Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
188 091€ 191 954€ 185 355€ 170 201€ 207 198€ 193 653€ 166 362€ 165 587€ 164 691€ 158 819€ 149 197€ 125 655€ 143 329€ 122 808€
02
501
Spotreba materiálu
46 634€ 52 562€ 46 716€ 39 321€ 51 193€ 54 251€ 41 235€ 16 251€ 13 526€ 15 291€ 20 420€ 13 604€ 14 583€ 18 152€
03
502
Spotreba energie
141 457€ 139 392€ 138 639€ 130 880€ 156 006€ 139 402€ 125 127€ 149 337€ 151 165€ 143 528€ 128 777€ 112 052€ 128 745€ 104 655€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
216 039€ 195 886€ 190 979€ 184 280€ 193 517€ 197 038€ 168 719€ 181 564€ 164 193€ 151 202€ 147 424€ 137 531€ 154 007€ 125 103€
07
511
Opravy a udržiavanie
12 569€ 17 073€ 25 161€ 17 231€ 28 544€ 56 663€ 16 141€ 10 546€ 13 232€ 12 427€ 14 139€ 9 778€ 29 211€ 16 148€
08
512
Cestovné
99€ 201€ 525€ 783€ 472€ 185€ 479€ 241€ 294€ 371€ 435€ 323€ 322€ 399€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
203 371€ 178 612€ 165 293€ 166 265€ 164 501€ 140 190€ 152 099€ 170 778€ 150 666€ 138 404€ 132 850€ 127 431€ 124 474€ 108 556€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 222 378€ 1 207 434€ 979 985€ 815 126€ 699 433€ 597 167€ 556 101€ 542 450€ 524 385€ 484 506€ 467 048€ 416 090€ 392 160€ 281 660€
12
521
Mzdové náklady
843 731€ 817 579€ 683 523€ 565 982€ 497 525€ 423 388€ 397 085€ 380 872€ 359 660€ 348 210€ 335 858€ 300 268€ 281 605€ 204 501€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
287 930€ 280 252€ 234 297€ 191 906€ 168 920€ 143 214€ 129 085€ 131 014€ 123 943€ 118 295€ 114 507€ 100 849€ 93 637€ 67 361€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 506€ 13 342€ 12 062€ 9 935€ 8 300€ 7 110€ 6 713€ 6 453€ 5 138€ 474€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
77 212€ 96 261€ 50 102€ 47 304€ 24 688€ 23 455€ 23 218€ 24 112€ 35 645€ 17 527€ 16 683€ 14 973€ 16 919€ 9 798€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
10 257€ 9 420€ 8 690€ 8 720€ 8 693€ 8 361€ 8 074€ 8 074€ 8 074€ 4 660€ 3 536€ 3 066€ 3 072€ 3 265€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
10 257€ 5 194€ 4 475€ 4 475€ 4 475€ 4 336€ 4 336€ 4 336€ 4 336€ 2 453€ 1 877€ 1 408€ 1 408€ 971€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 226€ 4 216€ 4 246€ 4 219€ 4 025€ 3 738€ 3 738€ 3 738€ 2 206€ 1 659€ 1 659€ 1 665€ 2 294€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
641€ 0€ 200€ 1€ 69€ 60€ 11€ 1€ 1€ 100€ 100€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
18€ 200€ 60€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
623€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 100€ 100€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
24 156€ 24 916€ 24 289€ 24 573€ 17 773€ 38 803€ 41 018€ 15 238€ 37 347€ 35 652€ 32 094€ 33 842€ 27 693€ 36 931€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 156€ 24 916€ 24 289€ 22 081€ 16 273€ 12 303€ 12 018€ 12 838€ 11 258€ 10 668€ 10 590€ 10 467€ 7 272€ 9 146€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 000€ 2 492€ 1 500€ 26 500€ 29 000€ 2 400€ 26 089€ 24 983€ 21 504€ 23 375€ 20 421€ 27 785€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 27 785€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 2 492€ 1 500€ 26 500€ 29 000€ 2 400€ 26 089€ 24 360€ 21 504€ 23 375€ 20 421€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
623€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 526€ 1 525€ 1 293€ 970€ 838€ 724€ 748€ 1 123€ 1 477€ 1 324€ 1 094€ 1 063€ 1 546€ 2 100€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 3€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 526€ 1 525€ 1 293€ 970€ 838€ 724€ 748€ 1 123€ 1 477€ 1 324€ 1 094€ 1 063€ 1 543€ 2 100€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
396 020€ 391 790€ 398 584€ 409 054€ 374 525€ 388 579€ 406 895€ 394 062€ 369 232€ 355 284€ 279 057€ 232 951€ 216 503€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
396 020€ 391 693€ 398 577€ 407 510€ 374 415€ 388 509€ 406 873€ 393 521€ 368 487€ 354 541€ 278 371€ 232 559€ 216 503€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
97€ 7€ 1 544€ 109€ 69€ 22€ 541€ 745€ 743€ 686€ 392€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 663 090€ 2 027 154€ 1 782 582€ 1 602 455€ 1 536 506€ 1 410 340€ 1 329 659€ 1 320 943€ 1 294 230€ 1 205 395€ 1 155 776€ 996 405€ 954 758€ 788 369€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
451 583€ 391 537€ 374 880€ 387 083€ 395 077€ 367 748€ 386 292€ 405 667€ 392 798€ 366 919€ 354 498€ 277 729€ 232 639€ 216 051€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
451 583€ 391 537€ 374 880€ 387 083€ 395 077€ 367 748€ 386 292€ 405 667€ 392 798€ 366 919€ 354 498€ 277 729€ 232 639€ 216 051€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 664€ 2 536€ 11 299€ 10 325€ 7 704€ 3 697€ 2 268€ 880€ 1 364€ 1 238€ 704€ 1 276€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 664€ 2 536€ 11 299€ 10 325€ 7 704€ 3 697€ 2 268€ 880€ 1 364€ 1 238€ 704€ 1 276€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
623€ 2 492€ 1 500€ 26 500€ 29 000€ 2 400€ 26 089€ 24 360€ 21 504€ 23 375€ 20 421€ 27 785€ 17 203€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
623€ 2 492€ 1 500€ 26 500€ 29 000€ 2 400€ 26 089€ 24 360€ 21 504€ 23 375€ 20 421€ 27 785€ 17 203€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 17 203€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 492€ 1 500€ 26 500€ 29 000€ 2 400€ 26 089€ 24 360€ 21 504€ 23 375€ 20 421€ 27 785€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
623€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
28€ 109€ 122€ 101€ 65€ 387€ 556€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
28€ 109€ 122€ 101€ 65€ 387€ 556€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 237 765€ 1 633 577€ 1 394 049€ 1 204 677€ 1 107 278€ 1 007 228€ 947 319€ 963 172€ 839 428€ 787 341€ 791 414€ 697 238€ 683 009€ 548 930€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 100 980€ 1 526 784€ 1 366 760€ 1 181 187€ 1 087 505€ 975 065€ 932 467€ 945 252€ 823 399€ 776 672€ 780 823€ 686 772€ 666 547€ 539 783€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
21 479€ 24 238€ 23 611€ 21 403€ 15 595€ 11 625€ 11 340€ 12 439€ 10 885€ 10 295€ 10 217€ 10 124€ 7 272€ 9 146€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
113 637€ 81 878€ 3 000€ 1 409€ 3 500€ 18 900€ 2 835€ 5 083€ 2 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
648€ 648€ 648€ 648€ 648€ 648€ 648€ 396€ 373€ 373€ 373€ 342€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
992€ 960€ 2 366€ 0€ 0€ 0€ 9 189€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 29€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 692 636€ 2 027 651€ 1 782 720€ 1 603 586€ 1 536 559€ 1 407 673€ 1 338 279€ 1 395 837€ 1 258 059€ 1 177 123€ 1 170 092€ 996 728€ 943 820€ 782 739€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
29 546€ 497€ 138€ 1 131€ 53€ -2 668€ 8 621€ 74 894€ -36 171€ -28 272€ 14 316€ 323€ -10 938€ -5 630€
136
591
Splatná daň z príjmov
5€ 20€ 23€ 19€ 12€ 73€ 104€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
29 546€ 497€ 138€ 1 131€ 53€ -2 668€ 8 621€ 74 888€ -36 192€ -28 295€ 14 297€ 311€ -11 011€ -5 734€