Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 585 526€ 1 601 745€ 1 635 737€ 1 163 639€ 1 175 484€ 1 215 229€ 1 165 725€ 1 149 081€ 1 110 334€ 1 094 332€ 1 095 098€ 860 774€ 879 642€ 903 705€ 405 914€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 256 413€ 1 275 534€ 1 288 501€ 957 347€ 977 681€ 1 000 182€ 948 512€ 940 057€ 956 594€ 961 336€ 996 529€ 775 348€ 798 902€ 834 829€ 325 200€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 256 413€ 1 275 534€ 1 288 501€ 957 347€ 977 681€ 1 000 182€ 948 512€ 940 057€ 956 594€ 961 336€ 996 529€ 775 348€ 798 902€ 834 829€ 325 200€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 749€ 3 749€ 3 749€ 3 749€ 3 749€ 3 749€ 3 749€ 3 749€ 3 594€ 3 594€ 3 594€ 3 594€ 3 594€ 3 594€ 3 594€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 203 269€ 1 230 936€ 1 258 617€ 933 056€ 951 318€ 969 783€ 903 291€ 883 136€ 906 513€ 895 541€ 655 510€ 675 725€ 695 946€ 716 167€ 314 410€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
49 394€ 37 728€ 19 601€ 10 595€ 9 254€ 8 884€ 19 045€ 24 883€ 40 798€ 56 713€ 72 628€ 88 543€ 90 876€ 105 583€ 1 604€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
3 121€ 6 534€ 9 947€ 13 360€ 17 765€ 22 427€ 27 089€ 4 489€ 5 488€ 6 487€ 7 486€ 8 485€ 9 484€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 200€ 1 200€ 258 310€ 0€ 0€ 0€ 5 593€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
328 045€ 324 790€ 345 815€ 204 945€ 196 881€ 214 143€ 216 387€ 208 005€ 152 190€ 131 736€ 98 261€ 85 147€ 80 462€ 68 551€ 80 497€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
85 377€ 50 953€ 43 236€ 26 387€ 31 626€ 34 560€ 31 968€ 56 811€ 45 356€ 24 559€ 16 288€ 11 588€ 17 777€ 20 172€ 30 349€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
85 377€ 50 953€ 43 236€ 26 387€ 31 626€ 34 560€ 31 968€ 56 811€ 45 356€ 24 559€ 16 288€ 11 588€ 17 777€ 20 172€ 30 037€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 312€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
103 538€ 86 106€ 65 396€ 65 266€ 60 509€ 72 928€ 70 437€ 58 082€ 48 982€ 49 813€ 23 391€ 10 507€ 3 507€ 59€ 51€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
8 147€ 1 313€ 1 321€ 6 602€ 34€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
95 370€ 84 793€ 64 074€ 65 266€ 53 906€ 72 928€ 70 437€ 58 082€ 48 949€ 49 782€ 23 391€ 10 507€ 3 507€ 59€ 51€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
139 129€ 187 731€ 237 183€ 113 292€ 104 746€ 106 655€ 113 981€ 93 112€ 57 852€ 57 363€ 58 583€ 63 052€ 59 178€ 48 320€ 50 097€
087
2.
Ceniny (213)
186€ 69€ 107€ 122€ 220€ 48€ 142€ 214€ 115€ 111€ 157€ 100€ 71€ 87€ 16€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
138 944€ 187 662€ 237 076€ 113 170€ 104 525€ 106 607€ 113 840€ 92 898€ 57 736€ 57 252€ 58 426€ 62 952€ 59 108€ 48 233€ 50 081€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 069€ 1 421€ 1 421€ 1 347€ 922€ 904€ 827€ 1 020€ 1 550€ 1 261€ 308€ 279€ 278€ 326€ 217€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 069€ 1 421€ 1 421€ 1 347€ 922€ 904€ 827€ 1 020€ 1 550€ 1 261€ 308€ 279€ 278€ 326€ 217€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 585 526€ 1 601 745€ 1 635 737€ 1 163 639€ 1 175 484€ 1 215 229€ 1 165 725€ 1 149 081€ 1 110 334€ 1 094 332€ 1 095 098€ 860 774€ 879 642€ 903 705€ 405 914€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
44 518€ -18 429€ 4 869€ 6 686€ 22 935€ 26 556€ 24 014€ 39 293€ 39 061€ -13 655€ -11 651€ -15 251€ -15 499€ 559€ 3 391€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
44 518€ -18 429€ 4 869€ 6 686€ 22 935€ 26 556€ 24 014€ 39 293€ 39 061€ -13 655€ -11 651€ -15 251€ -15 499€ 559€ 3 391€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-18 429€ 5 679€ 6 686€ 22 935€ 26 556€ 24 014€ 39 293€ 39 061€ -13 655€ -11 651€ -15 251€ -15 499€ 559€ 3 391€ 1 702€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
62 946€ -24 107€ -1 817€ -16 249€ -3 621€ 2 543€ -15 280€ 232€ 52 716€ -2 004€ 3 599€ 249€ -16 059€ -2 832€ 1 689€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 479 031€ 1 557 839€ 1 573 175€ 1 107 155€ 1 102 251€ 1 138 009€ 1 087 601€ 1 055 306€ 1 014 529€ 1 047 557€ 1 042 976€ 809 228€ 824 867€ 830 283€ 325 920€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
9 038€ 49 305€ 18 483€ 14 006€ 4 290€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
9 038€ 49 305€ 18 483€ 14 006€ 4 290€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 317 426€ 1 316 544€ 1 354 356€ 973 947€ 988 525€ 1 022 446€ 967 287€ 945 478€ 949 644€ 951 945€ 957 444€ 720 108€ 733 390€ 762 597€ 249 718€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
103 538€ 86 106€ 65 396€ 65 266€ 60 509€ 72 928€ 70 437€ 58 082€ 48 982€ 49 813€ 23 391€ 10 507€ 3 507€ 59€ 51€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 213 888€ 1 230 438€ 1 240 833€ 908 680€ 928 016€ 949 518€ 896 850€ 887 396€ 900 661€ 902 132€ 934 054€ 709 601€ 729 883€ 762 538€ 249 666€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
48 127€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
7 010€ 5 424€ 4 606€ 2 452€ 2 021€ 2 938€ 1 997€ 746€ 1 674€ 483€ 226€ 490€ 4 198€ 3 210€ 2 959€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 010€ 5 424€ 4 606€ 2 452€ 2 021€ 2 938€ 1 997€ 746€ 1 674€ 483€ 226€ 490€ 4 198€ 3 210€ 2 959€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
145 558€ 186 567€ 195 730€ 116 751€ 107 416€ 112 625€ 118 317€ 109 082€ 57 853€ 61 760€ 60 508€ 66 749€ 58 262€ 46 086€ 47 072€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
12 935€ 5 027€ 11 573€ 6 180€ 4 671€ 8 116€ 8 923€ 17 106€ 2 079€ 4 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 578€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 646€ 524€ 1 797€ 3 606€ 5 337€ 4 608€ 1 634€ 1 019€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 140€ 2 042€ 1 009€ 856€ 856€ 903€ 1 093€ 970€ 667€ 645€ 695€ 725€ 573€ 627€ 711€
163
12.
Zamestnanci (331)
74 252€ 98 563€ 101 470€ 61 884€ 57 815€ 58 120€ 61 676€ 51 286€ 32 505€ 32 661€ 32 871€ 35 158€ 31 921€ 26 714€ 26 543€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
47 480€ 64 902€ 65 073€ 39 536€ 36 510€ 35 537€ 38 167€ 31 540€ 19 320€ 19 567€ 19 975€ 21 796€ 18 333€ 15 831€ 16 250€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 751€ 16 032€ 16 605€ 8 294€ 7 564€ 7 287€ 8 460€ 6 535€ 2 760€ 2 971€ 3 360€ 3 733€ 2 826€ 1 280€ 1 971€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
2 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
61 977€ 62 335€ 57 693€ 49 797€ 50 297€ 50 664€ 54 111€ 54 482€ 56 744€ 60 430€ 63 774€ 66 797€ 70 274€ 72 862€ 76 602€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
61 977€ 62 335€ 57 693€ 49 797€ 50 297€ 50 664€ 54 111€ 54 482€ 56 744€ 60 430€ 63 774€ 66 797€ 70 274€ 72 862€ 76 602€