 208€ 953 743€ 951 615€ 760 281€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
228 812€ 53 672€ 116 940€ 84 844€ 95 553€ 247 689€ 206 679€ 86 611€ -4 645€ 58 272€ 329 316€ 85 967€ 141 138€ -9 878€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 225€ 140€ 137€ 31€ 174€ 1 533€ 2 097€ 12€ 0€ 42€ 72€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
228 812€ 53 671€ 116 715€ 84 703€ 95 416€ 247 657€ 206 505€ 85 077€ -6 742€ 58 260€ 329 316€ 85 925€ 141 066€ -9 878€