Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
140 058€ 54 512€ 51 906€ 54 322€ 55 838€ 62 529€ 64 382€ 66 222€ 66 909€ 68 888€ 70 631€ 68 398€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
125 351€ 47 913€ 48 488€ 50 123€ 51 754€ 57 660€ 59 454€ 59 358€ 61 151€ 62 154€ 63 947€ 65 740€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
96 539€ 19 100€ 19 676€ 21 310€ 22 942€ 28 848€ 30 641€ 30 546€ 32 339€ 33 342€ 35 135€ 36 928€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 825€ 3 400€ 3 976€ 5 610€ 7 242€ 5 188€ 5 607€ 6 026€ 6 444€ 6 863€ 7 282€ 2 017€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 665€ 2 040€ 3 414€ 4 789€ 6 164€ 7 538€ 8 913€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
80 714€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 2 700€ 22 994€ 22 994€ 21 106€ 21 106€ 20 315€ 20 315€ 25 998€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€ 28 812€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
14 707€ 6 599€ 3 418€ 4 200€ 4 085€ 4 868€ 4 929€ 6 864€ 5 758€ 6 734€ 6 684€ 2 658€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 337€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 337€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
4 686€ 3 546€ 1 670€ 997€ 911€ 1 162€ 417€ 473€ 174€ 23€ 319€ 86€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
2 826€ 1 810€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
109€ 0€ 1€ 1€ 3€ 147€ 163€ 112€ 49€ 7€ 14€ 32€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
1 751€ 1 736€ 1 669€ 995€ 908€ 1 015€ 254€ 361€ 125€ 16€ 305€ 54€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
10 021€ 3 053€ 1 748€ 3 203€ 1 704€ 3 706€ 4 511€ 6 391€ 5 584€ 6 374€ 6 365€ 2 572€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
7 432€ 1 247€ 457€ 1 395€ 1 182€ 986€ 289€ 274€ 796€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
2 589€ 1 806€ 1 291€ 1 808€ 522€ 2 720€ 4 222€ 6 117€ 4 788€ 6 374€ 6 365€ 2 572€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
140 058€ 54 512€ 51 906€ 54 322€ 55 838€ 62 529€ 64 382€ 66 222€ 66 909€ 68 888€ 70 631€ 68 398€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
54 013€ 53 704€ 50 964€ 53 246€ 54 762€ 61 453€ 60 997€ 61 328€ 60 506€ 60 976€ 61 210€ 57 333€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
54 013€ 53 704€ 50 964€ 53 246€ 54 762€ 61 453€ 60 997€ 61 328€ 60 506€ 60 976€ 61 210€ 57 333€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
53 704€ 51 105€ 53 246€ 54 762€ 61 453€ 60 997€ 61 319€ 60 507€ 60 977€ 60 113€ 57 334€ 52 792€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
308€ 2 600€ -2 282€ -1 516€ -6 690€ 455€ -322€ 822€ -471€ 863€ 3 876€ 4 541€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
85 373€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
2 359€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 127€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
95€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
78 014€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
78 014€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
673€ 807€ 942€ 1 076€ 1 076€ 1 076€ 3 385€ 4 894€ 6 403€ 7 912€ 9 421€ 10 930€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
673€ 807€ 942€ 1 076€ 1 076€ 1 076€ 3 385€ 4 894€ 6 403€ 7 912€ 9 421€ 10 930€